Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abacavir/Lamivudin Mylan (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 2.1.2018

Abacavir/Lamivudine STADA (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 29.8.2019

Abstral (fentanyyli)
Lääkkeenmääräämisopas (pdf) 17.9.2019
Potilaan ja omaisenopas (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Lääkärin materiaalit (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit (pdf) 5.11.2018

Aclasta (tsoledronihappo)
Lääkärin opas (pdf) 29.8.2018
Potilasopas (pdf) 29.8.2018
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista (pdf) 29.8.2018

Actos (pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille (pdf) 19.1.2012
Ohjeita lääkärille (pdf) 19.1.2012

Adasuve (loksapiini)
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 20.2.2014

Agomelatine Mylan (agomelatiini)
Lääkärin opas (pdf) 4.12.2018
Maksan toiminnan seuranta-aikataulu (pdf) 4.12.2018
Potilaskortti (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatiini)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.9.2018
Kaavio maksan toiminnan seuraamiseen (pdf) 28.9.2018
Potilaan opas (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatiini)
Lääkärin opas (pdf) 10.5.2019
Potilaskortti (pdf) 10.5.2019

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille (pdf) 25.9.2013

Alofisel (darvadstroseli)
Opas farmaseuteille (pdf) 26.4.2018
Opas kirurgeille (pdf) 26.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 26.4.2018

Alunbrig (brigatinibi)
Potilaskortti (pdf) 13.11.2018

Amgevita (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 11.7.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 11.7.2019

Angiox (bivalirudiini)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä (pdf) 20.6.2017
Kiireisen tai varhaisen vaiheen toimenpiteen yhteydessä potilaille, jotka saavat lääkehoitoa akuutin sepelvaltimokohtauksen hoitoon (pdf) 20.6.2017

Aranesp (darbepoetiini alfa)
Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista (pdf) 6.9.2019

Arava (leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille (pdf) 12.3.2015
Erityitiedote potilaalle (pdf) 12.3.2015

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 21.1.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 18.9.2015
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 18.9.2015

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten)
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf) 2.2.2015

Atomoxetin Orion (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 8.1.2019

Atomoxetine Accord (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 11.9.2019
Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake atomoksetiinilääkityksen aikana (pdf) 11.9.2019
Atomoxetine Accord -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riski (pdf) 11.9.2019
Seurantalomake (pdf) 11.9.2019
Potilaan seurantalomake (pdf) 11.9.2019

Atomoxetine STADA (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 25.6.2019
Potilaan seurantalomake (pdf) 25.6.2019

Attentin (deksamfetamiini)
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:
- Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf) 14.8.2015
Tiedote apteekkihenkilökunnalle (pdf) 14.8.2015
Tiedote vanhemmille/huoltajille (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomidi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.2.2019
Potilaskortti (pdf) 28.2.2019

Bavencio (avelumabi)
Lääkärin opas (pdf) 11.10.2017
Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 11.10.2017
Tietoja potilaille (pdf) 11.10.2017

Belkyra (deoksikoolihappo)
Injektion antajan opas (pdf) 11.10.2018

Benepali (etanersepti)
Esitys terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty kynä (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty ruisku (pdf) 9.11.2017

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas (pdf) 21.5.2019
Sairaanhoitajan opas (pdf) 21.5.2019
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 21.5.2019
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas (pdf) 21.5.2019
Potilaskortti (pdf) 21.5.2019

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas (pdf) 8.1.2016
Potilaskortti (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentaani)
Tietoa lääkärille (pdf) 6.3.2017
Potilaskortti (pdf) 6.3.2017

Bosentan Orion (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 17.2.2017
Potilaskortti (pdf) 17.2.2017

Breakyl (fentanyyli)
Tietoa lääkäreille (pdf) 3.7.2019
Tietoa potilaille (pdf) 3.7.2019

Brinavess (vernakalantti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 21.10.2015

