Tuotekohtainen riskienhallintamateriaali

 

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienhallintamateriaalin toimittamisesta (pdf)

Abilify (aripipratsoli) 12.3.2013
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaan ja omaisen ohje valmisteen käyttöön (pdf)

Abstral (fentanyyli) 7.9.2015
Lääkkeenmääräämisopas (pdf)
Potilaan ja omaisenopas (pdf)

Aclasta (tsoledronihappo) 8.7.2016
Lääkärin opas (pdf)
Potilasopas (pdf)
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista (pdf)

Actos (pioglitatsoni) 19.1.2012
Tiedote lääkärille (pdf)
Ohjeita lääkärille (pdf)

Adasuve (loksapiini) 20.2.2014
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Alli (orlistaatti) 25.9.2013
Muistutuskortti (pdf)

Angiox (bivalirudiini) 12.11.2014
Tietoja annostuksesta ja antotavoista (pdf)
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastiab yhteydessä (pdf)
Kiireellisen tai varhaisen vaiheen angioplastian yhteydessä (pdf)

Arava (leflunomidi) 12.3.2015
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille (pdf)
Erityitiedote potilaalle (pdf)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) 21.1.2016
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf)
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf)

Aripiprazole ratiopharm (aripipratsoli) 4.3.2016
Terveydenhuollon ammattilaisten tiedote (pdf)
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) 18.9.2015
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf)
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf)

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten) 2.2.2015
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf)

Attentin (deksamfetamiini) 14.8.2015
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:
- Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely (pdf)
- Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten (pdf)
- Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa (pdf)
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf)
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf)
Tiedote apteekkihenkilökunnalle (pdf)
Tiedote vanhemmille/huoltajille (pdf)

Aubagio (teriflunomidi) 3.10.2014
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Blincyto (Blinatumomabi) 24.5.2016
Lääkärin opas (pdf)
Sairaanhoitajan opas (pdf)
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf)
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Bosentan Accord (bosentaani) 8.1.2016
Lääkärin opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Brinavess (vernakalantti) 21.10.2015
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

CellCept (mykofenolaattimofetiili) 19.2.2016
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf)
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä (pdf)

Cimzia (sertolitsumabipegoli) 29.1.2015
Opas lääkärille (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Cinryze (C1-inhibiittori) 6.3.2014
Tiedote (pdf)
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasohje (pdf)

Colobreathe (kolistimetaatti) 22.9.2016
Käyttöohjeet (pdf)

Concerta (metyylifenidaatti) 24.11.2014
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf)
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf)
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf)

Cubicin (daptomysiini) 9.9.2016
Annostusohje (pdf)
Antibioottiherkkyysmääritys (pdf)

Darzalex (daratumumabi) 27.5.2016
Ohjeet terveydenhuollon ammattialisille (pdf)
Ohjeet sairaalan veripalveluyksikölle (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Daxas (roflumilasti) 27.8.2013
Ohje lääkärille (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Deprakine (valproaatti) 15.7.2016
Tiedote (pdf)
Potilaskortti (pdf)
Potilasopas (pdf)
Terveydenhuollon ammattilaisten opas (pdf)

Dehydrobenzperidol (droperidol) 10.10.2016
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Duodopa (levodopa+karbidopa) 26.9.2016
Keskeiset tiedot PEG J-letkun valmistelusta asetuksesta ja jälkihoidosta (pdf)
Potilaan taskuopas (pdf)

Ebetrex (metotreksaatti) 5.6.2016
Potilaan opas (pdf)

Effentora (fentanyyli) 5.2.2013
Lääkärin opas (pdf)
Ohjeet annostitrausta varten (pdf)
Potilaan ja omaisen opas (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia potilaille ja heidän hoidostaan vastaaville henkilöille (pdf)
Kipupäiväkirja (pdf)

Eligard (leuproreliini) 7.7.2015
Käyttöohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Eliquis (apiksabaani) 18.4.2016
Määrääjän opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

ellaOne (ulipristaaliasetaatti) 18.12.2015
Muistutuskirje raskausrekisteristä (pdf)

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti) 30.4.2014
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa (pdf)
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä (pdf)
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan (pdf)

