Valvonta aihekuva

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abacavir/Lamivudin Mylan (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Abacavir/Lamivudin Mylan (pdf) 2.1.2018

Abacavir/Lamivudine STADA (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Abacavir/Lamivudine STADA (pdf) 29.8.2019

Abstral (fentanyyli)
Lääkkeenmääräämisopas_Abstral (pdf) 17.9.2019
Potilaan ja omaisenopas_Abstral (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Lääkärin materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit_Acitretin Orifarm (pdf) 5.11.2018

Aclasta(tsoledronihappo)
Lääkärin opas_Aclasta (pdf) 29.8.2018
Potilasopas_Aclasta (pdf) 29.8.2018
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista_Aclasta (pdf) 29.8.2018

Actos(pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille_Actos (pdf) 19.1.2012
Ohjeita lääkärille_Actos (pdf) 19.1.2012

Adasuve(loksapiini)
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Adasuve (pdf) 20.2.2014

Agomelatine Anpharm (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020
Potilaan opas_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020

Agomelatine Mylan (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018
Maksan toiminnan seuranta-aikataulu_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018
Potilaskortti_Agomelatine Mylan (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatiini)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018
Kaavio maksan toiminnan seuraamiseen_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018
Potilaan opas_Agomelatine Ratiopharm (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine STADA (pdf) 10.5.2019
Potilaskortti_Agomelatine STADA (pdf) 10.5.2019

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille_Alli (pdf) 25.9.2013

Alofisel (darvadstroseli)
Opas farmaseuteille_Alofisel (pdf) 26.4.2018
Opas kirurgeille_Alofisel (pdf) 26.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Alofisel (pdf) 13.11.2019

Alunbrig (brigatinibi)
Potilaskortti_Alunbrig (pdf) 13.11.2018

Amgevita (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Amgevita (pdf) 11.7.2019
Potilaskortti lapsille_Amgevita (pdf) 11.7.2019

Angiox(bivalirudiini)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä (pdf) 20.6.2017
Kiireisen tai varhaisen vaiheen toimenpiteen yhteydessä potilaille, jotka saavat lääkehoitoa akuutin sepelvaltimokohtauksen hoitoon (pdf) 20.6.2017

Aranesp (darbepoetiini alfa)
Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista (pdf) 6.9.2019

Arava(leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille_Arava (pdf) 12.3.2015
Erityitiedote potilaalle_Arava (pdf) 12.3.2015

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 21.1.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle_Aripiprazole Sandoz (pdf) 18.9.2015
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille_Aripiprazole Sandoz (pdf) 18.9.2015

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten)
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf) 2.2.2015

Atomoxetin Orion (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetin Orion (pdf) 8.1.2019

Atomoxetine Accord (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake atomoksetiinilääkityksen aikana_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Atomoxetine Accord -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riski (pdf) 11.9.2019
Seurantalomake_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine Accord (pdf) 11.9.2019

Atomoxetine STADA (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine STADA (pdf) 25.6.2019
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine STADA
(pdf) 25.6.2019

Attentin(deksamfetamiini)
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:

Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf) 14.8.2015
Tiedote apteekkihenkilökunnalle_Attentin (pdf) 14.8.2015
Tiedote vanhemmille/huoltajille_Attentin (pdf) 14.8.2015

Aubagio(teriflunomidi)
Koulutus- / keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille_Aubagio (pdf) 23.4.2020
Potilaskortti_Aubagio (pdf) 23.4.2020

Baqsimi (glukagoni) 
Potilasohje_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Potilaskortti_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Tietoa harjoittelulaitteesta_Baqsimi (pdf) 14.2.2020

Bavencio (avelumabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille - Usein kysytyt kysymykset_Bavencio (pdf) 14.11.2019
Tietoja potilaalle_Bavencio (pdf) 14.11.2019
Potilaskortti_Bavencio (pdf) 14.11.2019

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_BCG-medac (pdf) 30.1.2020
Potilaskortti_BCG-medac (pdf) 30.1.2020

Belkyra (deoksikoolihappo)
Injektion antajan opas (pdf) 29.1.2020

Benepali (etanersepti)
Esitys terveydenhuollon ammattilaisille_Benepali (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty kynä (pdf) 9.11.2017
Pikaopas Benepali esitäytetty ruisku (pdf) 9.11.2017

Beovu (brolusitsumabi)
Potilasopas_Beovu (pdf) 4.3.2020

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas_Blincyto (pdf) 21.5.2019
Sairaanhoitajan opas_Blincyto (pdf) 21.5.2019
Apteekkihenkilökunnan opas_Blincyto (pdf) 21.5.2019
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas_Blincyto (pdf) 21.5.2019
Potilaskortti_Blincyto (pdf) 21.5.2019

