Valvonta aihekuva

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abacavir/Lamivudin Mylan (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Abacavir/Lamivudin Mylan (pdf) 6.7.2021

Abacavir/Lamivudine STADA (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Abacavir/Lamivudine STADA (pdf) 29.8.2019

Abstral (fentanyyli)
Lääkkeenmääräämisopas_Abstral (pdf) 17.9.2019
Potilaan ja omaisenopas_Abstral (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Lääkärin materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018

Aclasta (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista_Aclasta 29.8.2018 (pdf)

Actos(pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille_Actos (pdf) 19.1.2012
Ohjeita lääkärille_Actos (pdf) 19.1.2012

Adasuve (loksapiini)
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Adasuve (pdf) 20.2.2014

Agomelatine Anpharm (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020
Potilaan opas_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020

Agomelatine Mylan (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018
Maksan toiminnan seuranta-aikataulu_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018
Potilaskortti_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatiini)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018
Kaavio maksan toiminnan seuraamiseen_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018
Potilaan opas_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine STADA (pdf) 10.5.2019
Potilaskortti_Agomelatine STADA (pdf) 10.5.2019

Alitretinoin Orifarm (alitretinoiini)
Lääkärin opas_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille_Alli (pdf) 25.9.2013

Alofisel (darvadstroseli)
Opas farmaseuteille_Alofisel (pdf) 26.4.2018
Opas kirurgeille_Alofisel (pdf) 26.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Alofisel (pdf) 13.11.2019

Alunbrig (brigatinibi)
Potilaskortti_Alunbrig (pdf) 13.11.2018

Ambrisentan Accord (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille_Ambrisentan Accord (pdf) 29.9.2020

Amgevita (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Amgevita 15.2.2022 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Amgevita 15.2.2022 (pdf)

Angiox(bivalirudiini)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä (pdf) 20.6.2017
Kiireisen tai varhaisen vaiheen toimenpiteen yhteydessä potilaille, jotka saavat lääkehoitoa akuutin sepelvaltimokohtauksen hoitoon (pdf) 20.6.2017

Aranesp (darbepoetiini alfa)
Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista_Aranesp 26.5.2021 (pdf)

Arava(leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille_Arava (pdf) 12.3.2015
Erityitiedote potilaalle_Arava (pdf) 12.3.2015

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 21.1.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle_Aripiprazole Sandoz (pdf) 18.9.2015
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille_Aripiprazole Sandoz (pdf) 18.9.2015

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten)
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf) 2.2.2015

Atomoxetin Orion (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetin Orion (pdf) 8.1.2019

Atomoxetine Accord (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake atomoksetiinilääkityksen aikana_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Atomoxetine Accord -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riski (pdf) 11.9.2019
Seurantalomake_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019

Atomoxetine STADA (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine STADA (pdf) 25.6.2019
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine STADA (pdf) 25.6.2019

Attentin(deksamfetamiini)
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:

Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf) 14.8.2015
Tiedote apteekkihenkilökunnalle_Attentin (pdf) 14.8.2015
Tiedote vanhemmille/huoltajille_Attentin (pdf) 14.8.2015

Aubagio(teriflunomidi)
Lääkärin opas_Aubagio 21.10.2021 (pdf)
Potilaskortti_Aubagio 21.10.2021 (pdf)

Baqsimi (glukagoni) 
Potilasohje_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Potilaskortti_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Tietoa harjoittelulaitteesta_Baqsimi (pdf) 14.2.2020

Bavencio (avelumabi)
Potilasopas_Bavencio 4.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Bavencio 4.5.2022 (pdf)

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_BCG-medac (pdf) 30.1.2020
Potilaskortti_BCG-medac (pdf) 30.1.2020

Belkyra (deoksikoolihappo)
Injektion antajan opas (pdf) 29.1.2020

Benepali (etanersepti)
Potilaskortti_Benepali 18.5.2021 (pdf)

Beovu (brolusitsumabi)
Potilasopas_Beovu (pdf) 27.10.2020

Blenrep (belantamabimafodotiini)
Hematologin/Onkologin opas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Silmälääkärin opas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilasopas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilaskortti_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilaskortti apteekkiin_Blenrep 2.7.2021 (pdf)

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Sairaanhoitajan opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Potilaskortti_Blincyto 9.7.2021 (pdf)

Bortezomib STADA (bortetsomibi)
Tärkeää turvallisuustietoa multippelin myelooman hoitamiseksi_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa lääkevalmisteen liuottamisesta, annostelusta ja antamisesta_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa riskistä, joka liittyy valmisteen virheelliseen käyttöön_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Annoslaskuri_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas_Bosentan Accord (pdf) 8.1.2016
Potilaskortti_Bosentan Accord (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentaani)
Potilaskortti_Bosentan Actavis (pdf) 6.3.2017

