Kudosluvat

Kudosluvat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön. Tilanteet, joissa Valviran lupa tarvitaan, tai joissa voi hakea Valviralta valituskelpoista päätöstä eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon jälkeen, on lueteltu alla, kohdassa ”Valviran lupakäytäntö eri kudosnäytetapauksissa”.

Hakemuksen toimittaminen

Lupahakemus tehdään pääsääntöisesti vapaamuotoisesti. Hakemuksen tulee sisältää kudoslaissa ja kudosasetuksessa erikseen määritellyt tiedot.

Diagnostisten näytteiden käyttöön lääketieteellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävään tutkimukseen (lupakäytännön kohta 7) voidaan hakea lupaa oheisella hakemuslomakkeella (pdf).

Lupahakemus lähetetään liitteineen osoitteella:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
PL 210
00281 Helsinki

Lupaa koskeva päätös on maksullinen. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen perusteella. Jos Valviralle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. Lisätietoja maksuista täältä.

Hakemusten käsittelyajat

Ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien, kudosten ja solujen irrottamiseen lääketieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan; hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 30 - 60 päivää.

Elimien, kudosten, solujen ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvat; hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 60 - 90 päivää.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) suosittelee, että hakija perehtyy ennen luvan hakemista seuraaviin säädöksiin: laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) ja valtioneuvoston asetus (594/2001).

Säädökset