Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Lakia velvoitevarastoinnista (979/2008) sovelletaan lääketehtaisiin, lääkevalmisteiden maahantuojiin, terveydenhuollon toimintayksiköihin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista määrittelee ne lääkeaineet, joita varastointivelvollisuus koskee, antaa tarkempia määräyksiä muun muassa varastointivelvoitteen järjestämisestä eräissä erityistilanteissa, määrittelee perusteet, joilla erityistapauksissa voidaan vapautua varastointivelvoitteesta sekä säätää korvausten maksamisesta ja valvonnasta. Velvoitevarastointiasetuksella tarkoitetaan lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettua valtioneuvoston asetusta (1114/2008), sekä valtioneuvoston asetuksia (308/2012) ja (1106/2015), joilla on muutettu alkuperäisen valtioneuvoston asetuksen 1-3 §:iä. Fimea vahvistaa tarvittaessa nimikkeittäin ne valmisteet, jotka kuuluvat velvoitevarastoinnin piiriin.

Lääkkeiden velvoitevarastointiasioista vastaavat keskeiset viranomaiset ovat velvoitteen toteutumista valvova Fimea sekä velvoitevarastoinnin aiheuttamista kustannuksista lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille korvauksia maksava Huoltovarmuuskeskus.

Fimean verkkosivuilla julkaistaan vastauksia velvoitevarastointia koskeviin, usein kysyttyihin kysymyksiin. Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää osoitteeseen: velvoitevarastointi@fimea.fi.

Lisätietoja:

Lupa-asiat ja ilmoitukset, maahantuojat, lääketehtaat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Julia Lehtinen, ylitarkastaja, 029 522 3288

Maahantuojat yleisesti:
Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Terveydenhuollon toimintayksiköt:
Eija Särkkä, yliproviisori, 029 522 3240

Velvoitevarastointiin liittyvät lääketieteelliset kysymykset:
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Lue lisää:

Lue lisää velvoitevarastointi

Velvoitevarastointi lomakkeet