Lääke75+

Lääke75+ -tietokanta

Lääke75+ -tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+ -tietokantaa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja se on kaikkien käytettävissä Fimean verkkosivuilla.

Tietokannan sisältö

Lääkeaineet on luokiteltu muista terveydenhuollon tietokannoista tuttuihin A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella. Asiantuntijaryhmä myös päivittää tietokantaa jatkuvasti.

  • A (vihreä):

Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmilla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Haittavaikutukset eivät poikkea nuoremmista.

  • B (harmaa):

Tutkimusnäyttö tai käyttökokemus iäkkäillä on toistaiseksi niukkaa tai lääkkeen teho vähäinen.

  • C (keltainen):

Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää harkiten. Käytössä tulee ottaa huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Huomioitava myös munuaistoiminnan vaikutukset lääkehoitoon. Lääkkeen käyttöön voi liittyä merkittävä haitta- tai yhteisvaikutuksen riski.

  • D (punainen):

Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa.

Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Seliteteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Tietokannan laadinnassa on huomioitu yleisimmät käytössä olevat iäkkäiden lääkehoidon kriteeristöt (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM).

Tietokannan käyttö terveydenhuollossa

Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Lääkehakupalvelut:

Lääke75+ -tietokanta
Lääke75+ (schema ja ohjeet)
Lääke75+ (XML, päivittyy päivittäin)

Ladattavat logot:

Lääke75+ -logot (zip-paketti)

Logoja ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa viestinta@fimea.fi.

Lääke75 logo

Lisätietoja

Lisätietoja

  • Jyrkkä Johanna
    Tutkija / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto puh. 0295223514