Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abacavir/Lamivudin Mylan (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 2.1.2018

Abacavir/Lamivudine STADA (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 29.8.2019

Abstral (fentanyyli)
Lääkkeenmääräämisopas (pdf) 17.9.2019
Potilaan ja omaisenopas (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Lääkärin materiaalit (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit (pdf) 5.11.2018

Aclasta (tsoledronihappo)
Lääkärin opas (pdf) 29.8.2018
Potilasopas (pdf) 29.8.2018
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista (pdf) 29.8.2018

Actos (pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille (pdf) 19.1.2012
Ohjeita lääkärille (pdf) 19.1.2012

Adasuve (loksapiini)
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 20.2.2014

Agomelatine Mylan (agomelatiini)
Lääkärin opas (pdf) 4.12.2018
Maksan toiminnan seuranta-aikataulu (pdf) 4.12.2018
Potilaskortti (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatiini)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.9.2018
Kaavio maksan toiminnan seuraamiseen (pdf) 28.9.2018
Potilaan opas (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatiini)
Lääkärin opas (pdf) 10.5.2019
Potilaskortti (pdf) 10.5.2019

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille (pdf) 25.9.2013

Alofisel (darvadstroseli)
Opas farmaseuteille (pdf) 26.4.2018
Opas kirurgeille (pdf) 26.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 13.11.2019

Alunbrig (brigatinibi)
Potilaskortti (pdf) 13.11.2018

Amgevita (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 11.7.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 11.7.2019

Angiox (bivalirudiini)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä (pdf) 20.6.2017
Kiireisen tai varhaisen vaiheen toimenpiteen yhteydessä potilaille, jotka saavat lääkehoitoa akuutin sepelvaltimokohtauksen hoitoon (pdf) 20.6.2017

Aranesp (darbepoetiini alfa)
Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista (pdf) 6.9.2019

Arava (leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille (pdf) 12.3.2015
Erityitiedote potilaalle (pdf) 12.3.2015

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 21.1.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 18.9.2015
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 18.9.2015

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten)
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf) 2.2.2015

Atomoxetin Orion (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 8.1.2019

Atomoxetine Accord (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 11.9.2019
Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake atomoksetiinilääkityksen aikana (pdf) 11.9.2019
Atomoxetine Accord -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riski (pdf) 11.9.2019
Seurantalomake (pdf) 11.9.2019
Potilaan seurantalomake (pdf) 11.9.2019

Atomoxetine STADA (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 25.6.2019
Potilaan seurantalomake (pdf) 25.6.2019

Attentin (deksamfetamiini)
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:
- Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf) 14.8.2015
Tiedote apteekkihenkilökunnalle (pdf) 14.8.2015
Tiedote vanhemmille/huoltajille (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomidi)
Koulutus- / keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.4.2020
Potilaskortti (pdf) 23.4.2020

Bavencio (avelumabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille - Usein kysytyt kysymykset (pdf) 14.11.2019
Tietoja potilaalle (pdf) 14.11.2019
Potilaskortti (pdf) 14.11.2019

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 30.1.2020
Potilaskortti (pdf) 30.1.2020

Belkyra (deoksikoolihappo)
Injektion antajan opas (pdf) 11.10.2018

Benepali (etanersepti)
Esitys terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty kynä (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty ruisku (pdf) 9.11.2017

Beovu (brolusitsumabi)
Potilasopas (pdf) 4.3.2020

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas (pdf) 21.5.2019
Sairaanhoitajan opas (pdf) 21.5.2019
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 21.5.2019
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas (pdf) 21.5.2019
Potilaskortti (pdf) 21.5.2019

Bortezomib STADA (bortetsomibi)
Tärkeää turvallisuustietoa multippelin myelooman hoitamiseksi (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa lääkevalmisteen liuottamisesta, annostelusta ja antamisesta (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa riskistä, joka liittyy valmisteen virheelliseen käyttöön (pdf) 21.10.2019
Annoslaskuri (pdf) 21.10.2019

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas (pdf) 8.1.2016
Potilaskortti (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentaani)
Potilaskortti (pdf) 6.3.2017