Cablivi (kaplasitsumabi)
Potilaskortti hätätilanteita varten (pdf) 11.6.2019

Caprelsa (vandetanibi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 27.3.2017
Potilaan ja huoltajan opas (pdf) 27.3.2017
Potilaskortti (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf) 11.5.2018
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustaatti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 15.11.2018
Potilaskortti (pdf) 15.11.2018

Cerezyme (imigluseraasi)
Potilasopas - Hoidon itsenäinen toteutus kotona (pdf) 5.10.2017

Cimzia (sertolitsumabipegoli)
Potilaskortti (pdf) 12.5.2017

Cinryze (C1-inhibiittori)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 19.7.2018
Potilasohje (pdf) 19.7.2018
Potilaspäiväkirja (pdf) 19.7.2018

Clozapine Accord (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.12.2017
Potilasopas (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet (pdf) 1.2.2017

Concerta (metyylifenidaatti)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Cubicin (daptomysiini)
Annostusohje (pdf) 11.6.2018
Antibioottiherkkyysmääritys (pdf) 11.6.2018

Darzalex (daratumumabi)
Ohjeet terveydenhuollon ammattialisille (pdf) 10.10.2018
Ohjeet sairaalan veripalveluyksikölle (pdf) 30.10.2018
Potilaskortti (pdf) 28.2.2017

Daxas (roflumilasti)
Tietoa lääkettä määrääville lääkäreille (pdf) 23.8.2019
Potilaskortti (pdf) 23.8.2019

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 10.10.2016

Duodopa (levodopa+karbidopa)
PEG/J-letkun laiton valmistelu, asetus ja hoito (pdf) 12.2.2018
Potilaan taskuopas (pdf) 12.2.2018

Ebetrex (metotreksaatti)
Potilaan opas (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille (pdf) 7.3.2017

Eligard (leuproreliini)
Käyttöohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.9.2018

Eliquis (apiksabaani)
Määrääjän opas (pdf) 12.10.2018
Potilaskortti (pdf) 20.2.2017

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä (pdf) 4.1.2017

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenaliini)
Potilastiedote (pdf) 20.9.2018
Patientinformation (pdf) 20.9.2018
Tarkistuslista (pdf) 20.9.2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisten tenofoviiridisoproksiilihoidon aikana (pdf) 27.4.2017
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 4.4.2019
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 4.4.2019
Tärkeitä tietoja koskien ihmisen immuunikatovirus (HIV) infektioriskin vähentämistä (pdf) 4.4.2019
Potilaan muistutuskortti
(pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.6.2019
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure
prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa
(pdf) 3.6.2019
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 3.6.2019
Kreatiinipuhdistuman laskuviivain (pdf) 3.6.2019
Potilaan opas (pdf) 3.6.2019
Potilaan muistutuskortti (pdf) 3.6.2019

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas (pdf) 12.9.2017
Potilasmuistikirja (pdf) 12.9.2017
Potilaan turvallisuuskortti (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas (pdf) 6.3.2019
Potilaskortti (pdf) 6.3.2019

Envarsus (takrolimuusi)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.5.2019
Potilaskortti (pdf) 24.11.2015

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenaliini)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 23.11.2018
Autoinjektorin käyttöohje (pdf) 23.11.2018

Erelzi (etanersepti)
Opetuspaketti terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.1.2018
Potilaskortti (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Raskaudenehkäisyohjelma (pdf) 9.3.2017
Raskaudenilmoituslomake (pdf) 9.3.2017
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Potilasopas raskaudenehkäisemisestä (pdf) 9.3.2017
Potilasohjauksen vahvistuslomake (pdf) 9.3.2017

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille (pdf) 14.11.2017

Esmya (ulipristaaliasetaatti)
Patologin opas (pdf) 19.11.2018
Lääkärin lääkemääräysopas (pdf) 19.11.2018

Evicel (ihmisen fibrinogeeni ja fibronektiini sekä ihmisen trombiini)
Keskeinen koulutusmateriaali (pdf) 16.9.2019
Lioksen sumuttaminen (pdf) 16.9.2019