Bortezomib STADA (bortetsomibi)
Tärkeää turvallisuustietoa multippelin myelooman hoitamiseksi_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa lääkevalmisteen liuottamisesta, annostelusta ja antamisesta_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Tärkeää turvallisuustietoa riskistä, joka liittyy valmisteen virheelliseen käyttöön_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019
Annoslaskuri_Bortezomib STADA (pdf) 21.10.2019

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas_Bosentan Accord (pdf) 8.1.2016
Potilaskortti_Bosentan Accord (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentaani)
Potilaskortti_Bosentan Actavis (pdf) 6.3.2017

Bosentan Orion (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti_Bosentan Orion (pdf) 17.2.2017
Potilaskortti_Bosentan Orion (pdf) 17.2.2017

Brinavess(vernakalantti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Brinavess (pdf) 21.10.2015

Cablivi (kaplasitsumabi)
Potilaskortti hätätilanteita varten_Cablivi (pdf) 11.6.2019

Caprelsa (vandetanibi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Caprelsa (pdf) 27.3.2017
Potilaan ja huoltajan opas_Caprelsa (pdf) 27.3.2017
Potilaskortti_Caprelsa (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf) 11.5.2018
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä_CellCept (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustaatti)
Lääkkeen määrääjän opas_Cerdelga
(pdf) 15.11.2018
Potilaskortti_Cerdelga (pdf) 15.11.2018

Cerezyme (imigluseraasi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille- valmisteen käyttövalmiiksi saattaminen_Cerezyme (pdf) 16.6.2020
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - koti-infuusiohoito_Cerezyme (pdf) 16.6.2020
Potilasopas - Hoidon itsenäinen toteutus kotona_Cerezyme (pdf) 16.6.2020

Cimzia(sertolitsumabipegoli)
Potilaskortti_Cimzia (pdf) 12.5.2017

Cinryze(C1-inhibiittori)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille_Cinryze (pdf) 19.7.2018
Potilasohje_Cinryze (pdf) 19.7.2018
Potilaspäiväkirja_Cinryze (pdf) 19.7.2018

Clozapine Accord (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Clozapine Accord (pdf) 8.12.2017
Potilasopas_Clozapine Accord (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet_Colobreathe (pdf) 1.2.2017

Concerta(metyylifenidaatti)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Concerta (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten_Concerta (pdf) 24.11.2014
Määräämisohjeet lääkäreille_Concerta (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio_Concerta (pdf) 24.11.2014

Darzalex (daratumumabi)
Ohjeet terveydenhuollon ammattialisille_Darzalex (pdf) 31.8.2020
Ohjeet sairaalan veripalveluyksikölle_Darzalex (pdf) 31.8.2020
Potilaskortti_Darzalex (pdf) 31.8.2020

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille_Dehydrobenzperidol (pdf) 10.10.2016

Duodopa(levodopa+karbidopa)
Hoidon ylläpito_Duodopa (pdf) 3.5.2017
Avanteen ja PEG/J -letkun hoito_Duodopa (pdf) 31.7.2017
PEG/J -letkun laiton valmistelu, asetus ja hoito_Duodopa (pdf) 12.2.2018
Potilaan taskuopas_Duodopa (pdf) 12.2.2018

Dronedarone STADA (donedaroni)
Lääkärin opas_Dronedarone STADA (pdf) 22.11.2019

Ebetrex(metotreksaatti)
Potilaan opas_Ebetrex (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille_Elidel (pdf) 7.3.2017

Eligard(leuproreliini)
Käyttöohje terveydenhuollon ammattilaisille_Eligard (pdf) 28.9.2018

Eliquis(apiksabaani)
Lääkärin opas_Eliquis (pdf) 14.5.2020
Potilaskortti_Eliquis (pdf) 19.5.2020

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä_ellaOne (pdf) 4.1.2017

Elvanse(lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa_Elvanse (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä_Elvanse (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan_Elvanse (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenaliini)
Potilastiedote_Emerade (pdf) 20.9.2018
Patientinformation_Emerade (pdf) 20.9.2018
Tarkistuslista_Emerade (pdf) 20.9.2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan(pdf) 4.4.2019
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 4.4.2019
Tärkeitä tietoja koskien ihmisen immuunikatovirus (HIV) infektioriskin vähentämistä_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan(pdf) >4.4.2019
Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 26.8.2019
Potilaan muistutuskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan(pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 23.4.2020
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 23.4.2020
Esite potilaalle_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 23.4.2020
Muistutuskortti potilaille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 23.4.2020