Bosentan Orion (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 17.2.2017
Potilaskortti (pdf) 17.2.2017

Brinavess (vernakalantti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 21.10.2015

Cablivi (kaplasitsumabi)
Potilaskortti hätätilanteita varten (pdf) 11.6.2019

Caprelsa (vandetanibi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 27.3.2017
Potilaan ja huoltajan opas (pdf) 27.3.2017
Potilaskortti (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf) 11.5.2018
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustaatti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 15.11.2018
Potilaskortti (pdf) 15.11.2018

Cerezyme (imigluseraasi)
Potilasopas - Hoidon itsenäinen toteutus kotona (pdf) 5.10.2017

Cimzia (sertolitsumabipegoli)
Potilaskortti (pdf) 12.5.2017

Cinryze (C1-inhibiittori)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 19.7.2018
Potilasohje (pdf) 19.7.2018
Potilaspäiväkirja (pdf) 19.7.2018

Clozapine Accord (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.12.2017
Potilasopas (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet (pdf) 1.2.2017

Concerta (metyylifenidaatti)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Darzalex (daratumumabi)
Ohjeet terveydenhuollon ammattialisille (pdf) 10.10.2018
Ohjeet sairaalan veripalveluyksikölle (pdf) 30.10.2018
Potilaskortti (pdf) 28.2.2017

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 10.10.2016

Duodopa (levodopa+karbidopa)
Hoidon ylläpito (pdf) 3.5.2017
Avanteen ja PEG/J -letkun hoito (pdf) 31.7.2017
PEG/J -letkun laiton valmistelu, asetus ja hoito (pdf) 12.2.2018
Potilaan taskuopas (pdf) 12.2.2018

Dronedarone STADA (donedaroni)
Lääkärin opas (pdf) 22.11.2019

Ebetrex (metotreksaatti)
Potilaan opas (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille (pdf) 7.3.2017

Eligard (leuproreliini)
Käyttöohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.9.2018

Eliquis (apiksabaani)
Lääkärin opas (pdf) 14.5.2020
Potilaskortti (pdf) 19.5.2020

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä (pdf) 4.1.2017

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenaliini)
Potilastiedote (pdf) 20.9.2018
Patientinformation (pdf) 20.9.2018
Tarkistuslista (pdf) 20.9.2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 4.4.2019
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 4.4.2019
Tärkeitä tietoja koskien ihmisen immuunikatovirus (HIV) infektioriskin vähentämistä (pdf) 4.4.2019
Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla (pdf) 26.8.2019
Potilaan muistutuskortti
(pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 23.4.2020
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 23.4.2020
Esite potilaalle (pdf) 23.4.2020
Muistutuskortti potilaille (pdf) 23.4.2020

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.6.2019
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 3.6.2019
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 3.6.2019
Kreatiinipuhdistuman laskuviivain (pdf) 3.6.2019
Potilaan opas (pdf) 3.6.2019
Potilaan muistutuskortti (pdf) 3.6.2019

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas (pdf) 29.11.2018
Potilasmuistikirja (pdf) 29.11.2018
Potilaan turvallisuuskortti (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas (pdf) 6.3.2019
Potilaskortti (pdf) 6.3.2019

Envarsus (takrolimuusi)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.5.2019
Potilaskortti (pdf) 24.11.2015

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenaliini)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 23.11.2018
Autoinjektorin käyttöohje (pdf) 23.11.2018

Erelzi (etanersepti)
Opetuspaketti terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.1.2018
Potilaskortti (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Raskaudenehkäisyohjelma (pdf) 9.3.2017
Raskaudenilmoituslomake (pdf) 9.3.2017
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Potilasopas raskaudenehkäisemisestä (pdf) 9.3.2017
Potilasohjauksen vahvistuslomake (pdf) 9.3.2017

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille (pdf) 14.11.2017

Esmya (ulipristaaliasetaatti)
Tiedote (pdf) 19.11.2018
Patologin opas (pdf) 19.11.2018
Lääkärin lääkemääräysopas (pdf) 19.11.2018
Potilaskortti (pdf) 26.7.2018

