Lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatioverkosto

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Lääkeinformaatioverkosto on uudistunut kaudelle 2021‒2026.

Lääkeinformaatioverkostossa toimivat seuraavat, lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat työryhmät:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
  • Tutkimus ja seuranta
  • Lääkealan viestijät

Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa koordinaatioryhmä. Työryhmien toiminnan perustana on päivitetty lääkeinformaatiostrategia ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026”.

Verkoston työryhmät toteuttavat strategiaa kehittämisprojektien avulla. Verkoston toimintaa voi seurata Innokylän kautta, mistä löytyy muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat.

Tilaa lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Kiviranta Päivi
    Kehittämissuunnittelija / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto puh. 0295223522