Lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatioverkosto

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto (jatkossa Lääkeinformaatioverkosto) tuottaa ja välittää luotettavaa lääkeinformaatiota, edistää lääkealan yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tuo lääkkeiden käyttäjien edustajat mukaan yhteisiin keskusteluihin jakamaan kokemuksiaan lääkeinformaation toteutumisesta heidän arjessaan. 

Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa Fimean kokoon kutsuma koordinaatioryhmä. Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Lääkeinformaatioverkosto on uudistunut kaudelle 2021‒2026. Verkoston toiminnan perustana on päivitetty lääkeinformaatiostrategia ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026” (www.julkari.fi). 

Lääkeinformaatioverkostossa toimivat seuraavat, lääkeinformaatiostrategian tavoitteisiin pohjautuvat työryhmät:

Työryhmät

Lääkeinformaatioverkoston toiminta

Lääkeinformaatioverkoston toiminta 

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien toimikausi on kolmivuotinen ja ne toteuttavat lääkeinformaatiostrategiaa kehittämistoimenpiteiden avulla. Lääkeinformaatioverkosto on yhteistyössä työstänyt materiaaleja lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.   

Verkoston toimintaa voi seurata Innokylän kautta, mistä löytyvät muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat.

Lääkeinformaatioverkoston toimintaan kuuluvat myös säännöllisesti toistuvat teemapäivät ja tilaisuudet:

Teemapäivät ja tilaisuudet

Verkoston viestintä

Verkoston viestintä

Lääkeinformaatioverkoston työ on avointa ja julkista. 

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä, mistä löytyvät muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat 

Verkosto välittää luotettavaa lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille Tunne lääkkeesi -Facebook-sivun kautta. 

Tilaa Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje.

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Kiviranta Päivi
    Kehittämisasiantuntija / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto puh. 0295223522
  • Paulamäki Jasmin
    Tutkija / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto puh. 0295223604