Evicel (ihmisen fibrinogeeni ja fibronektiini sekä ihmisen trombiini)
Keskeinen koulutusmateriaali (pdf) 16.9.2019
Lioksen sumuttaminen (pdf) 16.9.2019

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 1.10.2016
- Koulutusesite (pdf) 11.9.2014

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärinopas (pdf) 6.9.2019
Potilaan opas (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 8.1.2019
Potilaan opas:
- verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa (pdf) 18.12.2019
- verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa (pdf) 18.12.2019
- diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa (pdf) 18.12.2019
- kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa (pdf) 18.12.2019
- likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa (pdf) 18.12.2019

Fabrazyme (agalsidaasi beeta)
Opas hoitoalan ammattilaisille (pdf) 9.7.2018
Opas Fabryn tautia sairastaville potilaille (pdf) 9.7.2018

Firmagon (degareliksi)
Ohje käyttöönvalmistusta varten (pdf) 8.10.2015

Forxiga (dapagliflotsiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten (pdf) 30.1.2020
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 19.3.2019
Potilaan varoituskortti (pdf) 19.3.2019

Froidir (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.4.2020
Potilasopas (pdf) 14.4.2020

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista (pdf) 28.11.2019
Vanhempien/huoltajien opas (pdf) 28.11.2019
Potilaan opas (pdf) 28.11.2019
Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti (pdf) 28.11.2019

Hemangiol (propranololi)
Hoito-opaslehtiö (pdf) 6.1.2015
Käyttöopas (pdf) 6.1.2015
Huoltajan opas (pdf) 6.1.2015

Hemlibra (emisitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.4.2019
Opas laboratoriohenkilökunnalle (pdf) 8.4.2019
Potilaskortti (pdf) 31.5.2018
Opas potilaalle/potilasta hoitavalle henkilölle (pdf) 8.4.2019

Hulio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 23.5.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 23.5.2019

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 21.3.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 21.3.2019

Hyqvia (immunoglobuliini+hyaluronidaasi)
Ohjeet lääkärille (pdf) 26.5.2014
Tietoa potilaille (pdf) 26.5.2014

Hyrimoz (adalimumab)
Potilaskortti aikuiset (pdf) 4.11.2019
Potilaskortti lapset (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo)
Potilaan muistutuskortti
- leuan luukuoliosta syöpään liittyvien tilojen hoidossa 2 mg ja 6 mg infuusiokonsentraateilla, liuosta varten (pdf) 15.1.2018
- leuan luukuoliosta osteoporoosiin liittyvien tilojen hoidossa 3 mg -injektionesteellä, liuos esitäytetyssä ruiskussa (pdf) 15.1.2018

Idacio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille (pdf) 12.12.2019
Potilaskortti lapsille (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumabi)
Potilaskortti
- Jaksottaisten kuumeoireyhtymien hoitoon (pdf) 28.8.2019
- Kihtiartriittikohtausten hoitoon (pdf) 28.8.2019
- Stillin taudin hoitoon, mukaan lukien aikuisiän Stillin taudin ja yleisoireisen lastenreuman hoito (pdf) 28.8.2019

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas (pdf) 19.1.2016
Potilaan ja hänen läheistensä opas (pdf) 19.1.2016
Potilaskortti (pdf) 19.1.2016

Imnovid (pomalidomidi)
Riskien minimointiohjelma (pdf) 3.10.2019

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Potilaskortti (pdf) 3.10.2019

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille (pdf) 30.05.2017
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 15.4.2016
Opas riskien minimointiin terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista ennen hoidon aloittamista (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan (pdf) 15.4.2016
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan (pdf) 15.4.2016

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 19.2.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
EU Core koulutusmateriaali
- Lääkärin tarkistuslista / tiedoksiantolomake määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille (pdf) 28.9.2018
- Apteekin tarkistuslista – toimittamiseen liittyvät ohjeet (pdf) 28.9.2018
- Potilaan muistutuskortti (pdf) 28.9.2018

Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Lääkärin materiaalit (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit (pdf) 5.11.2018

Jext (adrenaliini)
Tarkistuslista valmistetta määräävälle lääkärille (pdf) 1.9.2017
Potilastietokortti (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite (pdf) 7.3.2019
Tarkistuslista hoidon aloitukseen (pdf) 7.3.2019
Potilasesite (pdf) 7.3.2019
Potilakortti (pdf) 7.3.2019

