Kansalaisen lääketieto aihekuva

Lääkityslista

Lääkityslista

Lääkityslista on ajan tasalla oleva listaus kaikista käyttämistäsi lääkkeistä. Tähän listaan merkitään paitsi reseptilääkkeet ja rokotteet, myös mahdolliset itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Listaan merkitään lääkkeen nimi, vahvuus, annos ja käyttötarkoitus.

Lääkityslista on tärkeä, sillä ajantasaista tietoa käytössä olevista lääkkeistä ei aina löydy tietojärjestelmistä. Yleinen virhekäsitys on, että ammattilaiset näkevät potilaan kokonaislääkityksen tietojärjestelmistään. Potilastietojärjestelmiin ei tallennu käytettävissä olevat itsehoitolääkkeet tai ravintolisät, vaikka niillä saattaa olla yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa. Sähköisiä reseptejä voi myös olla lääkkeistä, joita ei enää ole käytössä. Lisäksi esimerkiksi tieto sairaalajaksolla tehdyistä lääkitysmuutoksista ei välttämättä siirry sähköisesti terveyskeskuksen hoitavan lääkärin tietojärjestelmään. Siksi onkin tärkeää ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa, kuljettaa sitä mukana ja näyttää sitä aina ammattilaiselle, kun asioi apteekissa tai terveydenhuollossa. Näin voidaan varmistaa uusien lääkitysten yhteis- tai haittavaikutukset.

Lääkityslista tuo myös turvaa tilanteissa, joissa ei itse pysty kertomaan lääkityksestään. Lääkityslistan avulla tuntee myös itse lääkkeensä ja niiden käyttötarkoitukset paremmin. Oman listan lisäksi on hyvä muistuttaa ja huolehtia, että läheisiltä löytyy ajan tasalla oleva lääkityslista.

 

Lue lisää: Lääkityslista