Bosentan Orion (bosentaani)
Potilaskortti_Bosentan Orion (pdf) 17.2.2017

Brinavess(vernakalantti)
Lääkärin opas_Brinavess 22.4.2021 (pdf)

Cablivi (kaplasitsumabi)
Potilaskortti hätätilanteita varten_Cablivi (pdf) 11.6.2019

Caprelsa (vandetanibi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Caprelsa (pdf) 27.3.2017
Potilaan ja huoltajan opas_Caprelsa (pdf) 27.3.2017
Potilaskortti_Caprelsa (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf) 11.5.2018
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä_CellCept (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustaatti)
Lääkkeen määrääjän opas_Cerdelga (pdf) 15.11.2018
Potilaskortti_Cerdelga (pdf) 15.11.2018

Cerezyme (imigluseraasi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille- valmisteen käyttövalmiiksi saattaminen_Cerezyme (pdf) 16.6.2020
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - koti-infuusiohoito_Cerezyme (pdf) 16.6.2020
Potilasopas - Hoidon itsenäinen toteutus kotona_Cerezyme (pdf) 16.6.2020

Cibinqo (abrositinibi)
Lääkärin opas_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)

Cimzia (sertolitsumabipegoli)
Potilaskortti_Cimzia (pdf) 12.5.2017

Cinryze (C1-inhibiittori)
Lääkärin opas_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Potilasopas_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Potilaspäiväkirja_Cinryze 16.6.2021 (pdf)

Clozapine Accord (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Clozapine Accord (pdf) 8.12.2017
Potilasopas_Clozapine Accord (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet_Colobreathe (pdf) 1.2.2017

Darzalex (daratumumabi)
Lääkärin opas_Darzalex 4.2.2022 (pdf)
Veripalveluyksikön opas_Darzalex 4.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Darzalex 4.2.2022 (pdf)

Deferasirox Accord (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)

Deferasirox Glenmark (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille_Dehydrobenzperidol (pdf) 10.10.2016

Duodopa (levodopa+karbidopa)
Hoidon ylläpito_Duodopa 17.12.2020 (pdf)
Avanteen ja PEG/J -letkun hoito_Duodopa 28.10.2020 (pdf)
PEG/J -letkun laiton valmistelu, asetus ja hoito_Duodopa 3.9.2021 (pdf)
Koulutus terveydenhuollon henkilöstölle_Duodopa 11.10.2021 (pdf)
Potilaan taskuopas_Duodopa 1.12.2020 (pdf)

Dronedarone STADA (donedaroni)
Lääkärin opas_Dronedarone STADA (pdf) 22.11.2019

Ebetrex (metotreksaatti)
Potilaan opas_Ebetrex (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille_Elidel 23.10.2020 (pdf)

Eligard (leuproreliini)
Lääkärin opas_Eligard 27.1.2021 (pdf)

Eliquis (apiksabaani)
Lääkärin opas_Eliquis 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Eliquis 11.1.2021 (pdf)

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä_ellaOne (pdf) 4.1.2017

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa_Elvanse (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä_Elvanse (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan_Elvanse (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenaliini)
Tarkistuslista_Emerade 14.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Emerade 14.3.2022 (pdf) ​​​​​

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 25.1.2022 (pdf)
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 25.1.2022 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabinen/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)​​​​
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tonofovir disoproxil Teva 23.7.2020 (pdf)
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ​​​​​​​Teva 23.7.2020 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 23.7.2020 (pdf)
Kreatiinipuhdistuman laskuviivain 3.6.2019 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 23.7.2020 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 23.7.2020  (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure profylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)​​​​
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)​​​​​​​
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas_Enbrel (pdf) 29.11.2018
Potilasmuistikirja_Enbrel (pdf) 29.11.2018
Potilaskortti_Enbrel (pdf) 29.10.2020

Enhertu (trastutsumabi)
Lääkärin opas_Enhertu 30.3.2021 (pdf)
Lääkärin opas sekaannuksista johtuvien lääkitysvirheiden ehkäisemiseen_Enhertu 30.3.2021 (pdf)
Potilaskortti_Enhertu 30.3.2021 (pdf)

Enspryng (satralitsumabi)
Potilaskortti_Enspryng 12.8.2021 (pdf)

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas_Entyvio 28.3.2022 (pdf)
Potilaskortti_Entyvio 28.3.2022 (pdf)

Envarsus (takrolimuusi)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille_Envarsus (pdf) 28.5.2019
Potilaskortti_Envarsus (pdf) 24.11.2015

