Pandemia

Pandemia

Tietoa koronaviruksesta (COVID-19)
-------------------------

Ihmisessä, linnuissa ja sioissa influenssaa aiheuttavien viruksien geenit sekoittuvat jatkuvasti siellä, missä kaikki kolme ovat lähellä toisiaan, kuten Kaukoidässä. Influenssavirus voi tällöin muuntua siten, että väestöllä ei ole lainkaan immuniteettia sitä vastaan ja virus voi nopeasti levitä usealle mantereelle ja aiheuttaa tavallista vaikeampaa influenssaa. Influenssatilannetta seuraava WHO voi tällöin julistaa pandemiatilanteen olevan kehittymässä.

Pandemiarokotteet

Pandemiarokotteen kehittämisongelma on ajan puute, sillä aikaa pandemiariskin toteamisesta pandemian puhkeamiseen on vain muutama kuukausi. Siinä ajassa on vaikea kehittää rokotetta tavanomaisella kehitysohjelmalla. Ongelma on ratkaistu käyttämällä aihiorokotemenetelmää.

Aihiorokote

Aihiorokotteella tarkoitetaan pandeemisen influenssarokotteen mallia, joka poikkeaa tulevasta täsmärokotteesta vain viruskannan osalta. Aihiorokotteen laatu, immunogeenisyys ja turvallisuus tutkitaan tavalliseen tapaan hyvissä ajoin ennen pandemiaa, mutta rokotetta ei oteta käyttöön. Pandemian alkaessa mallirokote päivitetään uudella pandemian aiheuttaneella viruskannalla, jolloin saadaan täsmärokote hyvin lyhyessä ajassa.

Täsmärokote

Täsmärokotteen tutkimusohjelma on suppea ja sen tavoitteena on osoittaa hyväksyttävä laatu ja turvallisuus pienehköissä tutkimuksissa. Tehoa ei ehditä tässä vaiheessa tutkia, mutta rokotteen aikaansaamaa immuunivastetta voidaan mitata ja siten tehdä alustavia päätelmiä tehosta. Pandemiavaihessa rokotteen kysyntä ylittää valmistuskapasiteetin. Ongelman helpottamiseksi joissakin pandemiarokotteissa käytetään tavallista pienempää määrää virusantigeeniä. Immuunireaktion vahvistamiseksi rokotteessa on immuunireaktiota voimistava ns. adjuvantti. Aikaa täsmärokotteen kehittämiseen ja viranomaiskäsittelyyn on vain 4–6 kuukautta. Rokotteen turvallisuuden ja immunogeenisyyden tutkimukset jatkuvat rokotteiden tultua markkinoille.

Viruslääkkeet

Apteekkien ja sairaaloiden lisäksi myös valtion varmuusvarastoissa on influenssan hoitoon soveltuvia viruslääkkeitä.

Fimean tehtävät pandemian yhteydessä

Pandemiaan varauduttaessa Fimean tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • suunnitella toimitusten käynnistäminen varmuusvarastosta,
  • laatia jakelu- ja käyttöohjeet varastoiduille lääkevalmisteille ja
  • valvoa pandemiaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden markkinointia sekä lääkeväärennöskauppaa.

Pandemian aikana Fimean tehtävänä on muun muassa:

  • julkaista verkkosivuillaan viruslääkkeiden käyttöön liittyviä ohjeita,
  • seurata lääkkeiden saatavuutta ja käyttöä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa,
  • seurata lääkkeiden haittavaikutuksia (rokotteiden haittavaikutusseurantaa hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja
  • ohjeistaa alan toimijoita sovellettavista menettelyistä (mm. myyntiluvan haltijoiden ohjeistus pandemiatilanteessa noudatettavasta haittavaikutusseurannasta).

 

Lue lisää, pandemia

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Lauhio Anneli
    ylilääkäri puh. 0295223344