Valvonta aihekuva

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abacavir/Lamivudine STADA (abakaviiri ja lamivudiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Abacavir/Lamivudine STADA 29.8.2019 (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Lääkärin opas_Abstral 17.9.2019 (pdf)
Potilasopas_Abstral 17.9.2019 (pdf)

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Lääkärin materiaalit_Acitretin Orifarm 5.11.2018 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Acitretin Orifarm 5.11.2018 (pdf)
Potilaan materiaalit_Acitretin Orifarm 5.11.2018 (pdf)

Aclasta (tsoledronihappo)
Potilaskortti_Aclasta 29.8.2018 (pdf)

Actos (pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille_Actos 19.1.2012 (pdf)
Ohjeita lääkärille_Actos 19.1.2012 (pdf)

Adasuve (loksapiini)
Lääkärin opas_Adasuve 20.2.2014 (pdf)

Agomelatine Anpharm (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Anpharm 1.9.2020 (pdf)
Potilaskortti_Agomelatine Anpharm 1.9.2020 (pdf)

Agomelatine Mylan (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Mylan 4.12.2018 (pdf)
Maksan toiminnan seuranta-aikataulu_Agomelatine Mylan 4.12.2018 (pdf)
Potilaskortti_Agomelatine Mylan 4.12.2018 (pdf)

Agomelatine ratiopharm (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine Ratiopharm 28.9.2018 (pdf)
Kaavio maksan toiminnan seuraamiseen_Agomelatine Ratiopharm 28.9.2018 (pdf)
Potilaskortti_Agomelatine Ratiopharm 28.9.2018 (pdf)

Agomelatine STADA (agomelatiini)
Lääkärin opas_Agomelatine STADA 10.5.2019 (pdf)
Potilaskortti_Agomelatine STADA 10.5.2019 (pdf)

Alitretinoin Orifarm (alitretinoiini)
Lääkärin opas_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille_Alli 25.9.2013 (pdf)

Alofisel (darvadstroseli)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Alofisel 13.11.2019 (pdf)​​​​​​
Opas kirurgeille_Alofisel 26.4.2018 (pdf)
Opas farmaseuteille_Alofisel 26.4.2018 (pdf)

Alunbrig (brigatinibi)
Potilaskortti_Alunbrig 13.11.2018 (pdf)

Ambrisentan Accord (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille_Ambrisentan Accord 29.9.2020 (pdf)

Amgevita (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Amgevita 15.2.2022 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Amgevita 15.2.2022 (pdf)

Angiox (bivalirudiini)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä_Angiox 20.6.2017 (pdf)
Kiireisen tai varhaisen vaiheen toimenpiteen yhteydessä potilaille, jotka saavat lääkehoitoa akuutin sepelvaltimokohtauksen hoitoon_Angiox 20.6.2017 (pdf)

Aranesp (darbepoetiini alfa)
Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista_Aranesp 26.5.2021 (pdf)

Arava(leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille_Arava 12.3.2015 (pdf)
Erityitiedote potilaalle_Arava 12.3.2015 (pdf)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Lääkärin opas_Aripiprazole Accord 21.1.2016 (pdf)
Potilasopas_Aripiprazole Accord 21.1.2016 (pdf)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle_Aripiprazole Sandoz 18.9.2015 (pdf)
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille_Aripiprazole Sandoz 18.9.2015 (pdf)

Atomoxetin Orion (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetin Orion 8.1.2019 (pdf)

Atomoxetine Accord (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine Accord 11.9.2019 (pdf
Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake atomoksetiinilääkityksen aikana_Atomoxetine Accord 11.9.2019 (pdf)
Atomoxetine Accord -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riski (pdf)
Seurantalomake_Atomoxetine Accord 11.9.2019 (pdf)
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine Accord 11.9.2019 (pdf)

Atomoxetine STADA (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Atomoxetine STADA 25.6.2019 (pdf)
Potilaan seurantalomake_Atomoxetine STADA 25.6.2019 (pdf)

Attentin(deksamfetamiini)
Lääkärin opas mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely_Attentin_14.8.2015 (pdf)
Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten_Attentin 14.8.2015 (pdf)
Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa_Attentin 14.8.2015 (pdf)
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat)_Attentin 14.8.2015 (pdf)
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt)_Attentin 14.8.2015 (pdf)
Tiedote apteekkihenkilökunnalle_Attentin 14.8.2015 (pdf)
Tiedote vanhemmille/huoltajille_Attentin 14.8.2015 (pdf)

Aubagio(teriflunomidi)
Lääkärin opas_Aubagio 21.10.2021 (pdf)
Potilaskortti_Aubagio 21.10.2021 (pdf)

Baqsimi (glukagoni) 
Potilasohje_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)
Potilaskortti_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)
Tietoa harjoittelulaitteesta_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)

Bavencio (avelumabi)
Potilasopas_Bavencio 4.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Bavencio 4.5.2022 (pdf)

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_BCG-medac 30.1.2020 (pdf)
Potilaskortti_BCG-medac 30.1.2020 (pdf)

Belkyra (deoksikoolihappo)
Injektion antajan opas 29.1.2020 (pdf)

Benepali (etanersepti)
Potilaskortti_Benepali 18.5.2021 (pdf)

Beovu (brolusitsumabi)
Potilasopas_Beovu 6.6.2022 (pdf)

Blenrep (belantamabimafodotiini)
Hematologin/Onkologin opas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Silmälääkärin opas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilasopas_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilaskortti_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Potilaskortti apteekkiin_Blenrep 2.7.2021 (pdf)

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Sairaanhoitajan opas_Blincyto 1.7.2022 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Potilaskortti_Blincyto 9.7.2021 (pdf)