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 1.10.2016
- Koulutusesite (pdf) 11.9.2014

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärinopas (pdf) 6.9.2019
Potilaan opas (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 8.1.2019
Potilaan opas:
- verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa (pdf) 8.12.2017
- verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa (pdf) 8.12.2017
- diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa (pdf) 8.12.2017
- kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa (pdf) 8.12.2017
- likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa (pdf) 8.12.2017

Fabrazyme (agalsidaasi beeta)
Opas hoitoalan ammattilaisille (pdf) 9.7.2018
Opas Fabryn tautia sairastaville potilaille (pdf) 9.7.2018

Firmagon (degareliksi)
Ohje käyttöönvalmistusta ja annostelua varten (pdf) 8.10.2015

Forxiga (dapagliflotsiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten (pdf) 19.3.2019
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 19.3.2019
Potilaan varoituskortti (pdf) 19.3.2019

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista (pdf) 26.2.2019
Tärkeää tietoa vanhemmille/huoltajille (pdf) 26.2.2019
Potilaskortti (pdf) 26.2.2019

Hemangiol (propranololi)
Hoito-opaslehtiö (pdf) 6.1.2015
Käyttöopas (pdf) 6.1.2015
Huoltajan opas (pdf) 6.1.2015

Hemlibra (emisitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.4.2019
Opas laboratoriohenkilökunnalle (pdf) 8.4.2019
Potilaskortti (pdf) 31.5.2018
Opas potilaalle/potilasta hoitavalle henkilölle (pdf) 8.4.2019

Hulio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 23.5.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 23.5.2019

Humalog (lisproinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille koskien esitäytettyä HUMALOG KWIKPEN -kynää (8/2016)
Potilastiedote koskien esitäytettyä HUMALOG KWIKPEN -kynää (4/2015)

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 21.3.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 21.3.2019

Hyqvia (immunoglobuliini+hyaluronidaasi)
Ohjeet lääkärille (pdf) 26.5.2014
Tietoa potilaille (pdf) 26.5.2014

Hyrimoz (adalimumab)
Tärkeitä valmisteen turvallisuustietoja (pdf) 5.11.2018
Potilaan seulontalomake (pdf) 5.11.2018
Potilaskortti (pdf) 5.11.2018

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo)
Potilaan muistutuskortti
- leuan luukuoliosta syöpään liittyvien tilojen hoidossa 2 mg ja 6 mg infuusiokonsentraateilla, liuosta varten (pdf) 15.1.2018
- leuan luukuoliosta osteoporoosiin liittyvien tilojen hoidossa 3 mg -injektionesteellä, liuos esitäytetyssä ruiskussa (pdf) 15.1.2018

Iclusig (ponatinibi)
Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 20.11.2017

Ilaris (kanakinumabi)
Potilaskortti
- Jaksottaisten kuumeoireyhtymien hoitoon (pdf) 28.8.2019
- Kihtiartriittikohtausten hoitoon (pdf) 28.8.2019
- Stillin taudin hoitoon, mukaan lukien aikuisiän Stillin taudin ja yleisoireisen lastenreuman hoito (pdf) 28.8.2019

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas (pdf) 19.1.2016
Potilaan ja hänen läheistensä opas (pdf) 19.1.2016
Potilaskortti (pdf) 19.1.2016

Imnovid (pomalidomidi)
Raskaudenehkäisyohjelman yhteenveto (pdf) 12.12.2013

Incresync (alogliptiini+pioglitatsoni)
Opas lääkäreille (pdf) 26.6.2014

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Potilaskortti (pdf) 22.1.2019

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille (pdf) 30.05.2017
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 15.4.2016
Opas riskien minimointiin terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista ennen hoidon aloittamista (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan (pdf) 15.4.2016
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan (pdf) 15.4.2016