Enbrel (etanercept) 15.8.2016
Pistosohjausopas (pdf)
Potilasmuistikirja (pdf)

Entyvio (vedolitsumabi) 28.5.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Envarsus (takrolimuusi) 24.11.2015
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Erivedge (vismodegibi) 12.8.2013
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti (pdf)
Raskaudenehkäisyohjelma (pdf)
Raskaudenilmoituslomake (pdf)
Potilaan muistutuskortti (pdf)
Potilasopas raskaudenehkäisemisestä (pdf)
Potilasohjauksen vahvistuslomake (pdf)

Esbriet (pirfenidoni) 24.9.2015
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille (pdf)

Exelon (rivastigmiini) 7.8.2015
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf)

Exjade (deferasiroksi) 13.10.2014
Annostelu- ja seurantaohjeet lääkäreille (pdf)

Eylea (aflibersepti) 18.12.2015
Lääkkeen määrääjän opas (pdf)
Potilaan opas:
- verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa (pdf)
- verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa (pdf)
- diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa (pdf)
- kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa (pdf)
- likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa (pdf)

Farydak (panobinostaatti) 3.11.2015
Lääkityskortti
- Hoitojaksot 1-8 (bortetsomibi kaksi kertaa viikossa) (pdf)
- Hoitojaksot 9-16 (bortetsomibi kerran viikossa) (pdf)

Firmagon (degareliksi) 8.10.2015
Ohje käyttöönvalmistusta ja annostelua varten (pdf)

Gilenya (fingolimodi) 11.4.2016
Lääkärin muistilista (pdf)
Potilaan muistikortti (pdf)

Hemangiol (propranololi) 6.1.2015
Hoito-opaslehtiö (pdf)
Käyttöopas (pdf)
Huoltajan opas (pdf)

Humalog (lisproinsuliini) 31.8.2016
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilastiedote (pdf)

Humira (adalimimabi) 6.9.2016
Potilaskortti
- aikuiset (pdf)
- lapset (pdf)

Hyqvia (immunoglobuliini+hyaluronidaasi) 26.5.2014
Ohjeet lääkärille (pdf)
Tietoa potilaille (pdf)

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo) 19.8.2016
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Iclusig (ponatinibi) 20.11.2015
Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Ilaris (kanakinumabi) 30.12.2014
Ohje potilaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille CAPS-hoitoon (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki) 19.1.2016
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan ja hänen läheistensä opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Imnovid (pomalidomidi)12.12.2013
Raskaudenehkäisyohjelman yhteenveto (pdf)

Incresync (alogliptiin+pioglitatsoni) 26.6.2014
Opas lääkäreille (pdf)

InductOs (dipotermin alpha) 5.6.2015
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali (pdf)

Inflectra (infliximabi) 18.2.2016
Turvallisuustietoa lääkettä määrääville lääkäreille (pdf)
Käyttö lapsilla, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus (IBD) (pdf)
Seulontakortti (pdf)
Infuusiokortti (8 viikon välein) (pdf)
Infuusiokortti (6-8 viikon välein) (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Instanyl (fentanyyli) 14.8.2013
Määräämisohje lääkärille (pdf)
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus (pdf)
Käyttöopas potilaalle (pdf)
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus (pdf)
Toimittamisohje apteekeille (pdf)
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus (pdf)

Intuniv (guanfasiini) 18.4.2016
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf)
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan guanfasiinihoidon aikana (pdf)
Tarkistuslista 1: Tarkistuslista käytettäväksi ennen guanfasiinihoidon aloittamista (pdf)
Tarkistuslista 2: Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan ja turvallisuuden hallintaan guanfasiinihoidon aikana (pdf)

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste) 19.2.2016
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 9.12.2015
EU Core koulutusmateriaali (pdf)
- Lääkärin opas isotretioniinin määräämiseen
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille
- Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinin käyttöön
- Potilaan opas isotretinoiinin käyttöön
- Vahvistuslomake naispotilaalle
- Yleinen vahvistuslomake potilaille

Isotretinoin Orion (isotretinoiini) 10.7.2015
Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma
- Lääkärin opas (pdf)
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille (pdf)
- Apteekkihenkilökunnan opas (pdf)
- Potilaan opas (pdf)