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisilla (pdf) 23.7.2020
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille nuorten hoitoon_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva  (pdf) 23.7.2020
Tärkeitä turvallisuustietoja lääkkeen määrääjille altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa (pdf) 23.7.2020
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva  (pdf) 23.7.2020
Kreatiinipuhdistuman laskuviivain (pdf) 3.6.2019
Potilaan opas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (pdf) 23.7.2020
Potilaan muistutuskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva  (pdf) 23.7.2020

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas_Enbrel (pdf) 29.11.2018
Potilasmuistikirja_Enbrel (pdf) 29.11.2018
Potilaan turvallisuuskortti_Enbrel (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas_Entyvio (pdf) 6.3.2019
Potilaskortti_Entyvio (pdf) 6.3.2019

Envarsus (takrolimuusi)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille_Envarsus (pdf) 28.5.2019
Potilaskortti_Envarsus (pdf) 24.11.2015

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenaliini)
Tarkistuslista lääkäreille_EpiPen/EpiPen Jr. (pdf) 23.11.2018
Autoinjektorin käyttöohje_EpiPen/EpiPen Jr. (pdf) 23.11.2018

Erelzi (etanersepti)
Opetuspaketti terveydenhuollon ammattilaisille_Erelzi (pdf) 31.1.2018
Potilaskortti_Erelzi (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti_Erivedge (pdf) 9.3.2017
Raskaudenehkäisyohjelma_Erivedge (pdf) 9.3.2017
Raskaudenilmoituslomake_Erivedge (pdf) 9.3.2017
Potilaan muistutuskortti_Erivedge (pdf) 9.3.2017
Potilasopas raskaudenehkäisemisestä_Erivedge (pdf) 9.3.2017
Potilasohjauksen vahvistuslomake_Erivedge (pdf) 9.3.2017

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille_Esbriet (pdf) 14.11.2017

Esmya (ulipristaaliasetaatti)
Tiedote_Esmya (pdf) 19.11.2018
Patologin opas_Esmya (pdf) 19.11.2018
Lääkärin lääkemääräysopas_Esmya (pdf) 19.11.2018
Potilaskortti_Esmya (pdf) 26.7.2018

Evicel (ihmisen fibrinogeeni ja fibronektiini sekä ihmisen trombiini)
Keskeinen koulutusmateriaali_Evicel (pdf) 16.9.2019
Lioksen sumuttaminen_Evicel (pdf) 16.9.2019

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja_Exelon (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärinopas_Exjade (pdf) 6.9.2019
Potilaan opas_Exjade (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas_Eylea (pdf) 8.9.2020
Potilaan opas:

Fabrazyme (agalsidaasi beeta)
Opas hoitoalan ammattilaisille_Fabrazyme (pdf) 9.7.2018
Opas Fabryn tautia sairastaville potilaille (pdf) 9.7.2018

Firmagon (degareliksi)
Ohje käyttöönvalmistusta varten_Firmagon (pdf) 8.10.2015

Forxiga (dapagliflotsiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten (pdf) 30.1.2020
Potilaan ja omaisen opas_Forxiga (pdf) 19.3.2019
Potilaan varoituskortti_Forxiga (pdf) 19.3.2019

Froidir (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Froidir (pdf) 14.4.2020
Potilasopas_Froidir (pdf) 14.4.2020

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Gilenya (pdf) 28.11.2019
Vanhempien/huoltajien opas_Gilenya (pdf) 28.11.2019
Potilaan opas_Gilenya (pdf) 28.11.2019
Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti_Gilenya (pdf) 28.11.2019

Hemangiol (propranololi)
Hoito-opaslehtiö_Hemangiol (pdf) 6.1.2015
Käyttöopas_Hemangiol (pdf) 6.1.2015
Huoltajan opas_Hemangiol (pdf) 6.1.2015

Hemlibra (emisitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Hemlibra (pdf) 8.4.2019
Opas laboratoriohenkilökunnalle_Hemlibra (pdf) 8.4.2019
Potilaskortti_Hemlibra (pdf) 31.5.2018
Opas potilaalle/potilasta hoitavalle henkilölle_Hemlibra (pdf) 8.4.2019

Hulio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Hulio (pdf) 23.5.2019
Potilaskortti lapsille_Hulio (pdf) 23.5.2019

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Humira (pdf) 21.3.2019
Potilaskortti lapsille_Humira (pdf) 21.3.2019

Hyqvia (immunoglobuliini+hyaluronidaasi)
Ohjeet lääkärille_Hyqvia (pdf) 26.5.2014
Tietoa potilaille_Hyqvia (pdf) 26.5.2014

Hyrimoz (adalimumab)
Potilaskortti aikuiset_Hyrimoz (pdf) 4.11.2019
Potilaskortti lapset_Hyrimoz (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo)
Potilaan muistutuskortti

Idacio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Idacio (pdf) 12.12.2019
Potilaskortti lapsille_Idacio (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumabi)
Potilaskortti