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 19.2.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
EU Core koulutusmateriaali
- Lääkärin tarkistuslista / tiedoksiantolomake määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille (pdf) 28.9.2018
- Apteekin tarkistuslista – toimittamiseen liittyvät ohjeet (pdf) 28.9.2018
- Potilaan muistutuskortti (pdf) 28.9.2018

Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Lääkärin materiaalit (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit (pdf) 5.11.2018

Jaydess (levonorgestreeli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Jaydess- ja Mirena-hormonikierukoiden eroista (pdf) 11.3.2014
Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta (pdf) 11.3.2014

Jext (adrenaliini)
Tarkistuslista valmistetta määräävälle lääkärille (pdf) 1.9.2017
Potilastietokortti (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite (pdf) 7.3.2019
Tarkistuslista hoidon aloitukseen (pdf) 7.3.2019
Potilasesite (pdf) 7.3.2019
Potilakortti (pdf) 7.3.2019

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 20.11.2018

Kanuma (sebelipaasialfa)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.11.2015

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Accord, Krka, Medical Valley, Mylan, Orion, Ratiopharm, Sandoz, Stada)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinifumaraatti sekä ketiapiini säädellysti vapautuva‐valmisteita (pdf) 30.8.2018

Kevzara (sarilumabi)
Potilaskortti (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolitsumabi)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 4.7.2018
Potilasopas (pdf) 4.7.2018
Potilaskortti (pdf) 4.7.2018

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.6.2016
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 9.6.2016

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Kyleena (levonogestreeli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 2.3.2017

Kymriah (tisagenlekleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.10.2018
Koulutusmateriaali apteekeille, solulaboratorioille ja hoitoa antaville yksiköille (pdf) 23.10.2018
Potilasopas potilaille ja omaisille (pdf) 23.10.2018
Potilaskortti (pdf) 23.10.2018

Lariam (meflokiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 25.2.2019
Potilaskortti (pdf) 25.2.2019
Patient alert card (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtutsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 5.3.2018
Muistilista valmisteen määräämistä varten (pdf) 5.3.2018
Potilaan opas (pdf) 5.3.2018
Potilasvaroituskortti (pdf) 5.3.2018

Levopidon (levometadoni)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.6.2019

Libtayo (semiplimabi)
Potilasopas (pdf) 2.9.2019
Potilaskortti (pdf) 2.9.2019

Litalgin (metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi)
Potilaskortti (pdf) 7.6.2016

Lixiana (edoksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 28.11.2018
Potilaskortti (pdf) 29.8.2019

Lucentis (ranibitsumabi)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (pdf) 23.3.2017
Potilasesite diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf) 23.3.2017
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen (pdf) 23.3.2017
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf) 23.3.2017

MabThera (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille
- 1400 mg Injektioneste, ihon alle non-Hodgkin-lymfooman hoitoon (pdf) 20.6.2017
- Infuusiokonsentraatti autoimmuuni-indikaatiossa (muut kuin onkologiset indikaatiot) (pdf) 16.5.2019 Vertailukortti (pdf) 20.6.2017
Potilasopas (pdf) 16.5.2019

Mavenclad (kladribiini)
Lääkärin opas (pdf) 31.10.2017
Potilaanopas (pdf) 31.10.2017

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 7.4.2015
Potilaskortti (pdf) 7.4.2015

Medikinet (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Medithyrox (levotyroksiininatrium)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.7.2018

Methylphenidate Sandoz (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 23.3.2016
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 23.3.2016

Methylphenidate STADA (metyylifenidaatti)
Lääkkeiden määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 28.2.2019
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 2: Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 28.2.2019

Mircera (metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta)
Lääkärin opas (pdf) 19.11.2014

Misoone (misoprostoli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.1.2013
Potilaan opas (pdf) 14.1.2013

Mitoxantron Ebewe (mitoksantroni)
Opas lääkkeen määrääjille (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Lääkärin opas (pdf) 7.6.2017

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista (pdf) 11.9.2015
Lääkkeenanto- ja seurantaopas (pdf) 9.12.2016

