GLP-valvonta

 

Hyvä laboratoriokäytäntö eli GLP (Good Laboratory Practice) on laatujärjestelmä, jota tulee noudattaa ei-kliinisissä tutkimuksissa, jotka toimitetaan viranomaisille kemikaalien, lääkkeiden, torjunta-aineiden, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineiden tai kosmeettisten aineiden rekisteröintiä tai hyväksyntää varten.

GLP-valvonnasta vastaavana viranomaisena Suomessa toimii Fimea, jonne GLP-valvonnan tehtävät siirtyivät Valvirasta 1.11.2009. Fimea edustaa Suomea myös kansainvälisessä GLP-yhteistyössä EU:n ja OECD:n työryhmissä.

GLP-valvonnan yhteystiedot ovat:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
PL 55, 00034 Fimea
Puh. vaihde 029 522 3341
Faksi 029 522 3001
Kirjaamo: kirjaamo@fimea.fi

Puranen Pirkko, ylitarkastaja, puh. 0295223244
Korhola Paula, erikoistutkija, puh. 0295223224

Lisätietoja

  • Korhola Paula
    erikoistutkija puh. 0295223224
  • Puranen Pirkko
    ylitarkastaja puh. 0295223244