Bortezomib STADA (bortetsomibi)
Tärkeää turvallisuustietoa multippelin myelooman hoitamiseksi_Bortezomib STADA 21.10.2019 (pdf)
Tärkeää turvallisuustietoa lääkevalmisteen liuottamisesta, annostelusta ja antamisesta_Bortezomib STADA 21-10-2019 (pdf)
Tärkeää turvallisuustietoa riskistä, joka liittyy valmisteen virheelliseen käyttöön_Bortezomib STADA 21.10.2019 (pdf)
Annoslaskuri_Bortezomib STADA 21.10.2019 (pdf)

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas_Bosentan Accord 8.1.2016 (pdf)
Potilaskortti_Bosentan Accord 8.1.2016 (pdf)

Bosentan Actavis (bosentaani)
Potilaskortti_Bosentan Actavis_Bosentan Actavis 6.3.2017 (pdf)

Bosentan Orion (bosentaani)
Potilaskortti_Bosentan Orion_Bosentan Orion 17.2.2017 (pdf)

Brinavess(vernakalantti)
Lääkärin opas_Brinavess 22.4.2021 (pdf)

Cablivi (kaplasitsumabi)
Potilaskortti hätätilanteita varten_Cablivi 11.6.2019 (pdf)

Caprelsa (vandetanibi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)
Potilaan ja huoltajan opas_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)
Potilaskortti_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Lääkärin opas - Teratogeenisuusriski_CellCept 11.5.2018 (pdf)
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä_CellCept 11.5.2018 (pdf)

Cerdelga (eliglustaatti)
Lääkärinopas_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)

Cerezyme (imigluseraasi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille- valmisteen käyttövalmiiksi saattaminen_Cerezyme 16.6.2020 (pdf)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - koti-infuusiohoito_Cerezyme 16.6.2020 (pdf)
Potilasopas - Hoidon itsenäinen toteutus kotona_Cerezyme 16.6.2020 (pdf)

Cibinqo (abrositinibi)
Lääkärin opas_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)

Cimzia (sertolitsumabipegoli)
Potilaskortti_Cimzia 12.5.2017 (pdf)

Cinryze (C1-inhibiittori)
Lääkärin opas_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Potilasopas_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Potilaspäiväkirja_Cinryze 16.6.2021 (pdf)

Clozapine Accord (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Clozapine Accord 8.12.2017 (pdf)
Potilasopas_Clozapine Accord 8.12.2017 (pdf)

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet_Colobreathe 1.2.2017 (pdf)

Darzalex (daratumumabi)
Lääkärin opas_Darzalex 4.2.2022 (pdf)
Veripalveluyksikön opas_Darzalex 4.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Darzalex 4.2.2022 (pdf)

Deferasirox Accord (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)

Deferasirox Glenmark (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)

Deferasirox Orifarm (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Deferasirox Orifarm 8.7.2022 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Deferasirox Orifarm 8.7.2022 (pdf)
Potilasopas_Deferasirox Orifarm 8.7.2022 (pdf)

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Lääkärin opas_Dehydrobenzperidol 10.10.2016 (pdf)

Deltyba (delamanidi)
Lääkärin opas_Deltyba 17.6.2022 (pdf)
Potilasopas_Deltyba 17.6.2022 (pdf) 

Duodopa (levodopa+karbidopa)
Hoidon ylläpito_Duodopa 17.12.2020 (pdf)
Avanteen ja PEG/J -letkun hoito_Duodopa 28.10.2020 (pdf)
PEG/J -letkun laiton valmistelu, asetus ja hoito_Duodopa 3.9.2021 (pdf)
Koulutus terveydenhuollon henkilöstölle_Duodopa 11.10.2021 (pdf)
Potilaan taskuopas_Duodopa 1.12.2020 (pdf)

Dronedarone STADA (donedaroni)
Lääkärin opas_Dronedarone STADA 22.11.2019 (pdf)

Dzuveo (sufentaniili)
Terveydenhuollon ammattilaisen opas_Dzuveo 14.7.2022 (pdf)

Ebetrex (metotreksaatti)
Potilaan opas_Ebetrex 5.6.2016 (pdf)

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille_Elidel 23.10.2020 (pdf)

Eligard (leuproreliini)
Lääkärin opas_Eligard 4.7.2022 (pdf)

Eliquis (apiksabaani)
Lääkärin opas_Eliquis 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Eliquis 11.1.2021 (pdf)

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä_ellaOne 4.1.2017 (pdf)

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa_Elvanse 30.4.2014 (pdf)
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä_Elvanse 30.4.2014 (pdf)
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan_Elvanse 30.4.2014 (pdf)

Emerade (adrenaliini)
Tarkistuslista_Emerade 14.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Emerade 14.3.2022 (pdf) ​​​​​

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord ja Accordpharma 21.1.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (Pre-exposure Prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 25.1.2022 (pdf)
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 25.1.2022 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabinen/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjille_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Lääkärin opas altistusta edeltävän estohoidon (pre-exposure profylaxis, PrEP) käyttöaiheessa_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)​​​​
Lääkärin opas koskien munuaisiin ja luustoon kohdistuvia vaikutuksia pediatrisilla potilailla_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)
Potilasopas_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)
Potilaskortti_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tillomed 25.2.2021 (pdf)

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas_Enbrel 29.11.2018 (pdf)
Potilasmuistikirja_Enbrel 29.11.2018 (pdf)
Potilaskortti_Enbrel 29.10.2020 (pdf)

Enhertu (trastutsumabi)
Lääkärin opas_Enhertu 30.3.2021 (pdf)
Lääkärin opas sekaannuksista johtuvien lääkitysvirheiden ehkäisemiseen_Enhertu 30.3.2021 (pdf)
Potilaskortti_Enhertu 30.3.2021 (pdf)

Enspryng (satralitsumabi)
Potilaskortti_Enspryng 12.8.2021 (pdf)

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas_Entyvio 28.3.2022 (pdf)
Potilaskortti_Entyvio 28.3.2022 (pdf)

Envarsus (takrolimuusi)
Lääkärin opas_Envarsus 28.5.2019 (pdf)
Potilaskortti_Envarsus 24.11.2015 (pdf)