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 7.2.2020

Kanuma (sebelipaasialfa)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.11.2015

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Accord, Krka, Medical Valley, Mylan, Orion, Ratiopharm, Sandoz, Stada)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiini-tabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja (pdf) 7.5.2020

Kevzara (sarilumabi)
Potilaskortti (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolitsumabi)
Potilasopas (pdf) 4.5.2020
Potilaskortti (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.6.2016
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 9.6.2016

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Kymriah (tisagenlekleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.10.2018
Koulutusmateriaali apteekeille, solulaboratorioille ja hoitoa antaville yksiköille (pdf) 23.10.2018
Potilasopas potilaille ja omaisille (pdf) 23.10.2018
Potilaskortti (pdf) 23.10.2018

Lariam (meflokiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.6.2020
Potilaskortti (pdf) 25.2.2019
Patient alert card (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtutsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 5.3.2018
Muistilista valmisteen määräämistä varten (pdf) 5.3.2018
Potilaan opas (pdf) 5.3.2018
Potilasvaroituskortti (pdf) 5.3.2018

Levopidon (levometadoni)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.6.2019

Libtayo (semiplimabi)
Potilasopas (pdf) 2.9.2019
Potilaskortti (pdf) 2.9.2019

Litalgin (metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi)
Potilaskortti (pdf) 7.6.2016

Lixiana (edoksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 28.11.2018
Potilaskortti (pdf) 29.8.2019

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestreeli)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 12.6.2020

Lucentis (ranibitsumabi)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (pdf) 23.3.2017
Potilasesite proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja/tai diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvan näkökyvyn heikentymisen hoitoon (pdf) 6.3.2020
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen (pdf) 23.3.2017
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf) 23.3.2017

MabThera (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille
- 1400 mg Injektioneste, ihon alle non-Hodgkin-lymfooman hoitoon (pdf) 20.6.2017
- Muut kuin onkologiset indikaatiot (pdf) 23.4.2020
Vertailukortti (pdf)
20.6.2017
Potilasopas (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribiini)
Lääkärin opas (pdf) 31.10.2017
Potilaanopas (pdf) 31.10.2017

Mayzent (siponimodi)
Lääkärin muistilista (pdf) 15.5.2020
Potilaan/läheisen opas (pdf) 15.5.2020
Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti (pdf) 15.5.2020

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 7.4.2015
Potilaskortti (pdf) 7.4.2015

Medikinet (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Medithyrox (levotyroksiininatrium)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.7.2018

Methylphenidate Sandoz (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 23.3.2016
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 23.3.2016

Methylphenidate STADA (metyylifenidaatti)
Lääkkeiden määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 28.2.2019
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 2: Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 28.2.2019

Misoone (misoprostoli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.1.2013
Potilaan opas (pdf) 14.1.2013

Mitoxantron Ebewe (mitoksantroni)
Opas lääkkeen määrääjille (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Lääkärin opas (pdf) 7.6.2017

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista (pdf) 10.4.2019
Lääkkeenanto- ja seurantaopas (pdf) 9.12.2016

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille (pdf) 15.3.2019
Opas potilaille/omaishoitajille (pdf) 15.3.2019
Kyselylomake potilaalle (pdf) 3.3.2017
Kyselylomake ammattilaisille (pdf) 3.3.2017

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.12.2018
Potilasopas (pdf) 3.12.2018

Mysimba (naltrexoni ja bupropioni)
Tiedote lääkäreille 18.9.2017 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista lääkettä määrättäessä 13.2.2020 (pdf)

Natriumoksibaatti Kalceks (natriumoksibaatti)
Hoidon tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle ja seurantakäynti (pdf) 9.12.2019
Usein kysytyt kysymykset riskin minimoinnista potilaille (pdf) 9.12.2019
Potilasesite (pdf) 9.12.2019
Potilaskortti (pdf) 9.12.2019

