Lääkityslista

Lääkityslista

Lääkityslista on ajan tasalla oleva listaus kaikista käyttämistäsi lääkkeistä. Tähän listaan merkitään paitsi reseptilääkkeet ja rokotteet, myös mahdolliset itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Listaan merkitään lääkkeen nimi, vahvuus, annos ja käyttötarkoitus.

Lääkityslistan voi kirjoittaa paperille. Sen voi tulostaa esimerkiksi apteekissa tai terveyskeskuksessa. Lääkityslista voi olla myös sähköinen, kuten mobiilisovellus. OmaKanta-palvelusta on myös mahdollista saada yhteenveto käyttämistäsi reseptilääkkeistä. Oli listasi missä muodossa tahansa, muista päivittää se aina, kun lääkitykseesi tulee muutoksia.

Lääkityslista on tärkeä, sillä ajantasaista tietoa käytössä olevista lääkkeistä ei aina löydy tietojärjestelmistä. Potilastietojärjestelmiin ei tallennu käytettävissä olevat itsehoitolääkkeet tai ravintolisät, vaikka niillä saattaa olla yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa. Sähköisiä reseptejä voi myös olla lääkkeistä, joita et enää käytä. Siksi onkin tärkeää pitää lääkityslistaa mukana, jolloin se on saatavilla helposti. Näin voidaan varmistaa uusien lääkitysten yhteis- tai haittavaikutukset.

Lääkityslista tuo myös turvaa tilanteissa, joissa et itse pysty kertomaan lääkityksestäsi. Lääkityslistan avulla tunnet myös itse lääkkeesi ja niiden käyttötarkoitukset paremmin. Oman listan lisäksi on hyvä muistuttaa ja huolehtia, että läheisiltäsi löytyy ajan tasalla oleva lääkityslista.

Lue lisää: Lääkityslista