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenaliini)
Tarkistuslista lääkäreille_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)
Autoinjektorin käyttöohje_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)

Erelzi (etanersepti)
Opetuspaketti terveydenhuollon ammattilaisille_Erelzi (pdf) 31.1.2018
Potilaskortti_Erelzi (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Ohjeet potilaan opastamiseen_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Potilasopas_Erivedge 15.12.2020 (pdf)

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille_Esbriet 12.10.2020 (pdf)

Esmya (ulipristaaliasetaatti)
Lääkärin opas_Esmya 3.6.2021 (pdf)
Patologin opas_Esmya 3.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Esmya 26.7.2018 (pdf)

Evicel (ihmisen fibrinogeeni ja fibronektiini sekä ihmisen trombiini)
Keskeinen koulutusmateriaali_Evicel (pdf) 16.9.2019
Lioksen sumuttaminen_Evicel (pdf) 16.9.2019

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja_Exelon (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Exjade 6.9.2019 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Exjade 28.4.2021 (pdf)
Potilasopas_Exjade 6.9.2019 (pdf)

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas_Eylea 6.4.2022 (pdf)
Potilasopas verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)

Fabrazyme (agalsidaasi beeta)
Opas hoitoalan ammattilaisille_Fabrazyme (pdf) 9.7.2018
Opas Fabryn tautia sairastaville potilaille (pdf) 9.7.2018

Fentanyl Sandoz SLT (fentanyyli)
Lääkärin opas_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)

Fingolimod Avansor (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Vanhemman/huoltajan opas_Fingolimod Avansor ​​​​​​​30.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod Avansor ​​​​​​​30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Fingolimod Avansor ​​​​​​​30.11.2021 (pdf)

Fingolimod Mylan (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Vanhemman/huoltajan opas_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Fingolimod Mylan 16.11.2021 (pdf)

Fingolimod STADA (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Vanhempien/huoltajien opas_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Potilaskortti_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)

Fintepla (fenfluramiini)
Lääkärin opas_Fintepla 17.8.2021 (pdf)
Potilasopas_Fintepla 17.8.2021 (pdf)

Firmagon (degareliksi)
Ohje käyttöönvalmistusta varten_Firmagon (pdf) 8.10.2015

Froidir (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Froidir (pdf) 14.4.2020
Potilasopas_Froidir (pdf) 14.4.2020

Gencebok (kofeiini)
Varoituskortti_Gencebok 4.2.2021 (pdf)

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Vanhempien/huoltajien opas_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Potilasopas_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Potilaskortti_Gilenya 22.4.2021 (pdf)

Hemangiol (propranololi)
Huoltajan opas_Hemangiol (pdf) 11.11.2020

Hemlibra (emisitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Hemlibra (pdf) 8.4.2019
Opas laboratoriohenkilökunnalle_Hemlibra (pdf) 8.4.2019
Potilaskortti_Hemlibra (pdf) 31.5.2018
Opas potilaalle/potilasta hoitavalle henkilölle_Hemlibra (pdf) 8.4.2019

Hulio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Hulio (pdf) 23.5.2019
Potilaskortti lapsille_Hulio (pdf) 23.5.2019

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Humira 12.4.2021 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Humira 12.4.2021 (pdf)

Hyrimoz (adalimumab)
Potilaskortti aikuiset_Hyrimoz (pdf) 4.11.2019
Potilaskortti lapset_Hyrimoz (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo)
Potilaan muistutuskortti

Idacio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Idacio (pdf) 12.12.2019
Potilaskortti lapsille_Idacio (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumabi)
Potilaskortti

Iluvien (fluosinoloniasetonidi)
Lääkärin opas_Iluvien 31.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Iluvien 31.12.2021 (pdf)

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Potilasopas_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Potilaskortti_Imlygic 16.2.2021 (pdf)

Imnovid (pomalidomidi)
Lääkärin opas_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Imnovid 14.12.2021 (pdf)

Imraldi (adalimumabi)
Potilaskortti_Imraldi 4.12.2020 (pdf)

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali_InductOs (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Potilaskortti_Inflectra (pdf) 3.10.2019

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Opas riskien minimointiin terveydenhuollon ammattilaisille_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista ennen hoidon aloittamista_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv (pdf) 15.4.2016

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Ionsys (pdf) 19.2.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
EU Core koulutusmateriaali

Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (Orifarm, Orion,ratiopharm)
Lääkärin materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018

Jemperli (dostarlimabi)
Potilaskortti_Jemperli 24.6.2021 (pdf)

Jext (adrenaliini)
Tarkistuslista valmistetta määräävälle lääkärille_Jext (pdf) 1.9.2017
Potilastietokortti-Jext (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite_Jinarc 21.10.2021 (pdf)
Tarkistuslista hoidon aloitukseen_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Potilasesite_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Jinarc 4.6.2021 (pdf)