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenaliini)
Tarkistuslista lääkäreille_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)
Autoinjektorin käyttöohje_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)

Erelzi (etanersepti)
Potilaskortti_Erelzi 7.6.2022 (pdf)

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Ohjeet potilaan opastamiseen_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Potilasopas_Erivedge 15.12.2020 (pdf)

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille_Esbriet 12.10.2020 (pdf)

Esmya (ulipristaaliasetaatti)
Lääkärin opas_Esmya 3.6.2021 (pdf)
Patologin opas_Esmya 3.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Esmya 26.7.2018 (pdf)

Evicel (ihmisen fibrinogeeni ja fibronektiini sekä ihmisen trombiini)
Keskeinen koulutusmateriaali_Evicel 16.9.2019 (pdf)
Lioksen sumuttaminen_Evicel 16.9.2019 (pdf)

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille_Eviplera 1.10.2016 (pdf)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite_Eviplera 11.9.2014 (pdf)

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja_Exelon 17.9.2019 (pdf)

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärin opas_Exjade 6.9.2019 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Exjade 28.4.2021 (pdf)
Potilasopas_Exjade 6.9.2019 (pdf)

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas_Eylea 6.4.2022 (pdf)
Potilasopas verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Potilasopas likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa_Eylea 31.8.2021 (pdf)

Fabrazyme (agalsidaasi beeta)
Lääkärin opas_Fabrazyme 7.7.2022 (pdf)
Koti-infuusioiden hoitopäiväkirja_Fabrazyme 7.7.2022 (pdf)
Potilasopas_Fabrazyme 7.7.2022 (pdf)

Fentanyl Sandoz SLT (fentanyyli)
Lääkärin opas_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)
Potilasopas_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)

Fingolimod Avansor (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Vanhemman/huoltajan opas_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)

Fingolimod Mylan (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Vanhemman/huoltajan opas_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Fingolimod Mylan 16.11.2021 (pdf)

Fingolimod STADA (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Vanhempien/huoltajien opas_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Potilaskortti_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)

Fintepla (fenfluramiini)
Lääkärin opas_Fintepla 17.8.2021 (pdf)
Potilasopas_Fintepla 17.8.2021 (pdf)

Froidir (klotsapiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Froidir 14.4.2020 (pdf)
Potilasopas_Froidir 14.4.2020 (pdf)

Gencebok (kofeiini)
Varoituskortti_Gencebok 4.2.2021 (pdf)

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Vanhempien/huoltajien opas_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Potilasopas_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Potilaskortti_Gilenya 22.4.2021 (pdf)

Gliolan (5-Aminolevulinic acid hydrochloride)
Lääkärin koulutusopas_Gliolan 29.8.2022 (pdf)

Hemangiol (propranololi)
Huoltajan opas_Hemangiol 11.11.2020 (pdf)

Hemlibra (emisitsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Hemlibra 8.4.2019 (pdf)
Opas laboratoriohenkilökunnalle_Hemlibra 8.4.2019 (pdf)
Potilaskortti_Hemlibra 31.5.2018 (pdf)
Opas potilaalle/potilasta hoitavalle henkilölle_Hemlibra 8.4.2019 (pdf)

Hukyndra (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)
Potilaskortti lapsille ja nuorille_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)

Hulio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Hulio 25.8.2022 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Hulio 25.8.2022 (pdf)

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Humira 12.4.2021 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Humira 12.4.2021 (pdf)

Hyrimoz (adalimumab)
Potilaskortti aikuiset_Hyrimoz 4.11.2019 (pdf)
Potilaskortti lapset_Hyrimoz 4.11.2019 (pdf)

Ibandronic Acid Accord (ibandronihappo)
Potilaskortti - 2 mg ja 6 mg infuusiokonsentraateilla, liuosta varten_Ibandronic Acid Accord 15.1.2018 (pdf)
Potilaskortti - 3 mg -injektionesteellä, liuos esitäytetyssä ruiskussa_Ibandronic Acid Accord 15.1.2018 (pdf)

Idacio (adalimumabi)
Potilaskortti aikuisille_Idacio 12.12.2019 (pdf)
Potilaskortti lapsille_Idacio 12.12.2019 (pdf)

Ilaris (kanakinumabi)
Potilaskortti jaksottaisten kuumeoireyhtymien hoitoon_Ilaris 28.8.2019 (pdf)
Potilaskortti kihtiartriittikohtausten hoitoon_Ilaris 28.8.2019 (pdf)
Potilaskortti stillin taudin hoitoon, mukaan lukien aikuisiän Stillin taudin ja yleisoireisen lastenreuman hoito_Ilaris 28.8.2019 (pdf)

Iluvien (fluosinoloniasetonidi)
Lääkärin opas_Iluvien 31.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Iluvien 31.12.2021 (pdf)

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Potilasopas_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Potilaskortti_Imlygic 16.2.2021 (pdf)

Imnovid (pomalidomidi)
Lääkärin opas_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Imnovid 14.12.2021 (pdf)

Imraldi (adalimumabi)
Potilaskortti_Imraldi 4.12.2020 (pdf)

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali_InductOs (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Potilaskortti_Inflectra 13.6.2022 (pdf)

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Käyttöopas potilaalle_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Toimittamisohje apteekeille_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus_Instanyl 30.5.2017 (pdf)

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Lääkärin opas_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Tarkistuslista ennen hoidon aloittamista_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan_Intuniv 15.4.2016 (pdf)

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Ionsys 19.2.2016 (pdf)

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
Lääkärin tarkistuslista naispotilaille_Isotretinoin Actavis 28.9.2018 (pdf)
Apteekin tarkistuslista_Isotretinoin Actavis 28.9.2018 (pdf)
Potilaskortti_Isotretinoin Actavis 28.9.2018 (pdf)

Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet (Orifarm, Orion,ratiopharm)
Lääkärin materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet 5.11.2018 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet 5.11.2018 (pdf)
Potilaan materiaalit_Isotretinoiinia sisältävät lääkevalmisteet 5.11.2018 (pdf)

Jemperli (dostarlimabi)
Potilaskortti_Jemperli 24.6.2021 (pdf)

Jext (adrenaliini)
Lääkärin tarkistuslista_Jext 1.9.2017 (pdf)
Potilaskortti_Jext 1.9.2017 (pdf)

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite_Jinarc 21.10.2021 (pdf)
Tarkistuslista hoidon aloitukseen_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Potilasesite_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Jinarc 4.6.2021 (pdf)

Jyseleca (filgotinib)
Lääkärin opas_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kadcyla 11.11.2021 (pdf)

Kanuma (sebelipaasialfa)
Lääkärin opas_Kanuma 10.2.2021 (pdf)

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Ketipinor, Biquetan, Quetiapine Accord, Quetiapin Hexal, Quetiapin Medical Valley, Quetiapin Mylan, Quetiapin ratiopharm, Quetiapin Teva)
Muistutus lääkkeen määrääjille ketiapiini-tabletteja ja ketiapiini-depottabletteja koskevista tärkeistä tiedoista_Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet 16.12.2021 (pdf)

Kevzara (sarilumabi)
Potilaskortti_Kevzara 11.12.2017 (pdf)

Keytruda (pembrolitsumabi)
Potilasopas_Keytruda 4.5.2020 (pdf)
Potilaskortti_Keytruda 4.5.2020 (pdf)

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Kineret 3.9.2020 (pdf)
Potilaan ja omaisen opas_Kineret 3.9.2020 (pdf)
Potilaskortti_Kineret 3.9.2020 (pdf)

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Kivexa 10.10.2016 (pdf)

Kymriah (tisagenlekleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Kymriah 8.6.2022 (pdf)
Koulutusmateriaali apteekeille, solulaboratorioille ja hoitoa antaville yksiköille_Kymriah 8.6.2022 (pdf)
Potilasopas_Kymriah 8.6.2022 (pdf)
Potilaskortti_Kymriah 16.6.2022 (pdf)

Lariam (meflokiini)
Lääkärin opas_Lariam 8.6.2020 (pdf)
Potilaskortti_Lariam 25.2.2019 (pdf)
Patient alert card_Lariam 25.2.2019 (pdf)

Lemtrada (alemtutsumabi)
Lääkärin opas_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Lääkärin muistilista_Lemtrada 16.5.2022  (pdf)
Potilasopas_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)

Lenalidomid Avansor (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
Tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomid Avansor 9.11.2021 (pdf)

Lenalidomid Zentiva (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Accord (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja ilmoituslomake raskaudesta_​Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Potilasopas naisille, jotka voivat tulla raskaaksi_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Potilasopas naisille, jotka eivät voi tulla raskaaksi_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Potilasopas miehille_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Tarkistuslista neuvontaa varten_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Fresenius Kabi (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
​​​​Potilaskortti_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Fresenius 26.1.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)

Lenalidomide KRKA (lenalidomidi)
Lääkärin opas ja tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Mylan (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Orion (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide Orion 17.8.2021
Potilaskortti_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)

Lenalidomide ratiopharm (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Sandoz (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
​​​​Potilasopas_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)

Lenalidomide STADA (lenalidomidi)
Lääkärinopas_Lenalidomide STADA 18.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Tarkistusluettelo neuvontaa varten_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Ilmoituslomake raskaudesta_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)

Levopidon (levometadoni)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Levopidon 3.6.2019 (pdf)

Libtayo (semiplimabi)
Potilasopas_Libtayo 24.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Libtayo 24.11.2020 (pdf)

Litalgin (metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi)
Potilaskortti_Litalgin 30.6.2021 (pdf)

Lixiana (edoksabaani)
Lääkärin opas_Lixiana 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Lixiana 8.10.2020 (pdf)

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestreeli)
Lääkärin opas_LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) 18.5.2021 (pdf)

Lucentis (ranibitsumabi)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan_Lucentis 23.3.2017 (pdf)
Potilasesite proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja/tai diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvan näkökyvyn heikentymisen hoitoon_Lucentis 6.3.2020 (pdf)
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen_Lucentis 23.3.2017 (pdf
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen_Lucentis 23.3.2017 (pdf)

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotidi)
Potilasopas_Lutathera 13.4.2021 (pdf)

MabThera (rituksimabi)
Lääkärin opas - injektioneste, ihon alle non-Hodgkin-lymfooman hoitoon_MabThera 20.6.2017 (pdf)
Lääkärin opas - muut kuin onkologiset indikaatiot_MabThera 23.4.2020 (pdf)
Vertailukortti_MabThera 20.6.2017 (pdf)
Potilasopas_MabThera 23.4.2020 (pdf)

Mayzent (siponimodi)
Lääkärin muistilista_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Potilaan/läheisen opas_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Potilaskortti_Mayzent 27.5.2021 (pdf)

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista_Medabon 7.4.2015 (pdf)
Potilaskortti_Medabon 7.4.2015 (pdf)

Medithyrox (levotyroksiininatrium)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Medithyrox 31.7.2018 (pdf)

Metyylifenidaatti: lääkkeen määräämistä koskevat ohjeet (Janssen, Medice, Novartis, Sandoz, Shire, Mylan, Teva)
Lääkärin opas_Metyylifenidaatti 13.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista 13.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista 2: Tarkistuslista metyylifenidaattihoidon seurantaa varten 13.9.2021 (pdf)
Metyylifenidaattihoidin aikana käytettävä seurantakaavio 13.9.2021 (pdf)

Methylphenidate STADA (metyylifenidaatti)
Lääkkeiden määräämisohjeet lääkäreille_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
​​​​Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
Tarkistuslista 2: Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio_Methylphenidate STADA 28.2.2019 (pdf)