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas_Imlygic (pdf) 19.1.2016
Potilaan ja hänen läheistensä opas_Imlygic (pdf) 19.1.2016
Potilaskortti_Imlygic (pdf) 19.1.2016

Imnovid (pomalidomidi)
Riskien minimointiohjelma_Imnovid (pdf) 3.10.2019

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali_InductOs (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Potilaskortti_Inflectra (pdf) 3.10.2019

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille_Instanyl (pdf) 30.05.2017
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus_Instanyl (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Opas riskien minimointiin terveydenhuollon ammattilaisille_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista ennen hoidon aloittamista_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv (pdf) 15.4.2016
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv (pdf) 15.4.2016

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Ionsys (pdf) 19.2.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
EU Core koulutusmateriaali

Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (Orifarm, Orion,ratiopharm)
Lääkärin materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018
Potilaan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (pdf) 5.11.2018

Jext (adrenaliini)
Tarkistuslista valmistetta määräävälle lääkärille_Jext (pdf) 1.9.2017
Potilastietokortti-Jext (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite_Jinarc (pdf) 7.3.2019
Tarkistuslista hoidon aloitukseen_Jinarc (pdf) 7.3.2019
Potilasesite_Jinarc (pdf) 7.3.2019
Potilaskortti_Jinarc (pdf) 7.3.2019

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kadcyla (pdf) 7.2.2020

Kanuma (sebelipaasialfa)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille-Kanuma (pdf) 3.11.2015

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Accord, Krka, Medical Valley, Mylan, Orion, Ratiopharm, Sandoz, Stada)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiini-tabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja (pdf) 7.5.2020

Kevzara (sarilumabi)
Potilaskortti_Kevzara (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolitsumabi)
Potilasopas_Keytruda (pdf) 4.5.2020
Potilaskortti_Keytruda (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kineret (pdf) 3.9.2020
Potilaan ja omaisen opas_Kineret (pdf) 3.9.2020

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Kymriah (tisagenlekleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Kymriah (pdf) 2.7.2020
Koulutusmateriaali apteekeille, solulaboratorioille ja hoitoa antaville yksiköille_Kymriah (pdf) 2.7.2020
Potilasopas potilaille ja omaisille_Kymriah (pdf) 2.7.2020
Potilaskortti_Kymriah (pdf) 2.7.2020

Lariam (meflokiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Lariam (pdf) 8.6.2020
Potilaskortti_Lariam (pdf) 25.2.2019
Patient alert card_Lariam (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtutsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Lemtrada
(pdf) 5.3.2018
Muistilista valmisteen määräämistä varten_Lemtrada (pdf) 5.3.2018
Potilaan opas_Lemtrada (pdf) 5.3.2018
Potilasvaroituskortti_Lemtrada (pdf) 5.3.2018

Levopidon (levometadoni)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Levopidon (pdf) 3.6.2019

Libtayo (semiplimabi)
Potilasopas_Libtayo (pdf) 2.9.2019
Potilaskortti_Libtayo (pdf) 2.9.2019

Litalgin (metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi)
Potilaskortti_Litalgin (pdf) 7.6.2016

Lixiana (edoksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas_Lixiana (pdf) 28.11.2018
Potilaskortti_Lixiana (pdf) 29.8.2019

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestreeli)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_LNG-IUS (pdf) 28.9.2020

Lucentis (ranibitsumabi)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan_Lucentis (pdf) 23.3.2017
Potilasesite proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja/tai diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvan näkökyvyn heikentymisen hoitoon_Lucentis (pdf) 6.3.2020
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen_Lucentis (pdf) 23.3.2017
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen_Lucentis (pdf) 23.3.2017

MabThera (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille

Vertailukortti_MabThera (pdf) 20.6.2017
Potilasopas_MabThera (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribiini)
Lääkärin opas_Mavenclad (pdf) 31.10.2017
Potilaanopas_Mavenclad (pdf) 31.10.2017

Mayzent (siponimodi)
Lääkärin muistilista_Mayzent (pdf) 15.5.2020
Potilaan/läheisen opas_Mayzent (pdf) 15.5.2020
Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti_Mayzent (pdf) 15.5.2020

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista_Medabon (pdf) 7.4.2015
Potilaskortti_Medabon (pdf) 7.4.2015

Medikinet (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille_Medikinet (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Medikinet (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten_Medikinet (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio_Medikinet (pdf) 24.11.2014

Medithyrox (levotyroksiininatrium)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Medithyrox (pdf) 31.7.2018

Methylphenidate Sandoz (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille_Methylphenidate Sandoz (pdf) 23.3.2016
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Methylphenidate Sandoz (pdf) 23.3.2016