Jyseleca (filgotinib)
Lääkärin opas_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kadcyla 11.11.2021 (pdf)

Kanuma (sebelipaasialfa)
Lääkärin opas_Kanuma 10.2.2021 (pdf)

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Ketipinor, Biquetan, Quetiapine Accord, Quetiapin Hexal, Quetiapin Medical Valley, Quetiapin Mylan, Quetiapin ratiopharm, Quetiapin Teva)
Muistutus lääkkeen määrääjille ketiapiini-tabletteja ja ketiapiini-depottabletteja koskevista tärkeistä tiedoista_Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet 16.12.2021 (pdf)

Kevzara (sarilumabi)
Potilaskortti_Kevzara (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolitsumabi)
Potilasopas_Keytruda (pdf) 4.5.2020
Potilaskortti_Keytruda (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kineret (pdf) 3.9.2020
Potilaan ja omaisen opas_Kineret (pdf) 3.9.2020
Potilaskortti_Kineret (pdf) 3.9.2020 

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Kymriah (tisagenlekleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Kymriah 4.4.2022 (pdf)
Koulutusmateriaali apteekeille, solulaboratorioille ja hoitoa antaville yksiköille_Kymriah 4.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Kymriah 16.6.2020 (pdf)
Potilaskortti_Kymriah 16.6.2022 (pdf)

Lariam (meflokiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Lariam (pdf) 8.6.2020
Potilaskortti_Lariam (pdf) 25.2.2019
Patient alert card_Lariam (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtutsumabi)
Lääkärin opas_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Lääkärin muistilista_Lemtrada 16.5.2022  (pdf)
Potilasopas_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)

Lenalidomid Avansor (lenalidomidi)
​​​​​​​Lääkärin opas_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)

Lenalidomid Zentiva (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Accord (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja ilmoituslomake raskaudesta_​Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas naisille, jotka voivat tulla raskaaksi_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas naisille, jotka eivät voi tulla raskaaksi_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas miehille_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Fresenius Kabi (lenalidomidi)
​​​​​​​Lääkärin opas_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
​​​​​​​Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Fresenius 26.1.2022 (pdf)
​​​​​​​Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)

Lenalidomide KRKA (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Mylan (lenalidomidi)
​​​​​​​
​​​​​​​Lääkärin opas_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Orion (lenalidomidi)
​​​​​​​Lääkärin opas_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas_Lenalidomide Orion 17.8.2021
​​​​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
​​​​​​​Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
​​​​​​​Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)

Lenalidomide ratiopharm (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Sandoz (lenalidomidi)
​​​​​​​Lääkärin opas_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
​​​​Potilasopas_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
​​​​​​​Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
​​​​​​​Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)

Lenalidomide STADA (lenalidomidi)
Lääkärinopas_Lenalidomide STADA 18.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)

Levopidon (levometadoni)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Levopidon (pdf) 3.6.2019

Libtayo (semiplimabi)
Potilasopas_Libtayo 24.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Libtayo 24.11.2020 (pdf)

Litalgin (metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi)
Potilaskortti_Litalgin 30.6.2021 (pdf)

Lixiana (edoksabaani)
Lääkärin opas_Lixiana 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lixiana 8.10.2020 (pdf)

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestreeli)
Lääkärin opas_LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) 18.5.2021 (pdf)

Lucentis (ranibitsumabi)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan_Lucentis (pdf) 23.3.2017
Potilasesite proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja/tai diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvan näkökyvyn heikentymisen hoitoon_Lucentis (pdf) 6.3.2020
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen_Lucentis (pdf) 23.3.2017
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen_Lucentis (pdf) 23.3.2017

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotidi)
Potilasopas_Lutathera 13.4.2021 (pdf)

MabThera (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille

Vertailukortti_MabThera (pdf) 20.6.2017
Potilasopas_MabThera (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribiini)
Lääkärin opas_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)

Mayzent (siponimodi)
Lääkärin muistilista_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Potilaan/läheisen opas_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Mayzent 27.5.2021 (pdf)

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista_Medabon (pdf) 7.4.2015
Potilaskortti_Medabon (pdf) 7.4.2015

Medithyrox (levotyroksiininatrium)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Medithyrox (pdf) 31.7.2018

Metyylifenidaatti: lääkkeen määräämistä koskevat ohjeet (Janssen, Medice, Novartis, Sandoz, Shire, Mylan, Teva)
Lääkärin opas_Metyylifenidaatti 13.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista 13.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista 2: Tarkistuslista metyylifenidaattihoidon seurantaa varten 13.9.2021 (pdf)
Metyylifenidaattihoidin aikana käytettävä seurantakaavio 13.9.2021 (pdf)