Isotretinoin ratiopharm (isotretinoiini) 17.9.2015
Ohjeet lääkärille (pdf)
Potilasohje (pdf

Jaydess (levonorgestreeli) 11.3.2014
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Jaydess- ja Mirena-hormonikierukoiden eroista (pdf)
Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta (pdf)

Jetrea (okriplasmiini) 23.3.2016
Potilasopas (pdf)

Jinarc (tolvaptaani) 26.6.2015
Terveydenhuollon ammattilaisen esite (pdf)
Hoidon tarkistuslista hoidon aloitukseen (pdf)
Potilaskortti (pdf)
Potilasesite (pdf)

Kadcyla (transtutsumabiemtansiini) 27.11.2013
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Kanuma (sebelipaasialfa) 3.11.2015
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Ketipinor (ketiapiini) 6.3.2015
Ketipinor ja metaboliset muutokset -kortti terveydenhoitohenkilöstölle (pdf)

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Accord, Actavis, Mylan, Orion, Ratiopharm, Sandoz) 3.6.2016
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinifumaraatti sekä ketiapiini säädellysti vapautuva‐valmisteita (pdf)

Keytruda (pembrolitsumabi) 6.9.2016
Esite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasopas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Kineret (anakinra) 9.6.2016
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaan ja omaisen opas (pdf)

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini) (pdf) 24.8.2015
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf)

Leflunomide Medac (leflunomidi) 9.3.2015
Esite lääkärille (pdf)

Lemilvo (aripipratsoli) 25.8.2015
Esite terveydenhuollon ammatilaisille - Usein kysytyt kysymykset (pdf)
Potilaan/omaisen tiedote (pdf)

Lemtrada (alemtutsumabi) 17.10.2013
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Muistilista valmisteen määräämistä varten (pdf)
Potilaan opas (pdf)
Potilasvaroituskortti (pdf)
Seurantakalenteri potilaalle (pdf)

Lixiana (edoksabaani) 30.6.2016
Lääkkeen määrääjän opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Lucentis (ranibitsumabi) 22.12.2014
Tiivistelmä lääkäreille (pdf)
Tiivistelmän lisälehti (pdf)
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (pdf)
Potilasesite diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf)
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen (pdf)
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf)

MabThera (rituksimabi) 5.3.2014
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Vertailukortti (pdf)

Medabon (misoprostoli) 7.4.2015
Lääkärin tarkistuslista (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Medikinet (metyylifenidaatti) 24.11.2014
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf)
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf)
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf)

Methylphenidate Sandoz (metyylifenidaatti) 23.3.2016
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf)

Mircera (metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta) 19.11.2014
Lääkärin opas (pdf)

Misoone (misoprostoli) 14.1.2013
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Multaq (dronedaroni) 5.12.2012
Tietokortti (pdf)
Lääkärin muistilista (pdf)

Mycamine (mikafungiini) 11.9.2015
Lääkärin muistilista (pdf)

Myfenax (mykofenolaattimofetiili) 27.5.2016
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille (pdf)
Opas potilaalle (pdf)

Myfortic (mykofenolaatti) 25.5.2016
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasopas (pdf)

Nebido (testosteroniundekanoaatti) 14.3.2014
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Neotigason (asitretiini) 27.9.2016
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:
- Lääkärin opas (pdf)
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (pdf)
- Apteekkihenkilökunnan opas (pdf)
- Potilaan opas (pdf)
- Vahvistuslomake naispotilaille (pdf)
- Vahvistuslomake miespuolisille potilaille (pdf)

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B) 4.9.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti) 16.5.2014
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille (pdf)

Nplate (romiplostiimi) 26.2.2015
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa v.2.0 (pdf)
Kotipistoshoidon tarkistuslista (pdf)
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon (pdf)
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon (pdf)
Potilaan pistospäiväkirja (pdf)

Obizur (susoktokogialfa) 10.10.2016
Ohje annoksen laskemiseen (pdf)

Opdivo (nivolumabi) 15.6.2016
Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas v.4.1 (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Opsumit (masitentaani) 19.6.2014
Tarkistuslista lääkärille (pdf)
Usein kysytyt kysymykset (pdf)