Methylphenidate STADA (metyylifenidaatti)
Lääkkeiden määräämisohjeet lääkäreille_Methylphenidate STADA (pdf) 28.2.2019
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio_Methylphenidate STADA (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Methylphenidate STADA (pdf) 28.2.2019
Tarkistuslista 2: Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten_Methylphenidate STADA (pdf) 28.2.2019

Misoone (misoprostoli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Misoone (pdf) 14.1.2013
Potilaan opas_Misoone (pdf) 14.1.2013

Mitoxantron Ebewe (mitoksantroni)
Opas lääkkeen määrääjille_Mitoxantron Ebewe (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Lääkärin opas_Multaq (pdf) 7.6.2017

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista_Mycamine (pdf) 10.4.2019
Lääkkeenanto- ja seurantaopas_Mycamine (pdf) 9.12.2016

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Accord (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille_Mycophenolate mofetil Accord (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 15.3.2019
Opas potilaille/omaishoitajille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 15.3.2019
Kyselylomake potilaalle_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 3.3.2017
Kyselylomake ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz (pdf) 3.3.2017

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfenax (pdf) 14.5.2018
Opas potilaille_Myfenax (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfortic (pdf) 3.12.2018
Potilasopas_Myfortic (pdf) 3.12.2018

Mysimba (naltrexoni ja bupropioni)
Tiedote lääkäreille_Mysimba 18.9.2017 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista lääkettä määrättäessä_Mysimba 13.2.2020 (pdf)

Namuscla (meksiletiini)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.9.2020
Potilaan varoituskortti (pdf) 20.5.2020

Natriumoksibaatti Kalceks (natriumoksibaatti)
Hoidon tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle ja seurantakäynti_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Usein kysytyt kysymykset riskin minimoinnista potilaille_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Potilasesite_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019
Potilaskortti_Natriumoksibaatti Kalceks (pdf) 9.12.2019

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoksibaatti)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa lääkäreille/apteekkihenkilökunnalle_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Hoidon aloituksen lomake_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Potilaiden usein kysymiä kysymyksiä_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020
Potilaan ohjeet oraaliuoksen ottamiseksi_Natriumoxibat Reig Jofre (pdf) 15.1.2020

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Nebido (pdf) 29.1.2020

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille_NeuroBlock (pdf) 7.12.2016
Potilaan opas_NeuroBlock (pdf) 7.12.2016

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille_Nexobrid (pdf) 12.5.2020

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa_Nplate (pdf) 14.8.2018
Kotipistoshoidon tarkistuslista_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon_Nplate (pdf) 14.8.2018
Potilaan pistospäiväkirja_Nplate (pdf) 14.8.2018

Obizur (susoktokogialfa)
Ohje annoksen laskemiseen-Obizur (pdf) 10.10.2016

Olumiant (barisitinibi)
Ohje valmistetta määrääville lääkäreille_Olumiant (pdf) 7.6.2017
Potilaskortti_Olumiant (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumabi)
Potilaskortti_Opdivo (pdf) 28.7.2020

Opsumit (masitentaani)
Tarkistuslista lääkärille_Opsumit (pdf) 30.9.2019
Usein kysytyt kysymykset_Opsumit (pdf) 30.9.2019
Potilaskortti-Opsumit (pdf) 30.9.2019

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti_Orlistat Sandoz (pdf) 22.2.2016
Tietoa käyttäjälle_Orlistat Sandoz (pdf) 22.2.2016

Orlistat Stada (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle_Orlistat Stada (pdf)10.9.2013

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista_Orudis 2.5% geeli (pdf) 20.4.2016
Potilasohje_Orudis 2.5% geeli (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametasoni)
Potilasopas_Ozurdex (pdf) 3.11.2014

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti_Pamidronatdinatrium Hospira (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaan muistutuskortti_Pamifos (pdf) 9.11.2016

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (pdf) 12.1.2016
Annoslaskuri_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (pdf) 12.1.2016

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (parasetamoli)
Lääkärin opas_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013
Annosteluohje_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas_PecFent (pdf) 1.11.2019
Apteekkihenkilökunnan opas_PecFent (pdf) 1.11.2019
Potilasopas_PecFent (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoksifluraani)
Tarkistuslista lääkkeen antamista varten_Penthrox (pdf) 1.11.2018
Ohjeita lääkkeen antamiseen_Penthrox (pdf) 1.11.2018

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas_Pioglitazone Accord (pdf) 9.4.2013

Portrazza (nesitumumabi)
Tiedote lääkäreille tärkeimmistä Portrazza-valmisteeseen liittyvistä riskeistä_Portrazza (pdf) 19.5.2016