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoksibaatti)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa lääkäreille/apteekkihenkilökunnalle (pdf) 15.1.2020
Hoidon aloituksen lomake (pdf) 15.1.2020
Potilaiden usein kysymiä kysymyksiä (pdf) 15.1.2020
Potilaan ohjeet oraaliuoksen ottamiseksi (pdf) 15.1.2020

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 29.1.2020

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:
- Lääkärin tarkistuslista / tiedoksiantolomake määrättäessä asitretiinia naispotilaille (pdf) 28.9.2018
- Apteekin tarkistuslista – toimittamiseen liittyvät ohjeet (pdf) 28.9.2018
- Potilaan muistutuskortti (pdf) 28.9.2018

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille (pdf) 7.12.2016
Potilaan opas (pdf) 7.12.2016

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille (pdf) 12.5.2020

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa (pdf) 14.8.2018
Kotipistoshoidon tarkistuslista (pdf) 14.8.2018
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon (pdf) 14.8.2018
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon (pdf) 14.8.2018
Potilaan pistospäiväkirja (pdf) 14.8.2018

Obizur (susoktokogialfa)
Ohje annoksen laskemiseen (pdf) 10.10.2016

Olumiant (barisitinibi)
Ohje valmistetta määrääville lääkäreille (pdf) 7.6.2017
Potilaskortti (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 31.1.2020
Potilaskortti (pdf) 24.9.2018

Opsumit (masitentaani)
Tarkistuslista lääkärille (pdf) 30.9.2019
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 30.9.2019
Potilaskortti (pdf) 30.9.2019

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti (pdf) 22.2.2016
Tietoa käyttäjälle (pdf) 22.2.2016

Orlistat Stada (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle (pdf)10.9.2013

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista (pdf) 20.4.2016
Potilasohje (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametasoni)
Potilasopas (pdf) 3.11.2014

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.11.2016

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje (pdf) 12.1.2016
Annoslaskuri (pdf) 12.1.2016

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (parasetamoli)
Lääkärin opas (pdf) 30.8.2013
Annosteluohje (pdf) 30.8.2013

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas (pdf) 1.11.2019
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 1.11.2019
Potilasopas (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoksifluraani)
Tarkistuslista lääkkeen antamista varten (pdf) 1.11.2018
Ohjeita lääkkeen antamiseen (pdf) 1.11.2018

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 9.4.2013

Pioglitazone Actavis (pioglitatsonihydrokloridi)
Hoidollisten riskien minimointiohje (pdf) 29.10.2018

Portrazza (nesitumumabi)
Tiedote lääkäreille tärkeimmistä Portrazza-valmisteeseen liittyvistä riskeistä (pdf) 19.5.2016

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeen määrääjän opas
- Aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille (pdf) 12.2.2020
- Laskimotromboembolioiden primaaripreventioon (pdf) 12.2.2020

Procysbi (merkaptamiini)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 29.10.2018
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:
- Enkefalopatian tarkkaa seurantaa varten (pdf) 29.10.2018
- Ehlers-Danlosin kaltaisten haittavaikutusten seurantaan (pdf) 29.10.2018
- Fibrotisoivaan kolonopatiaan viittaavien oireiden seurantaan (pdf) 29.10.2018
- Lomake raskauden seurantaan procysbihoidon jälkeen (pdf) 29.10.2018

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote (pdf) 9.7.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.7.2015

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas (pdf) 22.7.2014
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 22.7.2014
Potilaskortti (pdf) 22.7.2014

Qutenza (kapsaisiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 7.8.2017

Remicade (infliksimabi)
Potilaskortti (pdf) 4.11.2019

Remsima (infliksimabi)
Potilaskortti (pdf) 25.3.2019

Revatio (sildenafiili)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 26.2.2018
Tietojenkeruulomake (pdf) 26.2.2018

Revlimid (lenalidomidi)
Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle (pdf) 2.11.2018
Potilasesitteet (pdf) 2.11.2017

Rinvoq (upadasitinibi)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali (pdf) 17.10.2019
Potilaskortti (pdf) 17.10.2019

Ritemvia (rituximab)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Ritemvia-hoitoa saavien potilaiden hoidon tueksi (pdf) 21.11.2017
Laimennusohje (pdf) 23.1.2018
Tärkeää turvallisuustietoa Ritemvia-hoitoa saaville potilaille (pdf) 21.11.2017
Potilaskortti (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf) 9.5.2017