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille (pdf) 15.3.2019
Opas potilaille/omaishoitajille (pdf) 15.3.2019
Kyselylomake potilaalle (pdf) 3.3.2017
Kyselylomake ammattilaisille (pdf) 3.3.2017

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.12.2018
Potilasopas (pdf) 3.12.2018

Mysimba (naltrexoni ja bupropioni)
Tiedote lääkäreille (pdf)
Lääkärin tarkistuslista lääkettä määrättäessä (pdf)

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 21.3.2018

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:
- Lääkärin tarkistuslista / tiedoksiantolomake määrättäessä asitretiinia naispotilaille (pdf) 28.9.2018
- Apteekin tarkistuslista – toimittamiseen liittyvät ohjeet (pdf) 28.9.2018
- Potilaan muistutuskortti (pdf) 28.9.2018

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille (pdf) 7.12.2016
Potilaan opas (pdf) 7.12.2016

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille (pdf) 16.5.2014

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa (pdf) 14.8.2018
Kotipistoshoidon tarkistuslista (pdf) 14.8.2018
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon (pdf) 14.8.2018
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon (pdf) 14.8.2018
Potilaan pistospäiväkirja (pdf) 14.8.2018

Obizur (susoktokogialfa)
Ohje annoksen laskemiseen (pdf) 10.10.2016

Olumiant (barisitinibi)
Ohje valmistetta määrääville lääkäreille (pdf) 7.6.2017
Potilaskortti (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumabi)
Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.1.2019
Potilaskortti (pdf) 24.9.2018

Opsumit (masitentaani)
Tarkistuslista lääkärille (pdf) 19.6.2014
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 19.6.2014

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti (pdf) 22.2.2016
Tietoa käyttäjälle (pdf) 22.2.2016

Orlistat Stada (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle (pdf)10.9.2013

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista (pdf) 20.4.2016
Potilasohje (pdf) 20.4.2016

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.11.2016

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje (pdf) 12.1.2016
Annoslaskuri (pdf) 12.1.2016

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (parasetamoli)
Lääkärin opas (pdf) 30.8.2013
Annosteluohje (pdf) 30.8.2013

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas (pdf) 27.10.2016
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 27.10.2016
Potilasopas (pdf) 27.10.2016

Penthrox (metoksifluraani)
Tarkistuslista lääkkeen antamista varten (pdf) 1.11.2018
Ohjeita lääkkeen antamiseen (pdf) 1.11.2018

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 9.4.2013

Pioglitazone Actavis (pioglitatsonihydrokloridi)
Hoidollisten riskien minimointiohje (pdf) 29.10.2018

Portrazza (nesitumumabi)
Tiedote lääkäreille tärkeimmistä Portrazza-valmisteeseen liittyvistä riskeistä (pdf) 19.5.2016

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeen määrääjän opas
- Aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille (pdf) 31.10.2018
- Laskimotromboembolioiden primaaripreventioon (pdf) 31.10.2018

Procysbi (merkaptamiini)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 29.10.2018
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:
- Enkefalopatian tarkkaa seurantaa varten (pdf) 29.10.2018
- Ehlers-Danlosin kaltaisten haittavaikutusten seurantaan (pdf) 29.10.2018
- Fibrotisoivaan kolonopatiaan viittaavien oireiden seurantaan (pdf) 29.10.2018
- Lomake raskauden seurantaan procysbihoidon jälkeen (pdf) 29.10.2018

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote (pdf) 9.7.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.7.2015

Pronaxen (naprokseeni)
Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta (pdf) 7.5.2019
Potilaan opas (pdf) 18.5.2018
Käyttöön liittyvät ohjeet (pdf) 1.12.2015

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas (pdf) 22.7.2014
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 22.7.2014
Potilaskortti (pdf) 22.7.2014

Qutenza (kapsaisiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 7.8.2017

Remicade (infliksimabi)
Potilaskortti (pdf) 17.6.2016

Remsima (infliksimabi)

Revatio (sildenafiili)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 26.2.2018
Tietojenkeruulomake (pdf) 26.2.2018