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeen määrääjän opas

Procysbi (merkaptamiini)
Tarkistuslista lääkäreille_Procysbi (pdf) 29.10.2018
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote_Prolia (pdf) 9.7.2015
Potilaan muistutuskortti_Prolia (pdf) 9.7.2015

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas_Protelos (pdf) 22.7.2014
Lääkärin tarkistuslista_Protelos (pdf) 22.7.2014
Potilaskortti_Protelos (pdf) 22.7.2014

Qutenza (kapsaisiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Qutenza (pdf) 7.8.2017

Reblozyl (luspatersepti)
Terveydenhuollon ammattilaisen tarkistuslista_Reblozyl (pdf) 14.7.2020
Potilaskortti_Reblozyl (pdf​) 14.7.2020​​​​​​

Remicade (infliksimabi)
Potilaskortti_Remicade (pdf) 4.11.2019

Remsima (infliksimabi)
Potilaskortti_Remsima (pdf) 25.3.2019

Revatio (sildenafiili)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Revatio (pdf) 26.2.2018
Tietojenkeruulomake_Revatio (pdf) 26.2.2018

Revlimid (lenalidomidi)
Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle_Revlimid (pdf) 2.11.2018
Potilasesitteet_Revlimid (pdf) 2.11.2017

Rinvoq (upadasitinibi)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali_Rinvoq (pdf) 17.10.2019
Potilaskortti_Rinvoq (pdf) 17.10.2019

Ritemvia (rituximab)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Ritemvia-hoitoa saavien potilaiden hoidon tueksi (pdf) 21.11.2017
Laimennusohje_Ritemvia (pdf) 23.1.2018
Tärkeää turvallisuustietoa Ritemvia-hoitoa saaville potilaille (pdf) 21.11.2017
Potilaskortti_Ritemvia (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja_Rivastigmin ratiopharm (pdf) 9.5.2017

Rivastor (rivastigmiini)
Käyttöohje ja lääkityspäiväkirja_Rivastor (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 17.12.2019
Terveydenhuollon ammattilaisen varoituskortti_Rixathon (pdf) 16.8.2018
Potilasesite muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 17.12.2019
Potilaskortti muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tosilitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_RoActemra (pdf) 13.12.2019
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet vaihe vaiheelta_RoActemra (pdf) 13.12.2019
Potilasopas_RoActemra (pdf) 13.12.2019
Potilaskortti_RoActemra (pdf) 13.12.2019

Ruconest (alfakonestaatti)
Valmisteen immunologiset arvioinnit - Lääkäreille suunnattu koulutusmateriaali_Ruconest (pdf) 21.6.2016
Potilaskortti_Ruconest (pdf) 21.6.2016

Sarclisa (isatuksimabi)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille ja veripalveluyksiköille_Sarclisa (pdf) 17.8.2020
Potilaskortti_Sarclisa (pdf) 17.8.2020

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf) 21.10.2019

Sialanar (glykopyrronium)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Sialanar (pdf) 27.7.2020
Antikolinergisten vaikutusten arvioinnin tarkistuslista_Sialanar (pdf) 27.7.2020
Muistilista hoitajille_Sialanar (pdf) 27.7.2020 

Simponi (golimumabi)
Potilaskortti_Simponi (pdf) 30.10.2019

Skilarence (dimetyylifumaraatti)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle_Skilarence (pdf) 4.10.2017

Soliris (ekulitsumabi)
Lääkärin opas_Soliris (pdf) 25.10.2019
Rokotustodistus_Soliris (pdf) 23.7.2020
Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille/vanhemmille_Soliris (pdf) 25.10.2019
Potilaan tietokortti_Soliris (pdf) 8.3.2019

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali_SonoVue (pdf) 20.11.2014

Spravato (esketamine)
Lääkärin opas_Spravato (pdf) 19.8.2020
Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin_Spravato (pdf) 19.8.2020
Potilasopas_Spravato (pdf) 19.8.2020

Stamaril (keltakuumevirus)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta sekä tärkeimmät turvallisuustiedot _Stamaril (pdf) 23.5.2014

Stayveer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Stayveer (pdf) 1.12.2019

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille_Steozol (pdf) 22.1.2015

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Strattera (pdf) 24.4.2015

Strensiq (asfotaasialfa)
Pistosopas potilaille_Strensiq (pdf) 23.4.2020
Pistosopas lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille_Strensiq (pdf) 23.4.2020

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite_Stribild (pdf) 24.4.2018
Kreatiinipuhdistumalaskuri_Stribild (pdf) 24.4.2018
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Stribild (pdf) 24.4.2018

Suliqua (glargininsuliini ja liksisenatidi)
Tärkeää tietoa lääkkeen määrääjälle_Suliqua (pdf) 9.2.2018
Terveydenhuollonammattilaisen opas_Suliqua (pdf) 9.2.2018
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle_Suliqua (pdf) 9.2.2018