Rivastor (rivastigmiini)
Käyttöohje ja lääkityspäiväkirja (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 17.12.2019
Terveydenhuollon ammattilaisen varoituskortti (pdf) 16.8.2018
Potilasesite muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 17.12.2019
Potilaskortti muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tosilitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 13.12.2019
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet vaihe vaiheelta (pdf) 13.12.2019
Potilasopas (pdf) 13.12.2019
Potilaskortti (pdf) 13.12.2019

Ruconest (alfakonestaatti)
Valmisteen immunologiset arvioinnit - Lääkäreille suunnattu koulutusmateriaali (pdf) 21.6.2016
Potilaskortti (pdf) 21.6.2016

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf) 21.10.2019

Simponi (golimumabi)
Potilaskortti (pdf) 30.10.2019

Skilarence (dimetyylifumaraatti)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 4.10.2017

Soliris (ekulitsumabi)
Rokotustodistus (pdf) 6.5.2020
Lääkärin opas (pdf) 25.10.2019
Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille/vanhemmille (pdf) 25.10.2019
Potilaan tietokortti (pdf) 8.3.2019

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali (pdf) 20.11.2014

Stamaril (keltakuumevirus)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta sekä tärkeimmät turvallisuustiedot (pdf) 23.5.2014

Stayveer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 1.12.2019

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille (pdf) 22.1.2015

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 24.4.2015

Strensiq (asfotaasialfa)
Pistosopas potilaille (pdf) 23.4.2020
Pistosopas lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille (pdf) 23.4.2020

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite (pdf) 24.4.2018
Kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 24.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 24.4.2018

Suliqua (glargininsuliini ja liksisenatidi)
Tärkeää tietoa lääkkeen määrääjälle (pdf) 9.2.2018
Terveydenhuollonammattilaisen opas (pdf) 9.2.2018
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle (pdf) 9.2.2018

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote (pdf) 5.11.2018
Tarkistuslista (pdf) 4.6.2018
Potilaskortti (pdf) 4.6.2018

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja (pdf) 26.11.2014

Tecentriq (atetsolitsumabi)
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa immuniteettiin liittyvien haittavaikutusten riskien minimoimiseksi (pdf) 4.11.2019
Potilaskortti (pdf) 4.11.2019

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin (TDF) käytöstä kroonisen hepatiitti B:n hoitoon 12- <18-vuotiailla nuorilla (pdf) 4.4.2019
Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla (pdf) 4.4.2019

Tenofovir disoproxil STADA (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 21.10.2019
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 21.10.2019

Tenofovir disoproxil Sandoz (tenofoviiridisoproksiili)
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite lääkäreille (pdf) 28.10.2019
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite lääkäreille (pdf) 28.10.2019
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite lääkäreille (pdf) 28.10.2019
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite lääkäreille (pdf) 28.10.2019

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 27.3.2018
Potilasesitteet (pdf) 27.3.2018

Toctino (alitretinoiini)
Lääkärin materiaalit (pdf) 6.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit (pdf) 6.11.2018
Potilaan muistutuskortti (pdf) 6.11.2018

Toujeo (glargininsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 16.5.2019
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 16.5.2019
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostiniili)
Tiedote lääkäreille (pdf) 10.2.2020
Koulutus terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 10.2.2020
Erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – Laskimonsisäiseen Treposaan liittyvä verenkierron infektio (pdf) 10.2.2020
Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake (pdf) 10.2.2020
Tietoa potilaalle (pdf) 10.2.2020

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.10.2013
Potilasesite (pdf) 15.10.2013

Trexan (metotreksaatti)
Muistilista lääkäreille (pdf) 14.1.2020
Muistilista hoitajille (pdf) 14.1.2020
Muistilista apteekeille (pdf) 14.1.2020
Potilaskortti (pdf) 14.1.2020

