Hyppää sisältöön
Valvonta aihekuva

Valvonta

Valvonta sininen

Fimea valvoo ihmisillä tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia

Fimea valvoo ihmisillä tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia.

Fimean valvontatehtäviin kuuluvat myös lääketehtaiden ja -tukkukauppojen valvonta, veripalvelu- ja kudoslaitosten valvonta sekä huumausainelainsäädäntöön ja velvoitevarastointiin liittyvät viranomaistehtävät. Lääketeollisuuden valvonnan elementtejä ovat toimilupamenettelyt ja säännöllinen tarkastustoiminta. Normiohjaus ja neuvonta ovat luonnollinen osa viranomaisvalvontaa.

Fimean valvontalaboratorio vastaa markkinoilla olevien lääkkeiden laaduntarkastuksesta ja osallistuu Euroopan farmakopean valmisteluun ja kehittämiseen.