Lääkkeiden internetkauppa

Lääkkeiden internetkauppa

 

Osta lääkkeet turvallisesti suomalaisesta verkkoapteekista

Suomessa lääkkeitä voi ostaa myös apteekkien verkkopalveluista. Verkkopalveluista voi ostaa sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä.

Reseptilääkkeitä voi ostaa verkkopalvelusta ainoastaan sähköisellä lääkemääräyksellä. Apteekkien verkkopalvelut eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä.

Verkkopalveluista voi ostaa sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä.

Itsehoitolääkettä ostaessa sinulla on oltava mahdollisuus saada farmaseutin tai proviisorin neuvoja lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Reseptilääkettä ostaessa lääkeneuvonta on edellytys lääkkeen ostamiseen.

Henkilökohtaista palvelua apteekin verkkopalvelusta voi saada puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta. Apteekin verkkopalvelusta hankituilla lääkkeillä ei ole palautusoikeutta.

Laillisen suomalaisen verkkoapteekin tunnistaa verkkopalvelussa olevasta yhteiseurooppalaisesta tunnuksesta, josta on linkki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista apteekkien verkkopalveluista. Myös muissa EU:n jäsenmaissa toimii laillisia lääkkeitä myyviä verkkopalveluita.

EU-alueella on käytössä yhteinen tunnus, josta voi tunnistaa lailliset verkkoapteekit. Lääkkeiden luokittelussa ja niiden toimitusehdoissa voi olla jäsenvaltiokohtaisia eroja.

Väärennetty lääke on aina vaarallinen

Suuri osa internetissä toimivista lääkkeiden kauppapaikoista on laittomia. Internetin kautta lääkkeitä tilatessa on suuri riski saada laadukkaan lääkkeen sijasta lääkeväärennös.

Väärennetty lääke on aina vaarallinen. Valmisteen aitoudesta ei välttämättä voi varmistua silmämääräisesti. Myös joistain ravintolisävalmisteista, joita on myyty esimerkiksi ”luontaista alkuperää” olevina, on löydetty lääkeaineita.

Internetin laittomat verkkoapteekit voivat olla hyvinkin ammattitaitoisesti tehtyjä. Kuluttajia yritetään vakuuttaa ammattihenkilöiden kuvilla, erilaisilla logoilla ja sertifikaateilla sekä markkinointiväittämillä.

Laittomat verkkoapteekit eivät ole kiinnostuneita resepteistä tai turvallisuudestasi vaan luottokortistasi.

Varmistu verkkoapteekin laillisuudesta

Jos harkitset lääkkeiden hankkimista internetistä, ota aina verkkosivuilta selville, kuka verkkoapteekkia pitää ja missä se toimii.

Laillinen toimija ilmoittaa verkkosivuillaan kaikki yhteystietonsa (nimi, osoite, maa, puhelinnumero ja sähköposti). Jos verkkosivuilla ilmoitetaan yhteystietoina ainoastaan epämääräinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero, on sivusto todennäköisesti laiton.

Laillinen verkkoapteekki ei myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä.

Tutustu huolella myös verkkosivuilla esitettyihin toimitusehtoihin. Laittomissa verkkoapteekeissa ei ole kuluttajansuojaa.

Euroopan unionin alueella toimii laillisia verkkopalveluita, kuten verkkoapteekkeja, jotka voi tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Yhteisellä tunnuksella halutaan edistää turvallista lääkkeiden internetkauppaa.

Laillisen verkkoapteekin tunnus

Yksityishenkilöt eivät saa myydä lääkkeiksi luokiteltuja valmisteita

Lääkevalmisteiden vähittäismyynti ja -jakelu on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Lääkelain (395/1987) 38 a §:n mukaan lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan lääkelaissa tarkoitetusta apteekista, sivuapteekista, apteekin palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelusta.

Yksityishenkilöt eivät näin ollen saa myydä lääkevalmisteiksi luokiteltuja valmisteita. Lääkelaissa ja rikoslaissa on erikseen säädetty sanktioista muun muassa tilanteessa, jossa joku lääkelain vastaisesti pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä.

Tutustu maahantuontia koskeviin rajoituksiin – toimit omalla vastuullasi

Ulkomaisista verkkoapteekeista tilattaessa on otettava huomioon myös lääkkeiden maahantuontia koskevat rajoitukset.

Lääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty. Laittomaan lääkekauppaan liittyvän riskin kantaa yksinomaan lääkkeen maahantuoja tai tilaaja.

Yksityishenkilöt voivat vastaanottaa postitse (koskee myös pikarahtia ja kuriirilähetyksiä) tulevia lääkevalmisteita ETA-alueelta Suomeen, mikäli lääkkeiden toimittaja on laillinen ja lääkevalmiste on kyseisen maan viranomaisen hyväksymä.

Muista myös nämä:

  • Reseptilääkettä tilatessa täytyy olla voimassaoleva resepti. Esimerkiksi erektio- tai laihdutuslääkkeen ostaminen internetistä ilman reseptiä on laitonta.
  • Suomen ulkopuolelta ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse huumausainetta sisältäviä lääkevalmisteita tai eläinlääkkeitä.
  • Postitse voi vastaanottaa lääkkeitä Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
  • Mikäli yksityishenkilö haluaa tilata omaan käyttöönsä ravintolisiä (nk. luontaistuotteita) ulkomailta, hänen tulee etukäteen varmistaa, että kyseiset valmisteet eivät sisällä lääkkeeksi katsottavia aineita. Erityisen tärkeää on varmistua siitä, että Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta tilatut valmisteet sisältävät vain sallittuja aineita tai rohdoksia.

ETA-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Ison-Britannian osalta sovelletaan henkilökohtaisten lääkkeiden tuontia ETA-maista sovellettavia rajoituksia Brexit-siirtymäkauden loppuun 31.12.2020 saakka. Tilanteesta siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen annetaan tarkempia tietoja myöhemmin EU:n ja Britannian välisten neuvottelujen edetessä.