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille (pdf) 8.3.2016

Truvada (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Tärkeitä Truvada-valmisteen turvallisuustietoja altistusta edeltävän estohoidon käyttöaiheessa
- Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 12.6.2018
- Tärkeää tietoa turvallisuudesta (pdf) 12.6.2018
- Potilasohje (pdf) 12.6.2018
- Muistutuskortti (pdf) 12.6.2018
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa
- Koulutusesite (pdf) 9.10.2017

Truxima (rituksimabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden hoidon tueksi (pdf) 1.1.2020
Annosteluohje (pdf) 1.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa potilaille (pdf) 1.1.2020
Potilaskortti (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 24.11.2016

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 26.11.2015

Tysabri (natalitsumabi)
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille (pdf) 5.12.2019
Tysabri-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti (pdf) 26.4.2017
Tysabri-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016

Ultomiris (ravulitsumabi)
Rokotustodistus (pdf) 6.5.2020
Lääkärin opas (pdf) 3.7.2020
Potilaan opas (pdf) 3.7.2020
Vanhemman opas (pdf) 3.7.2020
Potilaan tietokortti (pdf) 12.7.2019

Uptravi (seleksipagi)
Tietopaketti Uptravi-hoidon aloituksesta ja titrauksesta terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Potilaan titrausopas (pdf) 19.5.2017

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas (pdf) 27.11.2014
Lääkärin opas (pdf) 25.11.2016

Valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 12.11.2018
Vuosittainen riskien tarkistuslomake (pdf) 12.11.2018
Potilasopas (pdf) 12.11.2018
Potilaskortti (pdf) 12.11.2018

Valproat Life Medical (valproaatti)
Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille valproaatin riskeistä naispotilaille (pdf) 17.2.2020
Potilasopas (pdf) 17.2.2020

Venofer (i.v. rautavalmiste) 10.11.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista (pdf) 12.8.2014
Potilaskortti (pdf) 12.8.2014

Viread (tenofoviiridisoproksiili)
Aikuisten hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Pediatristen potilaiden hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite (pdf) 1.10.2016
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa
- Koulutusesite (pdf) 9.10.2017

Volibris (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote (pdf) 23.9.2016
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Potilaskortti (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonatsoli)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 15.1.2020
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf) 15.1.2020
Potilaskortti (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Potilaskortti (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 8.7.2016
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016
Potilaille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016

Vyndaqel (tafamidis)
Tiedote lääkkeen määrääjille (pdf) 9.5.2019

Waylivra (volanesorseeni)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.3.2020
Opas potilaalle ja potilasta hoitavalle henkilölle (pdf) 31.3.2020

Xalkori (kritsotinibi)
Potilaan opas (pdf) 12.4.2019
Potilaskortti (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 19.3.2020
Potilaskortti (pdf) 9.10.2019

Xeljanz (tofasitinibisitraatti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 10.3.2020
Potilaskortti (pdf) 16.1.2020

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 17.7.2015

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon (pdf) 4.1.2018
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon (pdf) 5.10.2016

Xospata (gilteritinib)
Tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.11.2019
Potilaskortti (pdf) 8.11.2019

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle (pdf) 4.1.2018
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 4.1.2018
Kuinka valmistetta käytetään (pdf) 29.8.2014
Potilaskortti (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 11.10.2018
Potilastiedote (pdf) 11.10.2018
Potilaskortti (pdf) 11.10.2018

Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.9.2019
Käsittelyä ja antotapaa koskeva opas (pdf) 9.9.2019
Potilaan varoituskortti (pdf) 16.11.2018

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote (pdf) 15.5.2019
Tarkistuslista (pdf) 11.4.2014
Potilaskortti (pdf) 11.4.2014
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf) 4.12.2018

Zessly (infliximab)
Potilaskortti (pdf) 8.11.2019

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti (pdf) 21.3.2014
Potilasopas (pdf) 21.3.2014

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti
- 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten ja 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo)
Muistutuskortti (pdf) 23.6.2016

Zoledronic acid SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita lääkkeen määrääjälle (pdf) 30.4.2020
Potilasopas (pdf) 30.4.2020
Muistutuskortti potilaalle (pdf) 30.4.2020

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Lääkärin koulutusmateraali (pdf) 5.8.2013
Potilaskortti (pdf) 6.5.2013