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (pdf) 5.11.2018
Tarkistuslista_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (pdf) 4.6.2018
Potilaskortt_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteeti (pdf) 4.6.2018

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja_Tasmar (pdf) 26.11.2014

Tecentriq (atetsolitsumabi)
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa immuniteettiin liittyvien haittavaikutusten riskien minimoimiseksi_Tecentriq (pdf) 4.11.2019
Potilaskortti_Tecentriq (pdf) 4.11.2019

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Accord (pdf) 5.5.2017
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun)_Tenofovir disoproxil Accord (pdf) 5.5.2017

Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite (pdf) 5.5.2017
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun) (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiili)
Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin (TDF) käytöstä kroonisen hepatiitti B:n hoitoon 12- <18-vuotiailla nuorilla_Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 4.4.2019

Tärkeää tietoa siitä, miten tenofoviiridisoproksiilifumaraatin mahdollisia vaikutuksia munuaisiin ja luustoon voidaan hallita HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa 12 – <18-vuotiailla_Tenofovir disoproxil Mylan (pdf) 4.4.2019

Tenofovir disoproxil STADA (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 21.10.2019
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA (pdf) 21.10.2019

Tenofovir disoproxil Sandoz (tenofoviiridisoproksiili)
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite lääkäreille_Tenofovir disoproxil Sandoz (pdf) 28.10.2019
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite lääkäreille_Tenofovir disoproxil Sandoz (pdf) 28.10.2019
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite lääkäreille_Tenofovir disoproxil Sandoz (pdf) 28.10.2019
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite lääkäreille_Tenofovir disoproxil Sandoz (pdf) 28.10.2019

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Potilasesitteet_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Potilaskortti_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Hedelmällisten naispotilaiden hoidonaloittamislomake_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Raskaudenilmoituslomake – Raskaushistoria ja raskauden alkaminen_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Raskauden ilmoituslomake – Raskauden tulos_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Haittavaikutusraportti_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020

Toctino (alitretinoiini)
Lääkärin materiaalit_Toctino (pdf) 6.11.2018
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Toctino (pdf) 6.11.2018
Potilaan muistutuskortti_Toctino (pdf) 6.11.2018

Toujeo (glargininsuliini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Toujeo (pdf) 16.5.2019
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle_Toujeo (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Tracleer (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostiniili)
Tiedote lääkäreille_Treposa (pdf) 10.2.2020
Koulutus terveydenhuollon ammattilaisille_Treposa (pdf) 10.2.2020
Erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – Laskimonsisäiseen Treposaan liittyvä verenkierron infektio_Treposa (pdf) 10.2.2020
Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake_Treposa (pdf) 10.2.2020
Tietoa potilaalle_Treposa
(pdf) 10.2.2020

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Tresiba (pdf) 15.10.2013
Potilasesite_Tresiba (pdf) 15.10.2013

Trexan (metotreksaatti)
Muistilista lääkäreille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Muistilista hoitajille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Muistilista apteekeille_Trexan (pdf) 14.1.2020
Potilaskortti_Trexan (pdf) 14.1.2020

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Triumeq (pdf) 10.10.2016

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Trizivir (pdf) 10.10.2016

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille_Trobalt (pdf) 8.3.2016

Truvada (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Tärkeitä Truvada-valmisteen turvallisuustietoja altistusta edeltävän estohoidon käyttöaiheessa

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa

Truxima (rituksimabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden hoidon tueksi_Truxima (pdf) 29.7.2020
Annosteluohje_Truxima (pdf) 1.1.2020
Tärkeää turvallisuustietoa potilaille_Truxima (pdf) 29.7.2020
Potilaskortti_Truxima (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Tsoledronihappo Hameln (pdf) 24.11.2016

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Tsoledronihappo Medac (pdf) 26.11.2015

Tysabri (natalitsumabi)
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille_Tysabri (pdf) 5.12.2019
Tysabri-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti (pdf) 26.4.2017
Tysabri-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016

Ultomiris (ravulitsumabi)
Lääkärin opas_Ultomiris (pdf) 3.7.2020
Rokotustodistus_Ultomiris (pdf) 23.7.2020
Potilaan opas_Ultomiris (pdf) 3.7.2020
Vanhemman opas_Ultomiris (pdf) 3.7.2020
Potilaan tietokortti_Ultomiris (pdf) 12.7.2019

Uptravi (seleksipagi)
Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.7.2020
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.7.2020
Potilaan titrausopas (pdf) 25.7.2019

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas_Valdoxan (pdf) 1.9.2020
Lääkärin opas_Valdoxan (pdf) 1.9.2020

Valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Valproaatti (pdf) 12.11.2018
Vuosittainen riskien tarkistuslomake_Valproaatti (pdf) 12.11.2018
Potilasopas_Valproaatti (pdf) 12.11.2018
Potilaskortti_Valproaatti (pdf) 12.11.2018

Valproat Life Medical (valproaatti)
Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille valproaatin riskeistä naispotilaille_Valproat Life Medical (pdf) 17.2.2020
Potilasopas_Valproat Life Medical (pdf) 17.2.2020

Venofer (i.v. rautavalmiste) 10.11.2014
Lääkärin opas_Venofer (pdf)
Potilaan opas_Venofer (pdf)

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista_Vfend (pdf) 12.8.2014
Potilaskortti_Vfend (pdf) 12.8.2014

Viread (tenofoviiridisoproksiili)
Aikuisten hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Pediatristen potilaiden hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille tenofoviiridisoproksiilifumaraatin käytöstä HIV-1-tartunnan saaneiden lasten ja nuorten hoidossa

Volibris (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille_Volibris (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016
Potilaskortti_Voriconazole Accord (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonatsoli)
Tarkistuslista lääkäreille_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020
Kysymyksiä ja vastauksia_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020
Potilaskortti_Voriconazole Fresenius Kabi (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016
Potilaskortti_Voriconazole Orion (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista_Voriconazole Sandoz (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tietoja lääkkeen määrääjille_VPRIV (pdf) 8.7.2016
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali_VPRIV (pdf) 8.7.2016
Potilaille tarkoitettu koulutusmateriaali_VPRIV (pdf) 8.7.2016

Vyndaqel (tafamidis)
Tiedote lääkkeen määrääjille_Vyndaqel (pdf) 9.5.2019

Waylivra (volanesorseeni)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Waylivra (pdf) 31.3.2020
Opas potilaalle ja potilasta hoitavalle henkilölle_Waylivra (pdf) 31.3.2020

Xalkori (kritsotinibi)
Potilaan opas_Xalkori (pdf) 12.4.2019
Potilaskortti_Xalkori (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas_Xarelto (pdf) 19.3.2020
Potilaskortti_Xarelto (pdf) 9.10.2019

Xeljanz (tofasitinibisitraatti)
Lääkkeen määrääjän opas_Xeljanz (pdf) 10.3.2020
Potilaskortti_Xeljanz (pdf) 16.1.2020

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti_Xgeva (pdf) 17.7.2015

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon_Xiapex (pdf) 4.1.2018
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon_Xiapex (pdf) 5.10.2016

Xospata (gilteritinib)
Tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisille_Xospata (pdf) 8.11.2019
Potilaskortti_Xospata (pdf) 8.11.2019

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle_Xyrem (pdf) 4.1.2018
Usein kysytyt kysymykset_Xyrem (pdf) 4.1.2018
Kuinka valmistetta käytetään_Xyrem (pdf) 29.8.2014
Potilaskortti_Xyrem (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaiselle_Yervoy (pdf) 11.10.2018
Potilastiedote_Yervoy (pdf) 11.10.2018
Potilaskortti_Yervoy (pdf) 11.10.2018

Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Yescarta (pdf) 31.8.2020
Käsittelyä ja antotapaa koskeva opas_Yescarta (pdf) 31.8.2020
Potilaan varoituskortti_Yescarta (pdf) 16.11.2018

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (pdf) 14.9.2020
Tarkistuslista_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (pdf) 11.4.2014
Potilaskortti_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (pdf) 11.4.2014
Kysymyksiä ja vastauksia_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (pdf) 4.12.2018

Zeposia (ozanimod)
Lääkettä määräävän lääkärin tarkistusluettelo_Zeposia (pdf) 24.6.2020
Potilaan / hoitaja opas_Zeposia (pdf) 24.6.2020
Potilaan raskausmuistutuskortti_Zeposia (Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi) (pdf) 24.6.2020

Zessly (infliximab)
Potilaskortti_Zessly (pdf) 8.11.2019

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Ziagen (pdf) 10.10.2016

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti_Zoledronate Agila (pdf) 21.3.2014
Potilasopas_Zoledronate Agila (pdf) 21.3.2014

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Zoledronic Acid Accord (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo)
Muistutuskortti_Zoledronic Acid Stada
(pdf) 23.6.2016

Zoledronic acid SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita lääkkeen määrääjälle_Zoledronic acid SUN (pdf) 30.4.2020
Potilasopas_Zoledronic acid SUN (pdf) 30.4.2020
Muistutuskortti potilaalle_Zoledronic acid SUN (pdf) 30.4.2020

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Lääkärin koulutusmateraali_Zypadhera
(pdf) 5.8.2013
Potilaskortti_Zypadhera (pdf) 6.5.2013