Mitoxantron Ebewe (mitoksantroni)
Opas lääkkeen määrääjille_Mitoxantron Ebewe 24.4.2018 (pdf)

Multaq (dronedaroni)
Lääkärin opas_Multaq 18.6.2021 (pdf)

Myastad (mykofenolihappo)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myastad 23.10.2020 (pdf)
Potilasopas_Myastad 23.10.2020 (pdf)

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista_Mycamine 10.4.2019 (pdf)
Lääkkeenanto- ja seurantaopas_Mycamine 9.12.2019 (pdf)

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Accord 14.5.2018 (pdf)
Opas potilaille_Mycophenolate mofetil Accord 14.5.2018 (pdf)

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz 15.3.2019 (pdf)
Opas potilaille/omaishoitajille_Mycophenolate mofetil Sandoz 15.3.2019 (pdf)
Kyselylomake potilaalle_Mycophenolate mofetil Sandoz 3.3.2017 (pdf)
Kyselylomake ammattilaisille_Mycophenolate mofetil Sandoz 3.3.2017 (pdf)

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfenax 14.5.2018 (pdf)
Opas potilaille_Myfenax 14.5.2018 (pdf)

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Myfortic 3.12.2018 (pdf)
Potilasopas_Myfortic 3.12.2018 (pdf)

Myozyme (alglukosidaasi alfa)
Lääkärin opas_Myozyme 4.3.2021 (pdf)

Mysimba (naltrexoni ja bupropioni)
Tiedote lääkäreille_Mysimba 18.9.2017 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista lääkettä määrättäessä_Mysimba 13.2.2020 (pdf)

Namuscla (meksiletiini)
Lääkärin opas_Namuscla 3.9.2020 (pdf)
Potilaskortti 20.5.2020 (pdf)

Natriumoksibaatti Kalceks (natriumoksibaatti)
Hoidon tarkistuslista lääkkeenmäärääjälle ja seurantakäynti_Natriumoksibaatti Kalceks 9.12.2019 (pdf)
Usein kysytyt kysymykset riskin minimoinnista potilaille_Natriumoksibaatti Kalceks 9.12.2019 (pdf)
Potilasesite_Natriumoksibaatti Kalceks 9.12.2019 (pdf)
Potilaskortti_Natriumoksibaatti Kalceks 9.12.2019 (pdf)

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoksibaatti)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Tärkeää turvallisuustietoa lääkäreille/apteekkihenkilökunnalle_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Hoidon aloituksen lomake_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Usein esitettyjä kysymyksiä_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Potilaan ohjeet oraaliuoksen ottamiseksi_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille_Nebido 20.4.2022 (pdf)

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:
Lääkärin tarkistuslista naispotilaille_Neotigason 28.9.2018 (pdf)
Apteekin tarkistuslista_Neotigason 28.9.2018 (pdf)
Potilaskortti_Neotigason 28.9.2018 (pdf)

Nepexto (etanercept)
Potilaskortti_Nepexto 31.3.2021 (pdf)

Nerlynx (neratinib)
Lääkärin opas - ripulin hoito_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Potilasopas - tietoa ripulin hoidosta_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Hoitopäiväkirja_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille_NeuroBlock 7.12.2016 (pdf)
Potilaan opas_NeuroBlock 7.12.2016 (pdf)

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille_Nexobrid 12.5.2020 (pdf)

Nexviadyme (avalglukosidaasi alfa)
Immunulogisen testauksen palvelujen opas_Nexviadyme_11.7.2022 (pdf)
Lääkärin opas_Nexviadyme_11.7.2022 (pdf)

Normosang (humaanihemiini)
Lääkärin opas_Normosang 10.5.2022 (pdf)

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa_Nplate 14.8.2018 (pdf)
Kotipistoshoidon tarkistuslista_Nplate 14.8.2018 (pdf)
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon_Nplate 14.8.2018 (pdf)
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon_Nplate 14.8.2018 (pdf)
Potilaan pistospäiväkirja_Nplate 14.8.2018 (pdf)

Odomzo (sonidegib)
Lääkärin opas_Odomzo 25.4.2022 (pdf)
Lääkärin muistutuskortti_Odomzo 25.4.2022 (pdf)
Neuvonnan vahvistuslomake_Odomzo 25.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Odomzo 25.4.2022 (pdf)

Olumiant (barisitinibi)
Lääkärin opas atooppisen ihottuman ja pälvikaljun hoitoon_Olumiant 5.7.2022 (pdf)
Lääkärin opas nivelreuman hoitoon_Olumiant 5.7.2022 (pdf)
Potilaskortti_Olumiant 5.7.2022 (pdf)

Onpattro (patisiran)
Lääkärin opas_Onpattro 28.1.2021 (pdf)
Potilasopas_Onpattro 28.1.2021 (pdf)

Opdivo (nivolumabi)
Potilaskortti_Opdivo 28.7.2020 (pdf)

Opsumit (masitentaani)
Potilaskortti-Opsumit 28.4.2022 (pdf)

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti_Orlistat Sandoz 22.2.2016 (pdf)
Tietoa käyttäjälle_Orlistat Sandoz 22.2.2016 (pdf)

Orlistat STADA (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle_Orlistat STADA 10.9.2013 (pdf)

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista_Orudis 2.5% geeli 20.4.2016 (pdf)
Potilasohje_Orudis 2.5% geeli 20.4.2016 (pdf)

Ozurdex (dexametasoni)
Potilasopas_Ozurdex 3.11.2014 (pdf)

Padcev (enfortumab vedotin)
Lääkärin opas_Padcev 3.6.2022 (pdf)
Potilaan tietopaketti_Padcev 3.6.2022 (pdf)

Palynziq (pegvaliaasi)
Lääkärin opas_Palynziq 8.1.2021 (pdf)
Potilasopas_Palynziq 8.1.2021 (pdf)
Potilaskortti_Palynziq 8.1.2021 (pdf)

