Lääkeinformaatioverkosto

Vuonna 2012 toimintansa aloittaneella lääkeinformaatioverkostolla on meneillään kolmas toimintakausi. Verkoston päätavoitteet kaudelle 2018-2020 ovat:

 • vakiinnuttaa luotettavaa lääkeinformaatiota edistävä moniammatillinen, verkostomainen toiminta vahvistamalla lääkeinformaatioverkoston työryhmien välistä yhteistyötä,
 • kasvattaa tietoisuutta lääkeinformaatioverkoston tuottamasta korkealaatuisesta materiaalista,
 • edistää luotettavan lääkeinformaation hyödyntämistä ja vaikuttavuutta potilaiden järkevän lääkehoidon toteutumisessa,
 • vaikuttaa siihen, että hyvät lääkeinformaatiokäytänteet toteutuvat palvelurakenteen uudistuksessa tukemalla ja edistämällä Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman lääkeinformaatioon linkittyvien toimenpiteiden jalkautumista käytäntöön sekä
 • päivittää kansallinen lääkeinformaatiostrategia vuodesta 2020 eteenpäin vastaamaan ajan mukaisia ja alati muuttuvia luotettavan lääkeinformaation tarpeita.  

Lääkeinformaatioverkostoa Fimean tukena koordinoi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä. Lisäksi verkostoon kuuluvat:

 • Viestintätiimi
 • Koulutustyöryhmä
 • Tutkimustyöryhmä
 • Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
 • Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

Työryhmien lisäksi verkoston toimintaan kuuluu Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat, joka on vuoden välein järjestettävä kaikille avoin moniammatillinen keskustelufoorumi.

Verkoston toiminta perustuu lääkeinformaation kehittämisprojekteihin, joita kukin työryhmä toteuttaa. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia. Lääkeinformaatioverkoston toimintaa voi seurata Innokylän kautta. Innokylästä löytyvät muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat.

Tilaa lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lisätietoa

 • Kiviranta Päivi
  kehittämissuunnittelija puh. 0295223522