Laadukas lääkeinformaatio

Laadukas lääkeinformaatio

Lääkeinformaatioverkosto on yhteistyössä työstänyt useamman materiaalin kokonaisuuden ”Kohti laadukasta lääkeinformaatiota”. Materiaalien tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Kokonaisuus tukee terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sekä kuvaa eri ammattilaisten ja pitkäaikaissairaan roolia lääkehoitoprosessissa. 

Potilas ja lääkkeiden käyttäjä on laadukkaan lääkeinformaation keskiössä. Keskeinen kysymys on, edesauttaako lääkeinformaatio tai lääkeneuvonta yhdessä potilaan kanssa asetettujen hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Potilaalla ja lääkkeiden käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa hoidoistaan. 

Materiaalit on julkaistu vuoden 2019 ja 2020 aikana ja niiden sisältö arvioidaan ja päivitetään Lääkeinformaatioverkostossa tehtävien säännöllisten päivityskierrosten avulla. 

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota

Lääkeinformaatioverkosto: Kohti laadukasta lääkeinformaatiotaLaadukkaan lääkeinformaation kriteerit

Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valmentaminen lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen lääkehoidon toteutukseen

​​​​​Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista yhteistyömalleista apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus  Hämeen-Anttila K, Aarnio H, Airaksinen M, Ojala R, Pohjanoksa-Mäntylä M. Dosis 1: 70–88, 2019

Lisätietoa

Lisätietoa

Kiviranta Päivi, kehittämissuunnittelija, puh. 0295223522, etunimi.sukunimi@fimea.fi