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti_Pamidronatdinatrium Hospira 25.10.2016 (pdf)

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaskortti_Pamifos 9.11.2016 (pdf)

Paracetamol Baxter (parasetamoli)
Annostusohje_Paracetamol Baxter 10 mg/ml 10.8.2021 (pdf)
Annoslaskuri_Paracetamol Baxter 10 mg/ml 10.8.2021 (pdf)

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml 12.1.2016 (pdf)
Annoslaskuri_Paracetamol B. Braun 10 mg/ml 12.1.2016 (pdf)

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (parasetamoli)
Lääkärin opas_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013
Annosteluohje_Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml (pdf) 30.8.2013

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas_PecFent 1.11.2019 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas_PecFent 1.11.2019 (pdf)
Potilasopas_PecFent 1.11.2019 (pdf)

Penthrox (metoksifluraani)
Lääkärin opas_Penthrox 10.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista lääkkeen antamista varten_Penthrox 10.9.2021 (pdf)

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas_Pioglitazone Accord (pdf) 9.4.2013

Piqray (alpelisib)
Lääkärin opas_Piqray 15.1.2021 (pdf)

Ponvory (ponesimodi)
Lääkärin tarkistuslista_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Ponvory 10.12.2021 (pdf)

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeenmäärääjän opas aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille_Pradaxa 12.2.2020 (pdf)
Lääkkeenmäärääjän opas vaskimotromboembolioiden primaaripreventioon_Pradaxa 12.2.2020 (pdf)
Lääkkeenmäärääjän opas pediatriseen käyttöön_Pradaxa 19.5.2022 (pdf)

Procysbi (merkaptamiini)
Lääkärin tarkistuslista_Procysbi 29.10.2018 (pdf)
Haittavaikutuksen seurantalomake:
Enkefalopatian tarkkaa seurantaa varten_Procysbi 29.10.2018 (pdf)
Ehlers-Danlosin kaltaisten haittavaikutusten seurantaan_Procysbi 29.10.2018 (pdf)
Fibrotisoivaan kolonopatiaan viittaavien oireiden seurantaan_Procysbi 29.10.2018 (pdf)
Lomake raskauden seurantaan procysbihoidon jälkeen_Procysbi 29.10.2018 (pdf)

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote_Prolia 9.7.2015 (pdf)
Potilaskortti_Prolia 9.7.2015 (pdf)

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas_Protelos 22.7.2014 (pdf)
Lääkärin tarkistuslista_Protelos 22.7.2014 (pdf)
Potilaskortti_Protelos 22.7.2014 (pdf)

Qutenza (kapsaisiini)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Qutenza 13.8.2021 (pdf)

Reblozyl (luspatersepti)
Lääkärin muistilista_Reblozyl 13.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Reblozyl 13.12.2021(pdf​)

Remicade (infliksimabi)
Potilaskortti_Remicade 13.12.2021 (pdf)

Remsima (infliksimabi)
Potilaskortti_Remsima 17.5.2022 (pdf)

Revlimid (lenalidomidi)
Lääkärin opas_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Lääkärin muistilista_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Revlimid 13.12.2021 (pdf)

Rinvoq (upadasitinibi)
Lääkärin opas_Rinvoq 13.9.2022 (pdf)
Potilaskortti_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)

Rivastor (rivastigmiini)
Käyttöohje ja lääkityspäiväkirja_Rivastor 14.6.2018 (pdf)

Rixathon (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon 17.12.2019 (pdf)
Terveydenhuollon ammattilaisen varoituskortti_Rixathon 16.8.2018 (pdf)
Potilasesite muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon 17.12.2019 (pdf)
Potilaskortti muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin_Rixathon 16.8.2018 (pdf)

RoActemra (tosilitsumabi)
Lääkärin opas_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Potilasopas_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Potilaskortti_RoActemra 22.3.2022 (pdf)

Ruconest (alfakonestaatti)
Lääkärin opas_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Teveydenhuollon ammattilaisen tarkistuslista_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaskortti_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaan tarkistuslista_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Potilaspäiväkirja_Ruconest_13.11.2020 (pdf)

Ruxience (rituksimabi)
Lääkärin opas_Ruxience 23.10.2020 (pdf)
Potilasopas_Ruxience 23.10.2020 (pdf)
Potilaskortti_Ruxience 23.10.2020 (pdf)

Rybrila (glykopyrroniumbromidi)
Lääkärin tarkistuslista_Rybrila_18.8.2022 (pdf)
Muistilista hoitajille_Rybrila_18.8.2022 (pdf)

Sarclisa (isatuksimabi)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille ja veripalveluyksiköille_Sarclisa_17.6.2021 (pdf) 
Potilaskortti_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta 21.10.2019 (pdf)

Sialanar (glykopyrronium)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille_Sialanar 11.7.2022 (pdf)
Antikolinergisten vaikutusten arvioinnin tarkistuslista_Sialanar_27.7.2020 (pdf)
Muistilista hoitajille_Sialanar 11.7.2022 (pdf) 

Siklos (hydroksikarbamidi)
Lääkärin opas_Siklos 15.6.2022 (pdf)
Potilasopas_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Annostelukortti_Siklos 10.9.2021 (pdf)

Simponi (golimumabi)
Potilaskortti_Simponi 30.10.2019 (pdf)

Sixmo (buprenorfiini)
Lääkärin opas_Sixmo 25.1.2021 (pdf)
Potilaskortti_Sixmo 25.1.2021 (pdf)

Skilarence (dimetyylifumaraatti)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle_Skilarence 4.10.2017 (pdf)

Soliris (ekulitsumabi)
Lääkärin opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Rokotustodistus_Soliris 23.7.2020 (pdf)
Vanhempien aHUS-opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Vanhempien PNH-opas_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille/vanhemmille_Soliris 10.6.2021 (pdf)
Potilaskortti_Soliris 10.6.2021 (pdf)

