Määräykset

Määräykset

Fimean antamat voimassaolevat määräykset

6/2019 Apteekeilta kerättävät taloustiedot ja laadunvalvontamaksu

5/2019 Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

4/2019 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen

3/2019 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

2/2019 Tuotevirheiden ja lääkeväärennösepäilyjen ilmoittaminen

1/2019 Lääkkeiden hyvät jakelutavat

1/2018 Veripalvelutoiminnan laatujärjestelmään liittyvät hyvät toimintatavat

1/2017 Velvoitevarastoinnin lupa- ja ilmoitusmenettelyt

2/2016 Lääkkeiden toimittaminen

1/2016 Elinluovutustoiminnassa kirjattavat luovuttajaa koskevat lisätiedot ja elinirrotuspöytäkirja

2/2015 Veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta

1/2015 Yhteisen tunnuksen käyttö apteekin verkkopalvelussa

5/2014 Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden (ATMP) valmistaminen yksittäisen potilaan hoitoon

4/2014 Lääkevalmisteen rinnakkaistuonti

3/2014 Kudoslaitostoiminta

2/2014 Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koskevat laatu- ja turvallisuusvaatimukset

1/2014 Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

6/2013 Veripalvelutoiminta

4/2013 Lääketurvatoiminta

1/2013 Laadunvalvontamaksu

6/2012 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta

2/2012 Kliiniset lääketutkimukset

1/2012 Eläinlääketurvatoiminta

6/2011 Apteekkien lääkevalmistus

2/2011 Apteekin verkkopalvelu

1/2011 Apteekin palvelupiste

7/2010 Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta

3/2010 Kliiniset eläinlääketutkimukset