Orlistat Sandoz (orlistaatti) 22.2.2016
Farmaseutin tuotekortti (pdf)
Tietoa käyttäjälle (pdf)

Orlistat Stada (orlistaatti) 10.9.2013
Ohjeita käyttäjälle (pdf)

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni) 20.4.2016
Lääkärin muistilista (pdf)
Potilasohje (pdf)

Paracetamol Actavis (parasetamoli) 24.9.2013
Turvallisen käytön ohjeet (pdf)
Annostaulukko (pdf)

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli) 12.1.2016
Annostusohje (pdf)
Annoslaskuri (pdf)

PecFent (fentanyyli) 3.6.2016
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf)
Potilasopas (pdf)

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni) 9.4.2013
Lääkkeen määrääjän opas (pdf)

Portrazza (necitumumab) 19.5.2016
Tiedote lääkäreille tärkeimmistä Portrazza-valmisteeseen liittyvistä riskeistä (pdf)

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) 9.5.2016
Lääkkeen määrääjän opas
- Aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille (pdf)
- Laskimotromboembolioiden primaaripreventioon (pdf)

Procysbi (merkaptamiini) 2.11.2015
Tarkistuslista lääkäreille (pdf)
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:
- Enkefalopatian tarkkaa seurantaa varten (pdf)
- Ehlers-Danlosin kaltaisten haittavaikutusten seurantaan (pdf)
- Fibrotisoivaan kolonopatiaan viittaavien oireiden seurantaan (pdf)
- Lomake raskauden seurantaan procysbihoidon jälkeen (pdf)

Prolia (denosumabi 60 mg) 9.7.2015
Tiedote (pdf)
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Pronaxen (naprokseeni) 1.6.2016
Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta (pdf)
Potilaan opas (pdf)
Käyttöön liittyvät ohjeet (pdf)

Protelos (strontium ranelaatti) 22.7.2014
Lääkärin opas (pdf)
Lääkärin tarkistuslista (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Qutenza (kapsaisiini) 11.12.2015
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Remicade (infliksimabi) 17.6.2016
Turvallisuustietolomake (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Remsima (infliksimabi) 11.10.2013
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille
- Tulehduksellista suolistosairautta sairastavien lasten hoito (pdf)
- Turvallisuustoimenpiteet (pdf)
- Infuusiokortti (pdf)
- Potilaiden seulontalomake (pdf)

Revatio (sildenafiili) 7.2.2010
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Revolade (eltrombopagi) 1.4.2016
Käytännönopas terveydenhoitohenkilöstölle (pdf)
Turvallisuusopas terveydenhoitohenkilöstölle (pdf)
Käytännönopas potilaalle (pff)
Hoitopäiväkirja potilaalle (pdf)
Potilaan taskukortti (pdf)

RoActemra (tosilitsumabi) 6.2.2015
Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta (pdf)
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet (pdf)
Potilasopas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Ruconest (alfakonestaatti) 21.6.2016
Valmisteen immunologiset arvioinnit - Lääkäreille suunnattu koulutusmateriaali (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini) 31.5.2016
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf)

Sevelamer Avansor (sevelameeri) 1.4.2014
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasohje (pdf)

Soliris (ekulitsumabi) 22.6.2016
Rokotustodistus (pdf)
Lääkärin opas hoidon määräämiseen potilaille, joilla on
- atyyppinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (aHUS) (pdf)
- kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria (paroksysmaalinen nokturnaalinen hemoglobinuria, PNH) (pdf)

SonoVue (rikkiheksafluoridi) 20.11.2014
Koulutusmateriaali (pdf)

Stamaril (keltakuumevirus) 23.5.2014
Esite terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta sekä tärkeimmät turvallisuustiedot (pdf)

Stelara (ustekinumabi) 24.6.2014
Lääkärin opas (pdf)

Steozol (tsoledronihappo) 22.1.2015
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille (pdf)

Strattera (atomoxetin) 24.4.2015
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf)

Strensiq (asfotaasialfa) 15.12.2015
Opas pistoshoitoon lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille (pdf)
Opas kotipistoshoitoon potilaille (pdf)

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE) 7.7.2014
Tiedote (pdf)
Tarkistuslista (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Tarceva (erlotinibi) 14.10.2016
Lääkärin opas (pdf)