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali_SonoVue 20.11.2014 (pdf)

Spravato (esketamine)
Lääkärin opas_Spravato 14.2.2022 (pdf)
Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista_Spravato 14.2.2022 (pdf)
Potilasopas_Spravato 14.2.2022 (pdf)

Stayveer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Stayveer 1.12.2019 (pdf)

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille_Steozol 22.1.2015 (pdf)

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten_Strattera 24.4.2015 (pdf)

Strensiq (asfotaasialfa)
Pistosopas potilaille_Strensiq 30.9.2021 (pdf)
Pistosopas lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille_Strensiq 30.9.2021(pdf)

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Lääkärin opas_Stribild 6.9.2021 (pdf)
Kreatiinipuhdistumalaskuri_Stribild 24.4.2018 (pdf)

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet 5.11.2018 (pdf)
Tarkistuslista_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet 4.6.2018 (pdf)
Potilaskortt_Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet 4.6.2018 (pdf)

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja_Tasmar 26.11.2014 (pdf)

Tecentriq (atetsolitsumabi)
Potilaskortti_Tecentriq 21.4.2021 (pdf)

Tecvayli (teklistamabi)
Potilaskortti_Tecvayli 30.8.2022 (pdf)

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun)_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite (sisältää kreatiniinin poistuman mittatikun)_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)

Tenofovir disoproxil STADA (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA 21.10.2019 (pdf)
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil STADA 21.10.2019 (pdf)

Tenofovir disoproxil Sandoz (tenofoviiridisoproksiili)
Pediatristen potilaiden HBV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Sandoz 20.12.2021 (pdf)
Pediatristen potilaiden HIV-tartuntoihin liittyvä koulutusesite_Tenofovir disoproxil Sandoz 20.12.2021 (pdf)

Thalidomide BMS (talidomidi)
Lääkärin opas_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Potilasopas_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)

Toctino (alitretinoiini)
Lääkärin materiaalit_Toctino 6.11.2018 (pdf)
Apteekkihenkilökunnan materiaalit_Toctino 6.11.2018 (pdf)
Potilaan muistutuskortti_Toctino 6.11.2018 (pdf)

Topogyne (misoprostoli)
Lääkärin opas_Topogyne 4.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Topogyne 4.4.2022 (pdf)

Toujeo (glargininsuliini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Toujeo 16.5.2019 (pdf)
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle_Toujeo 16.5.2019 (pdf)

Tracleer (bosentaani)
Potilaan muistutuskortti_Tracleer 1.12.2019 (pdf)

Treposa (treprostiniili)
Tiedote lääkäreille_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Lääkärin opas_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – Laskimonsisäiseen Treposaan liittyvä verenkierron infektio_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Potilasopas_Treposa 1.3.2022 (pdf)

Treprostinil Tillomed (treprostiniili)
Lääkärin opas_Treprostinil Tillomed 20.5.2022 (pdf)
Potilasopas_Treprostinil Tillomed 20.5.2022 (pdf)
Potilaskysely_Treprostinil Tillomed 20.5.2022 (pdf)

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille_Tresiba 15.10.2013 (pdf)
Potilasesite_Tresiba 15.10.2013 (pdf)

Trexan (metotreksaatti)
Muistilista lääkäreille_Trexan 8.9.2022 (pdf)
Muistilista hoitajille_Trexan 8.9.2022 (pdf)
Muistilista apteekeille_Trexan 8.9.2022 (pdf)
Potilaskortti_Trexan 14.1.2020 (pdf)

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Triumeq 10.10.2016 (pdf)

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Trizivir 10.10.2016 (pdf)

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille_Trobalt 8.3.2016 (pdf)

Truvada (emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili)
Lääkärinopas mahdollisten munuaisiin ja luustoon liittyvien vaikutusten hoitoon lapsille ja nuorille_Truvada 8.7.2021 (pdf)
Lääkärinopas HIV-1-tartunnan saaneille aikuisille_Truvada 11.9.2014 (pdf)
Tarkistuslista lääkäreille PrEP käyttöaiheessa_Truvada 12.6.2018 (pdf)
Tärkeää tietoa turvallisuudesta PrEP käyttöaiheessa_Truvada 8.7.2021 (pdf)
Potilasohje_Truvada 12.6.2018 (pdf)
Portilaskortti_Truvada 12.6.2018 (pdf)

Truxima (rituksimabi)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden hoidon tueksi_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Annosteluohje_Truxima 1.1.2020 (pdf)
Tärkeää turvallisuustietoa potilaille_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Potilaskortti_Truxima 1.1.2020 (pdf)

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaskortti_Tsoledronihappo Hameln 24.11.2016 (pdf)

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaskortti_Tsoledronihappo Medac 26.11.2015 (pdf)

Tysabri (natalitsumabi)
Lääkärin opas_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Potilaskortti_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake_Tysabri 31.3.2021 (pdf)

Ultomiris (ravulitsumabi)
Lääkärin opas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Rokotustodistus_Ultomiris 23.7.2020 (pdf)
Potilasopas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Vanhemman opas_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Potilaskortti_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)

Uptravi (seleksipagi)
Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille_Uptravi 3.1.2022 (pdf)
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille_Uptravi 3.1.2022 (pdf)
Potilaan titrausopas_Uptravi 3.1.2022 (pdf)

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas_Valdoxan 1.9.2020 (pdf)
Lääkärin opas_Valdoxan 1.9.2020 (pdf)

Valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Lääkärin opas_Valproaatti 14.4.2022 (pdf) 
Vuosittainen riskien tarkistuslomake_Valproaatti 14.4.2022 (pdf)
Potilasopas_Valproaatti 14.4.2022 (pdf)
Potilaskortti_Valproaatti 12.11.2018 (pdf)

Valproat Life Medical (valproaatti)
Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille valproaatin riskeistä naispotilaille_Valproat Life Medical 17.2.2020 (pdf)
Potilasopas_Valproat Life Medical 17.2.2020 (pdf)

