Kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Ajantasainen lääkealan kansallinen lainsäädäntö on haettavissa Finlex-säädöstietopankista. Finlex-säädöstietopankki on julkisessa, maksuttomassa käytössä osoitteessa finlex.fi

Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (593/2009)

Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (548/2008)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (798/2022)

Lääkelaki (395/1987)

Lääkeasetus (693/1987)

Asetus kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014)

Veripalvelulaki (197/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta (258/2006)

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (1302/2007)

Laki apteekkimaksusta (148/1946)

Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta (1180/2002)

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (713/2013)

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista 841/2010

Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta (346/1997)

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Kemikaalilaki (599/2013)

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (594/2001)

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989)

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista (825/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta (210/2003)

Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä (1189/2000)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta (201/2009)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)

Biopankkilaki (688/2012)

Laki laiva-apteekista (584/2015)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015)