Revlimid (lenalidomidi)
Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle (pdf) 2.11.2018
Potilasesitteet (pdf) 2.11.2017

Ritemvia (rituximab)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Ritemvia-hoitoa saavien potilaiden hoidon tueksi (pdf) 21.11.2017
Laimennusohje (pdf) 23.1.2018
Tärkeää turvallisuustietoa Ritemvia-hoitoa saaville potilaille (pdf) 21.11.2017
Potilaskortti (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf) 9.5.2017

Rivastor (rivastigmiini)
Käyttöohje ja lääkityspäiväkirja (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 16.8.2018
Terveydenhuollon ammattilaisen varoituskortti (pdf) 16.8.2018
Potilasesite muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 16.8.2018
Potilaskortti muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tosilitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 17.1.2019
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet vaihe vaiheelta (pdf) 17.1.2019
Potilasopas (pdf) 17.1.2019
Potilaskortti (pdf) 17.1.2019

Ruconest (alfakonestaatti)
Valmisteen immunologiset arvioinnit - Lääkäreille suunnattu koulutusmateriaali (pdf) 21.6.2016
Potilaskortti (pdf) 21.6.2016

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf) 31.5.2016

Simponi (golimumabi)
Potilaskortti (pdf) 14.3.2019

Skilarence (dimetyylifumaraatti)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 4.10.2017

Soliris (ekulitsumabi)
Rokotustodistus (pdf) 5.11.2014
Lääkärin opas hoidon määräämiseen potilaille, joilla on
- atyyppinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (aHUS) (pdf) 8.3.2019
- kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria (paroksysmaalinen nokturnaalinen hemoglobinuria, PNH) (pdf) 8.3.2019
- refraktorinen yleistynyt myasthenia gravis (gMG) (pdf) 8.3.2019
Potilaan/vanhempien opas
- atyyppinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (aHUS) (pdf) 8.3.2019
- kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria (paroksysmaalinen nokturnaalinen hemoglobinuria, PNH) (pdf) 8.3.2019
- refraktorinen yleistynyt myasthenia gravis (gMG) (pdf) 8.3.2019
Potilaan tietokortti (pdf) 8.3.2019

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali (pdf) 20.11.2014

Stamaril (keltakuumevirus)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta sekä tärkeimmät turvallisuustiedot (pdf) 23.5.2014

Stayveer (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 5.1.2017
Potilaan muistutuskortti (pdf) 5.1.2017

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille (pdf) 22.1.2015

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 24.4.2015

Strensiq (asfotaasialfa)
Pistosopas potilaille (pdf) 29.5.2017
Pistosopas  lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille (pdf) 29.5.2017

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite (pdf) 24.4.2018
Kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 24.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 24.4.2018

Suliqua (glargininsuliini ja liksisenatidi)
Tärkeää tietoa lääkkeen määrääjälle (pdf) 9.2.2018
Terveydenhuollonammattilaisen opas (pdf) 9.2.2018
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle (pdf) 9.2.2018

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote (pdf) 5.11.2018
Tarkistuslista (pdf) 4.6.2018
Potilaskortti (pdf) 4.6.2018

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja (pdf) 26.11.2014

Tecentriq (atetsolitsumabi)
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa immuniteettiin liittyvien haittavaikutusten riskien minimoimiseksi (pdf) 12.4.2019
Potilaskortti (pdf) 12.4.2019

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisten tenofoviiridisoproksiilihoidon aikana (pdf) 4.4.2019
Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin (TDF) käytöstä kroonisen hepatiitti B:n hoitoon 12- <18-vuotiailla nuorilla (pdf) 4.4.2019
Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla (pdf) 4.4.2019

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 27.3.2018
Potilasesitteet (pdf) 27.3.2018

Toctino (alitretinoiini)
Lääkärin materiaalit (pdf) 6.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 6.11.2018
Potilaan muistutuskortti (pdf) 6.11.2018

