Valvonta aihekuva

Geenitekniikka

Geenitekniikka

Fimea valvoo geenitekniikan käyttöä, lupa-asioista vastaa geenitekniikan lautakunta.

Geenitekniikan valvonnalla edistetään geenitekniikan turvallista käyttöä. Valvonnan avulla suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä, kun muuntogeenisiä organismeja (GMO) käytetään suljetussa tilassa laboratorioissa ja kasvihuoneissa tai levitetään niin kutsutussa avoimessa käytössä ympäristöön tarkoituksellisesti joko tutkimus- ja kehittämiskokeiden yhteydessä tai tuotteina.

Geenitekniikkalain mukainen valvonta perustuu sekä asiakirjoihin että tarkastajien valvontakäynteihin. Valvonnan pohjana on toiminnanharjoittajan tekemä ilmoitus, johon sisältyy riskien arviointi ja muut lainsäädännön vaatimukset.

Fimea valvoo muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä sekä muuntogeenisten organismien avoimen käytön terveysvaikutuksia. Fimea antaa myös geenitekniikan käyttöä koskevia lausuntoja. Se ylläpitää sähköistä geenitekniikan rekisteriä, johon tallennetaan tiedot muun muassa geenitekniikan käyttöä koskevista ilmoituksista ja hakemuksista sekä näitä koskevat viranomaisten päätökset ja tarkastuspöytäkirjat.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

  • GMOvalvonta (a) fimea.fi