Laadukas lääkeinformaatio

Laadukas lääkeinformaatio

Lääkeinformaatioverkosto on yhteistyössä työstänyt useamman työn kokonaisuuden ”Kohti laadukasta lääkeinformaatiota”. Töiden tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Kokonaisuus tukee terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sekä kuvaa eri ammattilaisten ja pitkäaikaissairaan roolia lääkehoitoprosessissa. 

Potilas ja lääkkeiden käyttäjä on laadukkaan lääkeinformaation keskiössä. Keskeinen kysymys on, edesauttaako lääkeinformaatio tai lääkeneuvonta yhdessä potilaan kanssa asetettujen hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Potilaalla ja lääkkeiden käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa hoidoistaan. 

Työt on julkaistu tai julkaistaan vuoden 2019 aikana ja niiden sisältö arvioidaan ja päivitetään Lääkeinformaatioverkostossa tehtävien säännöllisten päivityskierrosten avulla. 

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota

Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut 

​​​​​Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista yhteistyömalleista apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus  Hämeen-Anttila K, Aarnio H, Airaksinen M, Ojala R, Pohjanoksa-Mäntylä M. Dosis 1: 70–88, 2019

Lisätietoa

Lisätietoa

Kiviranta Päivi, kehittämissuunnittelija, puh. 0295223522, etunimi.sukunimi@fimea.fi