Methylphenidate STADA (metyylifenidaatti)
Lääkkeiden määräämisohjeet lääkäreille_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
​​​​Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
Tarkistuslista 2: Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)

Misoone (misoprostoli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Misoone (pdf) 14.1.2013
Potilaan opas_Misoone (pdf) 14.1.2013

Mitoxantron Ebewe (mitoksantroni)
Opas lääkkeen määrääjille_Mitoxantron Ebewe (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Lääkärin opas_Multaq 18.6.2021 (pdf)

Myastad (mykofenolihappo)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myastad (pdf) 23.10.2020
Potilasopas_Myastad (pdf) 23.10.2020

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista_Mycamine (pdf) 10.4.2019
Lääkkeenanto- ja seurantaopas_Mycamine (pdf) 9.12.2016

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Accord (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille_Mycophenolate mofetil Accord (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 15.3.2019
Opas potilaille/omaishoitajille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 15.3.2019
Kyselylomake potilaalle_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 3.3.2017
Kyselylomake ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 3.3.2017

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfenax (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille_Myfenax (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfortic (pdf) 3.12.2018
Potilasopas_Myfortic (pdf) 3.12.2018

Myozyme (alglukosidaasi alfa)
Lääkärin opas_Myozyme 4.3.2021 (pdf)

Mysimba (naltrexoni ja bupropioni)
Tiedote lääkäreille_Mysimba 18.9.2017 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista lääkettä määrättäessä_Mysimba 13.2.2020 (pdf)

Namuscla (meksiletiini)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.9.2020
Potilaan varoituskortti (pdf) 20.5.2020

Natriumoksibaatti Kalceks (natriumoksibaatti)
Hoidon tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle ja seurantakäynti_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Usein kysytyt kysymykset riskin minimoinnista potilaille_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Potilasesite_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Potilaskortti_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoksibaatti)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa lääkäreille/apteekkihenkilökunnalle_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Hoidon aloituksen lomake_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Potilaiden usein kysymiä kysymyksiä_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Potilaan ohjeet oraaliuoksen ottamiseksi_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Nebido 20.4.2022 (pdf)

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:

Nepexto (etanercept)
Potilaskortti_Nepexto 31.3.2021 (pdf)

Nerlynx (neratinib)
Lääkärin opas - ripulin hoito_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Potilasopas - tietoa ripulin hoidosta_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Hoitopäiväkirja_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille_NeuroBlock (pdf) 7.12.2016
Potilaan opas_NeuroBlock (pdf) 7.12.2016

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille_Nexobrid (pdf) 12.5.2020

Normosang (humaanihemiini)
​​​​​​​Lääkärin opas_Normosang 10.5.2022 (pdf)

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa_Nplate (pdf) 14.8.2018
Kotipistoshoidon tarkistuslista_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan pistospäiväkirja_Nplate (pdf) 14.8.2018

Olumiant (barisitinibi)
Ohje valmistetta määrääville lääkäreille

Potilaskortti_Olumiant (pdf) 29.10.2020

Onpattro (patisiran)
Lääkärin opas_Onpattro 28.1.2021 (pdf)
Potilasopas_Onpattro 28.1.2021 (pdf)

Opdivo (nivolumabi)
Potilaskortti_Opdivo (pdf) 28.7.2020

Opsumit (masitentaani)
Potilaskortti-Opsumit 28.4.2022 (pdf)

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti_Orlistat Sandoz (pdf) 22.2.2016
Tietoa käyttäjälle_Orlistat Sandoz (pdf) 22.2.2016

Orlistat Stada (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle_Orlistat Stada (pdf)10.9.2013

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista_Orudis 2.5% geeli (pdf) 20.4.2016
Potilasohje_Orudis 2.5% geeli (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametasoni)
Potilasopas_Ozurdex (pdf) 3.11.2014

Palynziq (pegvaliaasi)
Lääkärin opas_Palynziq 8.1.2021 (pdf)
Potilasopas_Palynziq 8.1.2021 (pdf)
Potilaskortti_Palynziq 8.1.2021 (pdf)

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti_Pamidronatdinatrium Hospira (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaan muistutuskortti_Pamifos (pdf) 9.11.2016

Paracetamol Baxter (parasetamoli)
Annostusohje_Paracetamol Baxter 10 mg/ml 10.8.2021 (pdf)
Annoslaskuri_Paracetamol Baxter 10 mg/ml 10.8.2021 (pdf)

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (pdf) 12.1.2016
Annoslaskuri_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (pdf) 12.1.2016

