Kansalaisen lääketieto aihekuva

Potilasjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Potilasjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Fimea tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa Potilasneuvottelukunnan ja Lääkeinformaatioverkoston kautta.

Potilasneuvottelukunta

Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on tuoda potilasnäkökulmaa viranomaistehtäviin ja luoda suora viestintäyhteys Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille. Tavoitteena on lisätä viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta.

Lääkeinformaatioverkosto

Fimea koordinoi kansallista lääkeinformaatioverkostoa. Yksi verkoston työryhmistä on Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille, jossa on mukana useita potilasjärjestöjen edustajia. Työryhmän tavoitteena on kehittää ja luoda potilaille suunnattua lääkeinformaatiota sekä tukea potilaiden osallisuutta lääkehoidoissaan. Työryhmä välittää lääkkeisiin liittyvää tietoa mm. Tunne lääkkeesi -facebookin kautta.

Lue lisää

Fimean potilasneuvottelukunta

Lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatioverkoston Tunne lääkkeesi -Facebook