Kudoslaitosten valvonta

Kudoslaitosten valvonta

Kudoslaitoksella tarkoitetaan kudospankkia, sairaalan yksikköä tai muuta laitosta, jossa ihmiskudoksia ja -soluja hankitaan, käsitellään, säilötään, säilytetään tai jaellaan. Kudoslaitoksia ovat esimerkiksi hedelmöityshoitoklinikat, kantasoluhoitoja tarjoavat yksiköt ja kantasolulaboratoriot sekä erilaiset kudospankit kuten luupankit.

Fimea ohjaa ja valvoo kudoslaitosten toimintaa Suomessa sekä osallistuu kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön. Fimea myöntää hakemuksesta kudoslaitokselle toimiluvan ja ylläpitää toimiluvan saaneista kudoslaitoksista kudoslaitosrekisteriä. Fimea tarkastaa toimiluvan saaneet kudoslaitokset säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein. Fimea antaa pyynnöstä ohjausta ja neuvontaa kudoslaitosten toimintaa koskevien säädösten soveltamisesta.

Lisätietoa kudoslaitoksia koskevista asioista löytyy seuraavilta alasivuilta:

Ajankohtaista

Ihmisperäisten siirteiden käytön valvonta Fimeassa vuonna 2022 (pdf)

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Puomila Anu
    Ylitarkastaja / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto puh. 0295223242
  • Tähtiharju Sari
    Ylitarkastaja / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto puh. 0295223265
  • Vaskunlahti Anne
    Jaostopäällikkö / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto puh. 0295223249