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (parasetamoli)
Lääkärin opas_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013
Annosteluohje_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas_PecFent (pdf) 1.11.2019
Apteekkihenkilökunnan opas_PecFent (pdf) 1.11.2019
Potilasopas_PecFent (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoksifluraani)
Lääkärin opas_Penthrox 10.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen antamista varten_Penthrox 10.9.2021 (pdf)

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas_Pioglitazone Accord (pdf) 9.4.2013

Piqray (alpelisib)
Lääkärin opas_Piqray 15.1.2021 (pdf)

Ponvory (ponesimodi)
​​​​​​​Lääkärin tarkistuslista_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasopas_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Ponvory 10.12.2021 (pdf)

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeenmäärääjän opas aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille_Pradaxa 12.2.2020 (pdf)
Lääkkeenmäärääjän opas vaskimotromboembolioiden primaaripreventioon_Pradaxa 12.2.2020 (pdf)
Lääkkeenmäärääjän opas pediatriseen käyttöön_Pradaxa 19.5.2021 (pdf)

Procysbi (merkaptamiini)
Tarkistuslista lääkäreille_Procysbi (pdf) 29.10.2018
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote_Prolia (pdf) 9.7.2015
Potilaan muistutuskortti_Prolia (pdf) 9.7.2015

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas_Protelos (pdf) 22.7.2014
Lääkärin tarkistuslista_Protelos (pdf) 22.7.2014
Potilaskortti_Protelos (pdf) 22.7.2014

Qutenza (kapsaisiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Qutenza (pdf) 7.8.2017

Reblozyl (luspatersepti)
Lääkärin muistilista_Reblozyl 13.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Reblozyl 13.12.2021(pdf​)

Remicade (infliksimabi)
Potilaskortti_Remicade 13.12.2021 (pdf)

Remsima (infliksimabi)
Potilaskortti_Remsima 28.4.2022 (pdf)

Revatio (sildenafiili)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Revatio (pdf) 26.2.2018
Tietojenkeruulomake_Revatio (pdf) 26.2.2018

Revlimid (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Lääkärin muistilista_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Revlimid 13.12.2021 (pdf)

Rinvoq (upadasitinibi)
Lääkärin opas_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)
Potilaskortti_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)

Rivastor (rivastigmiini)
Käyttöohje ja lääkityspäiväkirja_Rivastor (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 17.12.2019
Terveydenhuollon ammattilaisen varoituskortti_Rixathon (pdf) 16.8.2018
Potilasesite muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 17.12.2019
Potilaskortti muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tosilitsumabi)
Lääkärin opas_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Potilasopas_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Potilaskortti_RoActemra 22.3.2022 (pdf)

Ruconest (alfakonestaatti)
Lääkärin opas_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Teveydenhuollon ammattilaisen tarkistuslista_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaan tarkistuslista_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaspäiväkirja_Ruconest_13.11.2020 (pdf)

Ruxience (rituksimabi)
Lääkärin opas_Ruxience (pdf) 23.10.2020
Potilasopas_Ruxience (pdf) 23.10.2020
Potilaskortti_Ruxience (pdf) 23.10.2020

Sarclisa (isatuksimabi)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille ja veripalveluyksiköille_Sarclisa_17.6.2021 (pdf) 
Potilaskortti_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf) 21.10.2019

Sialanar (glykopyrronium)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Sialanar (pdf) 27.7.2020
Antikolinergisten vaikutusten arvioinnin tarkistuslista_Sialanar (pdf) 27.7.2020
Muistilista hoitajille_Sialanar (pdf) 27.7.2020 

Siklos (hydroksikarbamidi)
Lääkärin opas_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Potilasopas_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Annostelukortti_Siklos 10.9.2021 (pdf)

Simponi (golimumabi)
Potilaskortti_Simponi (pdf) 30.10.2019

Sixmo (buprenorfiini)
​​​​​​​Lääkärin opas_Sixmo 25.1.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti_Sixmo 25.1.2021 (pdf)

Skilarence (dimetyylifumaraatti)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle_Skilarence (pdf) 4.10.2017

Soliris (ekulitsumabi)
Lääkärin opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Rokotustodistus_Soliris 23.7.2020 (pdf)
Vanhempien aHUS-opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
​​​​​​​Vanhempien PNH-opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille/vanhemmille_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Soliris 10.6.2021 (pdf)

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali_SonoVue (pdf) 20.11.2014

Spravato (esketamine)
Lääkärin opas_Spravato 14.2.2022 (pdf)
Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista_Spravato 14.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Spravato 14.2.2022 (pdf)

Stayveer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Stayveer (pdf) 1.12.2019

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille_Steozol (pdf) 22.1.2015

