Kansalaisen lääketieto aihekuva

Fimea ja potilaat

Fimea ja potilaat

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestötasolla, eikä vastaa kysymyksiin yksittäisen potilaan lääkehoidoista. Lääkehoitoosi liittyvissä asioissa ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai hoitoyksikköösi. Voit myös kysyä neuvoa apteekista. 

Fimea tarjoaa palveluja myös kansalaisille ja tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.

Mitkä ovat Fimean palvelut kansalaisille?

Kansalaisen lääketieto -verkkosivut sisältävät kansalaisille suunnattua tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, niiden turvallisuudesta ja lääkeväärennöksistä. Kansalaisten avuksi on tarjolla monenlaisia materiaaleja tukemaan lääkehoidon toteutusta ja osallisuutta, esimerkiksi:

Lääkehaku

Lääkehaku on lääkevalmisteiden maksuton hakupalvelu, josta voi hakea sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tietoja. Lääkehaun avulla pystyy hakemaan mm. lääkkeen pakkausselosteen, mikä on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Lääkehaun kautta löytyy myös tieto lääkevalmisteiden saatavuushäiriöistä.

Haittavaikutusilmoitus

Suomessa havaituista lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin. Myös lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään haittavaikutuksista Fimeaan.

Markkinoinnin valvonta

Fimeaan voi tehdä aloitteen, mikäli havaitsee lääkkeiden markkinoinnissa huomautettavaa. Esimerkiksi reseptilääkkeitä ei saa markkinoida suoraan väestölle tai houkutella väestöä lääkkeiden tarpeettomaan käyttöön.

  • Lääkkeiden markkinointiin liittyvät aloitteet tulee lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi)

Apteekkien valvonta

Fimean tehtäviin kuuluu apteekkien toiminnan valvonta. Apteekkien toiminnasta voi tehdä huomautuksen Fimealle. Kaikki huomautukset käydään läpi, ja ne otetaan huomioon valvontatoimenpiteiden suunnittelussa. Tämä ei välttämättä edellytä, että Fimea on yhteydessä huomautuksen tehneeseen kansalaiseen.

Huomioithan seuraavat asiat apteekin toimintaan liittyvää huomautusta tehdessäsi:

  • Yksilöi kyseessä oleva apteekki riittävän tarkasti (esim. osoite ja paikkakunta).
  • Kuvaile huomautuksesi sisältö ja siihen liittyvät tapahtumat vapaamuotoisesti.
  • Kerro, saako tekemäsi huomautuksen näyttää kyseessä olevan apteekin apteekkarille. Jos kyllä, saako huomautuksen ohessa mahdollisesti kerrottu nimi näkyä apteekkarille. Huom! Vaikka et antaisi lupaa huomautuksen ja/tai nimen näyttämiseen, saattavat nämä asiat selvitä asian käsittelyn yhteydessä. Lisäksi apteekkarilla voi julkisuuslain (621/1999) perusteella olla oikeus saada huomautuksen sisältö (ml. kantelijan henkilöllisyys) tiedokseen. Fimea ratkaisee mahdolliset tietopyynnöt julkisuuslain perusteella.
  • Huomautukset tulee lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi tai turvapostina: secmail.fimea.fi, vastaanottajaksi kirjaamo@fimea.fi).

Lue lisää:

Tietoa Fimeasta

Kansalaisen lääketieto

Lääketiedon luotettavuus (KATSE-tarkistuslista)

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Lääkehaku

Lääkkeiden saatavuus Suomessa

Lääkkeiden markkinoinnin valvonta