Venclyxto (venetoklaksi)
Potilaskortti_Venclyxto 11.8.2021 (pdf)

Venofer (i.v. rautavalmiste)
Lääkärin opas_Venofer (pdf) 10.11.2014
Potilaan opas_Venofer (pdf) 10.11.2014

Ventizolve (naloksoni)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille_Ventizolve 18.10.2020 (pdf)
Potilaskortti_Ventizolve 18.10.2020 (pdf)

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista_Vfend 12.8.2014 (pdf)
Potilaskortti_Vfend 12.8.2014 (pdf)

Viread (tenofoviiridisoproksiili)
Terveydenhuollon ammattilaisten opas hepatiitti B-infektiota sairastaville lapsille ja nuorille_Viread 8.7.2021 (pdf)
​​​​Terveydenhuollon ammattilaisten opas HIV-infektiota sairastaville lapsille ja nuorille_Viread 8.7.2021 (pdf)

Volibris (ambrisentaani)
Muistutuskortti potilaille_Volibris 16.8.2019 (pdf)

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote_Voriconazole Accord 23.9.2016 (pdf)
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord 23.9.2016 (pdf)
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille_Voriconazole Accord 23.9.2016 (pdf)
Potilaskortti_Voriconazole Accord 23.9.2016 (pdf)

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonatsoli)
Tarkistuslista lääkäreille_Voriconazole Fresenius Kabi 15.1.2020 (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia_Voriconazole Fresenius Kabi 15.1.2020 (pdf)
Potilaskortti_Voriconazole Fresenius Kabi 15.1.2020 (pdf)

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Lääkärin tarkistuslista_Voriconazole Orion 15.8.2016 (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle_Voriconazole Orion 15.8.2016 (pdf)
Potilaskortti_Voriconazole Orion 15.8.2016 (pdf)

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista_Voriconazole Sandoz 3.10.2016 (pdf)

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tarkistuslista potilaiden kelpoisuuden määrittämiseksi ennen kotona annettavan infuusion aloittamista_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Kotona annettavan infuusion opas_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Kotona annettavan infuusion anto- ja annostusohjeet_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Tärkeitä tietoja turvallisuudesta liittyen kotona annettavaan infuusioon_VPRIV 24.3.2021 (pdf)
Infuusiopäiväkirja_VPRIV 24.3.2021
(pdf)

Vyndaqel (tafamidiisi)
Lääkärin opas_Vyndaqel 20.05.2021 (pdf)

Xalkori (kritsotinibi)
Potilaan opas_Xalkori 12.4.2019 (pdf)
Potilaskortti_Xalkori 12.4.2019 (pdf)

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas_Xarelto 19.5.2022 (pdf)
Potilaskortti_Xarelto 9.10.2019 (pdf)

Xeljanz (tofasitinibisitraatti)
Lääkkeen määrääjän opas_Xeljanz 5.10.2021 (pdf)
Potilaskortti_Xeljanz 12.11.2021 (pdf)

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti_Xgeva 17.7.2015 (pdf)

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon_Xiapex 4.1.2018 (pdf)
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon_Xiapex 5.10.2016 (pdf)

Xospata (gilteritinib)
Lääkärin opas_Xospata 15.3.2021 (pdf) ​​​​​​​
Potilaskortti_Xospata 8.11.2019 (pdf)

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Usein kysytyt kysymykset_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Kuinka valmistetta käytetään_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
​​​​​​​Opas pediatrisille potilaille ja heidän huoltajilleen_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Potilaskortti_Xyrem 12.4.2021 (pdf)

Yervoy (ipilimumabi)
Potilasopas_Yervoy 24.9.2020 (pdf)
Potilaskortti_Yervoy 24.9.2020 (pdf)

Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille_Yescarta 31.8.2020 (pdf)

Yescarta ja Tecartus (aksikabtageenisiloleuseeli ja anti-CD19 CAR T cells)
​​​​​​​Lääkärin opas_Yescarta ja Tecartus 24.11.2021 (pdf)
​​​​​​​Käsittelyä ja antotapaa sekä sekundaaristen syöpien näytteenottosuositusta koskeva opas_Yescarta ja Tecartus 24.11.2021 (pdf)
Potilaskortti_Yescarta ja Tecartus 21.5.2021 (pdf)
​​​​​​​
​​​​​​​​
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 6.9.2021 (pdf)
Tarkistuslista_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 17.3.2014​​​​​​​ (pdf)
Potilaskortti_Yhdistelmäehkäisyvalmisteet 17.3.2014 (pdf)
​​​​​​​Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista 17.3.2014 (pdf)

Yuflyma (adalimumabi)
​​​​​​​Potilaskortti aikuisille_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti lapsille_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)

Zessly (infliximab)
Potilaskortti_Zessly 5.7.2022 (pdf)

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali_Ziagen 10.10.2016 (pdf)

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti_Zoledronate Agila 21.3.2014 (pdf)
Potilasopas_Zoledronate Agila 21.3.2014 (pdf)

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti_Zoledronic Acid Accord 20.11.2015 (pdf)

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti - 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten ja 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos_Zoledronic Acid Hospira 19.11.2015 (pdf)
​​​​​​​Potilaskortti - 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos_Zoledronic Acid Hospira 19.11.2015 (pdf)

Zoledronic Acid STADA (tsoledronihappo)
Potilaskortti_Zoledronic Acid STADA 23.6.2016 (pdf)

Zoledronic acid SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita lääkkeen määrääjälle_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Potilasopas_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Potilaskortti_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)

Zolgensma (onasemnogeeniabeparvoveekki)
​​​​​​​Potilasopas_Zolgensma 15.11.2021 (pdf)

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Lääkärin koulutusmateraali_Zypadhera 5.8.2013 (pdf)
Potilaskortti_Zypadhera 6.5.2013 (pdf)