Lääkeluettelo

Lääkeluettelo

Päätös lääkeluettelosta

Fimea on lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla laatinut lääkeluettelon, joka on ohjeellinen luettelo lääkkeiksi luettavista aineista. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lääkeluettelosta annetun päätöksen 1 §:n mukaan liitteissä 1 ja 2 on lueteltu Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevat aineet ja rohdokset.

Liitteessä 1 A on lueteltu lääkeaineanalogeja ja prohormoneja. Kyseisiä aineita sisältävät valmisteet rinnastetaan ainoastaan lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin.

Päätöksen 2 §:n mukaan lääkkeitä ovat liitteessä 1 luetellut aineet, niiden suolat ja esterit. Päätöksen 3 §:n mukaan liitteessä 2 mainitut rohdokset ovat lääkkeitä sikäli kuin niitä käytetään lääkelain 3 pykälän mukaisesti.

HUOM! Päätös lääkeluettelosta 2022 tulee voimaan 1.4.2022. Lisää tietoa Fimean verkkosivuilta kohdasta "Uutiset". 

Päätös lääkeluettelosta (183/2022) tuli voimaan 1.4.2022. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (pdf) (183/2022)

Samalla aiempi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (415/2019)  lakkasi olemasta voimassa.

Tärkeimmät muutokset 183/2022 aiemman lääkeluettelopäätöksen liitteisiin:

  • Liite 1: 2778 lääkeainetta, joista uusia on 140 kpl
  • Liite 1 A: 92 prohormoneja tai lääkeaineen johdannaista, joista uusia on 46 kpl
  • Liite 2: 398 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta

Lisää tietoa:

Lääkeluettelo ei ota kantaa lääkeaineen toimittamiseen liittyviin ehtoihin. Valmisteen maahantuonnin tai tilaamisen laillisuuden kannalta on ratkaisevaa selvittää tuotteen toimittamisehto Suomessa. Eli tilaajan tulee etukäteen varmistua siitä, katsotaanko aine/valmiste Suomessa itsehoitolääkkeeksi, reseptilääkkeeksi tai PKV-lääkkeeksi vai huumausaineeksi vai kuluttajilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi. Lukija löytää tarkempaa tietoa lääkevalmisteiden toimittamisehdoista luetteloista, jotka on julkaistu Fimean verkkosivuilla:

Myyntiluvallisten itsehoitolääkkeiden myyntipakkaukset (Ajantasaiset tiedot löytyvät Fimean lääkehaku -ohjelmasta valitsemalla  vaihtoehdoksi itsehoitolääkkeet.)

Luettelo PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista

Luettelo kuluttajilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista.

Matkailijan lääkkeet otsikon alta lukija löytää tietoa lääkevalmisteiden henkilökohtaisen maahantuonnin normeista.

Lisää tietoa lääkevalmisteiden henkilökohtaisen maahantuonnin osalta itsetuotuna tai postin kautta

Päivitetty  1.4.2022.