Kansalaisen lääketieto

Väestölle

Fimean tehtävänä on valvoa, että Suomessa myytävät ja käytettävät lääkkeet täyttävät lääkkeiden teholle, turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset. Fimea toimii osana eurooppalaista lääkevalvontaviranomaisten verkostoa.

Tähän osioon on koottu muun muassa lääkkeiden turvallisuuteen, niiden oikeaan käyttöön ja lääkeväärennöksiin liittyvää tietoa. Lisäksi osiosta löytyy KATSE -tarkistuslista lääketiedon luotettavuuden arviointiin

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestötasolla, eikä ota kantaa yksittäisen potilaan hoitoon. Lääkehoitoosi liittyvissä asioissa ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai hoitoyksikköösi. Voit myös kysyä neuvoa apteekista.

Kansalaisen lääketieto sininen

Fimea turvaa väestön lääkehuoltoa