Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyä Fimeassa ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus, sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö.  Uuden asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille.

Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste Fimeassa?

Suurin osa Fimean henkilötietojen käsittelystä perustuu Fimean lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa Fimean tarjoamista palveluista ovat sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen. Tällöin sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Fimean toimittamat uutiskirjeet.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Jokaisella on oikeus tietää käsitelläänkö henkilötietoja Fimeassa vai ei, ja mitä henkilötietoja on mahdollisesti tallennettu. Fimea toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntösi on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Fimea voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja.

Tietojen toimittamisen yhteydessä kerromme lisää oikeuksistasi tietojen oikaisemiseen, oikeuteen tulla unohdetuksi, oikeuteen rajoittaa tietojesi käsittelyä, oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeuteesi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä oikeuteesi tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot että tietojasi käsitellään tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä rekistereihin ja muihin tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa.

 

Rekisterien tarkastuspyynnön tekeminen Rekisterien tarkastuspyynnön tekeminen

Tietosuojavastaava

Jukka Räisänen, lakimies, p. 029 522 3632

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.