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Strattera (pdf) 24.4.2015

Strensiq (asfotaasialfa)
Pistosopas potilaille_Strensiq 30.9.2021 (pdf)
Pistosopas lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille_Strensiq 30.9.2021 (pdf)

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Lääkärin opas_Stribild 6.9.2021 (pdf)
​​​​​​​Kreatiinipuhdistumalaskuri_Stribild 24.4.2018 (pdf)

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (pdf) 5.11.2018
Tarkistuslista_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (pdf) 4.6.2018
Potilaskortt_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (pdf) 4.6.2018

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja_Tasmar (pdf) 26.11.2014

Tecentriq (atetsolitsumabi)
Potilaskortti_Tecentriq 21.4.2021 (pdf)

Tegsedi (inoterseeni)
​​​​​​​Potilaskortti_Tegsedi 20.10.2021 (pdf)

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Accord (pdf) 5.5.2017
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun)_Tenofovir disoproxil Accord (pdf) 5.5.2017
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin (TDF) käytöstä kroonisen hepatiitti B:n hoitoon 12- <18-vuotiailla nuorilla_Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 4.4.2019

Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla_Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 4.4.2019

Tenofovir disoproxil STADA (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 21.10.2019
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 21.10.2019

Tenofovir disoproxil Sandoz (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Sandoz 20.12.2021 (pdf)
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Sandoz 20.12.2021 (pdf)

Thalidomide BMS (talidomidi)
Lääkärin opas_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)

Toctino (alitretinoiini)
Lääkärin materiaalit_Toctino (pdf) 6.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Toctino (pdf) 6.11.2018
Potilaan muistutuskortti_Toctino (pdf) 6.11.2018

Toujeo (glargininsuliini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Toujeo (pdf) 16.5.2019
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle_Toujeo (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Tracleer (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostiniili)
Tiedote lääkäreille_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Lääkärin opas_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – Laskimonsisäiseen Treposaan liittyvä verenkierron infektio_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Treposa 1.3.2022 (pdf)

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Tresiba (pdf) 15.10.2013
Potilasesite_Tresiba (pdf) 15.10.2013

Trexan (metotreksaatti)
Muistilista lääkäreille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Muistilista hoitajille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Muistilista apteekeille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Potilaskortti_Trexan (pdf) 14.1.2020

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Triumeq (pdf) 10.10.2016

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Trizivir (pdf) 10.10.2016

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille_Trobalt (pdf) 8.3.2016

Truvada (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
​​​​​​​Lääkärinopas mahdollisten munuaisiin ja luustoon liittyvien vaikutusten hoitoon lapsille ja nuorille_Truvada 8.7.2021 (pdf)​​​​​​​
Lääkärinopas HIV-1-tartunnan saaneille aikuisille_Truvada 11.9.2014 (pdf)
​​​​​​​Tarkistuslista lääkäreille PrEP käyttöaiheessa_Truvada 12.6.2018 (pdf)
​​​​​​​Tärkeää tietoa turvallisuudesta PrEP käyttöaiheessa_Truvada 8.7.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilasohje_Truvada 12.6.2018 (pdf)
​​​​​​​Portilaskortti_Truvada 12.6.2018 (pdf)

Truxima (rituksimabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden hoidon tueksi_Truxima (pdf) 29.7.2020
Annosteluohje_Truxima (pdf) 1.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa potilaille_Truxima (pdf) 29.7.2020
Potilaskortti_Truxima (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Tsoledronihappo Hameln (pdf) 24.11.2016

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Tsoledronihappo Medac (pdf) 26.11.2015

Tysabri (natalitsumabi)
Lääkärin opas_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Potilaskortti_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)

Ultomiris (ravulitsumabi)
Lääkärin opas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Rokotustodistus_Ultomiris 23.7.2020 (pdf)
Potilasopas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Vanhemman opas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)

Uptravi (seleksipagi)
Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille_Uptravi 3.1.2022 (pdf)
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille_Uptravi 3.1.2022 (pdf)
Potilaan titrausopas_Uptravi 3.1.2022 (pdf)

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas_Valdoxan (pdf) 1.9.2020
Lääkärin opas_Valdoxan (pdf) 1.9.2020

Valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Valproaatti 3.11.2020 (pdf) 
Vuosittainen riskien tarkistuslomake_Valproaatti 12.11.2018 (pdf)
Potilasopas_Valproaatti 3.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Valproaatti 12.11.2018 (pdf)

Valproat Life Medical (valproaatti)
Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille valproaatin riskeistä naispotilaille_Valproat Life Medical (pdf) 17.2.2020
Potilasopas_Valproat Life Medical (pdf) 17.2.2020

Venclyxto (venetoklaksi)
Potilaskortti_Venclyxto 11.8.2021 (pdf)

