Kansalaisen lääketieto aihekuva

Lääkkeen pakkausseloste

Lääkkeen pakkausseloste

Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Se perustuu lääkeyrityksen laatiman terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun valmisteyhteenvedon tietoihin.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hyväksyy valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiedot lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisen yhteydessä.

Eri lääkeyritykset saattavat painottaa erilaisia asioita, joten samaa vaikuttavaa ainetta sisältävilläkin valmisteilla voi pakkausselosteesta löytyä hieman erilaisia tietoja lääkkeestä. Tietojen tulee kuitenkin perustua tutkimuksiin, joten pakkausselosteita voidaan pitää luotettavina perustiedonlähteinä.