Tasigna (nilotinibi) 20.10.2015
Tiedote lääkärille (pdf)
Lääkärin opas (pdf)
Potilasohje (pdf)

Tasmar (tolcapone) 26.11.2014
Potilaspäiväkirja (pdf)

Toctino (alitretinoiini) 31.3.2015
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Raskaudenehkäisyohjelma
- Ohjeet lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle (pdf)
- Potilasesite (pdf)
- Tietoa raskauden ehkäisystä (pdf)
- Naispotilaiden kirjallinen vakuutus potilasinformaation vastaanottamisesta ja ymmärtämisestä (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Toujeo (glargininsuliini) 9.6.2015
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle (pdf)

Tracleer (bosentaani) 21.5.2015
Lääkärin tietopaketti (pdf)

Tresiba (degludekinsuliini) 15.10.2013
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasesite (pdf)

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini) 24.8.2015
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf)

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini) 23.5.2016
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf)

Trobalt (retigabiini) 8.3.2016
Ohjeet lääkärille (pdf)

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo) 26.11.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Tsoledronihappo SUN (tsoledronihappo) 17.4.2014
Tärkeitä asioita hoidosta (pdf)
Potilasopas (pdf)

Tysabri (natalitsumabi) 8.7.2016
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille v.16 (pdf)
Tysabri-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti (pdf)
Tysabri-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake (pdf)
Tysabri-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake (pdf)
Tysabri-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake (pdf)

Valdoxan (agomelatiini) 25.11.2014
Potilaan opas (pdf)
Lääkärin opas (pdf)

Valproaattia sisältävät lääkevalmisteet 29.1.2015
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilasopas (pdf)

Vectibix (panitumumabi) 15.2.2016
Lääkärin ohjekirja v.7.0 (pdf)

Velcade (bortetsomibi) 1.7.2014
Annoslaskuri (pdf)
Annostus yhdistelmähoidossa (pdf)

Venofer (i.v. rautavalmiste) 10.11.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Vfend (vorikonatsoli) 12.8.2014
Lääkärin muistilista (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Volibris (ambrisentaani) 4.2.2016
Tarkistuslista lääkäreille ennen lääkkeen määräämistä (pdf)
Tietoja terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf)
Tietovihkonen potilaille, joille on määrätty Volibris-valmistetta (pdf)
Tietolehtinen Volibrista käyttävien naisten miespuolisille kumppaneille (pdf)

Voriconazole Accord (vorikonatsoli) 23.9.2016
Tiedote (pdf)
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Voriconazole Orion (vorikonatsoli) 15.8.2016
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli) 3.10.2016
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista (pdf)

VPRIV (velagluseraasialfa) 8.7.2016
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf)
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf)
Potilaille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf)

Xalkori (kritsotinibi) 13.5.2016
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Xarelto (rivaroksabaani) 19.1.2016
Lääkkeen määrääjän opas (pdf)

Xgeva (denosumabi 120 mg) 17.7.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi) 5.10.2016
Koulutusopas (pdf)

Xyrem (natriumoksibaatti) 1.12.2015
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle (pdf)
Usein kysytyt kysymykset (pdf)
Kuinka valmistetta käytetään (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs) 11.4.2014
Tiedote (pdf)
Tarkistuslista (pdf)
Potilaskortti (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf)

Ziagen (abakaviiri) 23.5.2016
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf)

Zinbryta (daklitsumabi) 22.9.2016
Tiedote (pdf)
Lääkärin opas (pdf)
Potilaskortti (pdf)

Zoledronate Agila (tsoledronihappo) 21.3.2014
Lääkärin muistutuskortti (pdf)
Potilasopas (pdf)

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo) 20.11.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo) 17.11.2015
Potilaskortti
- 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten ja 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf)
- 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf)

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo) 23.6.2016
Muistutuskortti (pdf)

Zometa (tsoledronihappo) 16.11.2015
Opas lääkärille (pdf)
Potilaskortti (pdf)
Potilaan muistutuskortti (pdf)

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti) 6.5.2013
Potilaskortti (pdf)
Ohjeistus tuotekohtaisen riskienhallintamateriaalin toimittamisesta (pdf)