Kehittäminen aihekuva

Lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatioverkosto

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut lääkeinformaatioverkosto uudistuu kaudelle 2021‒2026.

Lääkeinformaatioverkostossa toimivat seuraavat, lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat työryhmät:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
  • Tutkimus ja seuranta
  • Lääkealan viestijät

Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa koordinaatioryhmä. Työryhmien toiminnan perustana on päivitetty lääkeinformaatiostrategia ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026”, joka julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Verkoston työryhmät toteuttavat strategiaa kehittämisprojektien avulla. Verkoston toimintaa voi seurata Innokylän kautta, mistä löytyy muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat.

Tilaa lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Kiviranta Päivi
    Kehittämissuunnittelija puh. 0295223522