Toujeo (glargininsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 16.5.2019
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 16.5.2019
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 21.5.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf) 21.5.2015

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.10.2013
Potilasesite (pdf) 15.10.2013

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille (pdf) 8.3.2016

Truvada (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Tärkeitä Truvada-valmisteen turvallisuustietoja altistusta edeltävän estohoidon käyttöaiheessa
- Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 12.6.2018
- Tärkeää tietoa turvallisuudesta (pdf) 12.6.2018
- Potilasohje (pdf) 12.6.2018
- Muistutuskortti (pdf) 12.6.2018
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa
- Koulutusesite (pdf) 9.10.2017

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 24.11.2016

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita lääkkeen määrääjälle (pdf) 1.2.2019
Potilasopas (pdf) 1.2.2019
Muistutuskortti potilaalle (pdf) 1.2.2019

Tysabri (natalitsumabi)
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille v.17 (pdf) 14.8.2017
Tysabri-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti (pdf) 26.4.2017
Tysabri-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016

Ultomiris (ravulitsumabi)
Lääkärin opas hoidon määräämiseen potilaille, joilla on kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria (PNH) (pdf) 12.7.2019
Potilaan opas (kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria, PNH) (pdf) 12.7.2019
Potilaan tietokortti (pdf) 12.7.2019

Uptravi (seleksipagi)
Tietopaketti Uptravi-hoidon aloituksesta ja titrauksesta terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Potilaan titrausopas (pdf) 19.5.2017

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas (pdf) 27.11.2014
Lääkärin opas (pdf) 25.11.2016

Valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 12.11.2018
Vuosittainen riskien tarkistuslomake (pdf) 12.11.2018
Potilasopas (pdf) 12.11.2018
Potilaskortti (pdf) 12.11.2018

Velcade (bortetsomibi)
Tärkeää tietoa lääkevalmisteen liuottamiseen, annosteluun ja antamiseen (pdf) 11.8.2017
Opas valmisteen liuottamiseen (pdf) 11.8.2017
Annoslaskuri (pdf) 11.8.2017
Annostus yhdistelmähoidossa (pdf) 11.8.2017

Venofer (i.v. rautavalmiste) 10.11.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista (pdf) 12.8.2014
Potilaskortti (pdf) 12.8.2014

Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Aikuisten hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Pediatristen potilaiden hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite (pdf) 1.10.2016
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa
- Koulutusesite (pdf) 9.10.2017

Volibris (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote (pdf) 23.9.2016
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Potilaskortti (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Potilaskortti (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 8.7.2016
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016
Potilaille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016

Vyndaqel (tafamidis)
Tiedote lääkkeen määrääjille (pdf) 9.5.2019

Xalkori (kritsotinibi)
Potilaan opas (pdf) 12.4.2019
Potilaskortti (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 9.5.2018

Xeljanz (tofasitinibisitraatti)
Lääkkeen määrääjän opas ja lääkärin tarkistuslistat (pdf) 3.8.2018
Potilaskortti (pdf) 3.8.2018

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 17.7.2015

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon (pdf) 4.1.2018
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon (pdf) 5.10.2016

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle (pdf) 4.1.2018
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 4.1.2018
Kuinka valmistetta käytetään (pdf) 29.8.2014
Potilaskortti (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 11.10.2018
Potilastiedote (pdf) 11.10.2018
Potilaskortti (pdf) 11.10.2018

Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 16.11.2018
Käsittelyä ja antotapaa koskeva opas (pdf) 16.11.2018
Potilaan varoituskortti (pdf) 16.11.2018

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote (pdf) 15.5.2019
Tarkistuslista (pdf) 11.4.2014
Potilaskortti (pdf) 11.4.2014
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf) 4.12.2018

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti (pdf) 21.3.2014
Potilasopas (pdf) 21.3.2014

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti
- 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten ja 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo)
Muistutuskortti (pdf) 23.6.2016

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Potilaskortti (pdf) 6.5.2013