Venofer (i.v. rautavalmiste)
Lääkärin opas_Venofer (pdf) 10.11.2014
Potilaan opas_Venofer (pdf) 10.11.2014

Ventizolve (naloksoni)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Ventizolve (pdf) 18.10.2020
Potilaskortti_Ventizolve (pdf) 18.10.2020

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista_Vfend (pdf) 12.8.2014
Potilaskortti_Vfend (pdf) 12.8.2014

Viread (tenofoviiridisoproksiili)
Terveydenhuollon ammattilaisten opas hepatiitti B-infektiota sairastaville lapsille ja nuorille_Viread 8.7.2021 (pdf)
​​​​Terveydenhuollon ammattilaisten opas HIV-infektiota sairastaville lapsille ja nuorille_Viread 8.7.2021 (pdf)

Volibris (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille_Volibris (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Potilaskortti_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonatsoli)
Tarkistuslista lääkäreille_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020
Kysymyksiä ja vastauksia_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020
Potilaskortti_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016
Potilaskortti_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista_Voriconazole Sandoz (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tarkistuslista potilaiden kelpoisuuden määrittämiseksi ennen kotona annettavan infuusion aloittamista_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Kotona annettavan infuusion opas_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
​​​​​​​Kotona annettavan infuusion anto- ja annostusohjeet_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
​​​​​​​Tärkeitä tietoja turvallisuudesta liittyen kotona annettavaan infuusioon_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Infuusiopäiväkirja_VPRIV 24.3.2021
(pdf)

Vyndaqel (tafamidiisi)
Lääkärin opas_Vyndaqel 20.05.2021 (pdf)

Waylivra (volanesorseeni)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Waylivra (pdf) 31.3.2020
Opas potilaalle ja potilasta hoitavalle henkilölle_Waylivra (pdf) 31.3.2020

Xalkori (kritsotinibi)
Potilaan opas_Xalkori (pdf) 12.4.2019
Potilaskortti_Xalkori (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas_Xarelto 19.3.2020 (pdf)
Potilaskortti_Xarelto 11.3.2021 (pdf)

Xeljanz (tofasitinibisitraatti)
Lääkkeen määrääjän opas_Xeljanz 5.10.2021 (pdf)
Potilaskortti_Xeljanz 12.11.2021 (pdf)

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti_Xgeva (pdf) 17.7.2015

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon_Xiapex (pdf) 4.1.2018
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon_Xiapex (pdf) 5.10.2016

Xospata (gilteritinib)
Lääkärin opas_Xospata 15.3.2021 (pdf) ​​​​​​​
Potilaskortti_Xospata 8.11.2019 (pdf)

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Usein kysytyt kysymykset_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Kuinka valmistetta käytetään_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
​​​​​​​Opas pediatrisille potilaille ja heidän huoltajilleen_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Potilaskortti_Xyrem 12.4.2021 (pdf)

Yervoy (ipilimumabi)
Potilasopas_Yervoy (pdf) 24.9.2020
Potilaskortti_Yervoy (pdf) 24.9.2020

Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Yescarta (pdf) 31.8.2020

Yescarta ja Tecartus (aksikabtageenisiloleuseeli ja anti-CD19 CAR T cells)
​​​​​​​Lääkärin opas_Yescarta ja Tecartus 24.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Käsittelyä ja antotapaa sekä sekundaaristen syöpien näytteenottosuositusta koskeva opas_Yescarta ja Tecartus 24.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Yescarta ja Tecartus 21.5.2021 (pdf)
​​​​​​​
​​​​​​​​
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 6.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 17.3.2014​​​​​​​ (pdf)
Potilaskortti_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 17.3.2014 (pdf)
​​​​​​​Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista 17.3.2014 (pdf)

Yuflyma (adalimumabi)
​​​​​​​Potilaskortti aikuisille_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti lapsille_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)

Zessly (infliximab)
Potilaskortti_Zessly (pdf) 8.11.2019

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Ziagen (pdf) 10.10.2016

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti_Zoledronate Agila (pdf) 21.3.2014
Potilasopas_Zoledronate Agila (pdf) 21.3.2014

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Zoledronic Acid Accord (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo)
Muistutuskortti_Zoledronic Acid Stada (pdf) 23.6.2016

Zoledronic acid SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita lääkkeen määrääjälle_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Potilasopas_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Muistutuskortti potilaalle_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)

Zolgensma (onasemnogeeniabeparvoveekki)
​​​​​​​Potilasopas_Zolgensma 15.11.2021 (pdf)

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Lääkärin koulutusmateraali_Zypadhera (pdf) 5.8.2013
Potilaskortti_Zypadhera (pdf) 6.5.2013