Lääke75+

Lääke75+ -tietokanta

Lääke75+ -tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+ -tietokantaa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja se on kaikkien käytettävissä Fimean verkkosivuilla.

Tietokannan sisältö

Lääkeaineet on luokiteltu muista terveydenhuollon tietokannoista tuttuihin A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella. Asiantuntijaryhmä myös päivittää tietokantaa jatkuvasti.

  • A (vihreä): Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmilla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Haittavaikutusprofiili ei poikkea nuoremmista.
  • B (harmaa): Tutkimusnäyttö, teho tai käyttökokemus vähäistä iäkkäillä. Arviointia ei ole voitu suorittaa.
  • C (keltainen): Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää harkiten. Käytössä tulee ottaa huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Huomioitava myös munuaistoiminnan vaikutukset lääkehoitoon. Lääkkeen käyttöön voi liittyä merkittävä haitta- tai yhteisvaikutuksen riski.
  • D (punainen): Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa tai kertaluontoisesti.

Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Seliteteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Tietokannan laadinnassa on huomioitu yleisimmät käytössä olevat iäkkäiden lääkehoidon kriteeristöt (Beers, STOPP/START, Laroche).

Tietokannan käyttö terveydenhuollossa

Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Lääkehakupalvelut:

Lääke75+ -tietokanta
Lääke75+ (pdf, koko tietokanta aakkosjärjestyksessä, 26.8.2019)
Lääke75+ (pdf, D-luokan lääkkeet, 26.8.2019)
Lääke75+ -tietokannan pdf-versio päivitetään kerran vuodessa.


Lääke75+ (XML, 21.4.2020)

Ladattavat logot:

Lääke75+ -logot (zip-paketti)

Logoja ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa viestinta@fimea.fi.

Lisätietoja

Ei hakutuloksia