Lait ja ohjeet

 

Fimea on julkista valtaa käyttävä sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. Lisäksi Fimea voi antaa lääkealan toimijoita sitovia määräyksiä.

Ajantasainen lääkealan kansallinen lainsäädäntö on haettavissa Finlex-säädöstietopankista, joka on julkisessa, maksuttomassa käytössä. Ajantasainen lääkealan Euroopan unionin lainsäädäntö on koottuna EUR-Lexiin.