Eläinlääkkeiden myyntiluvat

Myyntiluvat

Eläinlääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi käytetyt eläinlääkkeet tulee hyväksyttää hakemalla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta myyntilupa.

Myyntilupaa voivat hakea rekisteröidyt lääketehtaat ja -jakelijat.

Lääke voi saada Suomessa myyntiluvan joko tunnustamismenettelyn, keskitetyn menettelyn, hajautetun menettelyn tai kansallisen menettelyn kautta.

Kaikilla eläimen hoitoon tarvittavilla lääkkeillä ei ole myyntilupaa. Tällaisia ovat erityisesti lääkkeet, joita käytetään harvinaisten tautien hoitoon tai harvinaisille eläinlajeille. Eläinlääkäri voi hakea erityislupaa tällaiselle lääkkeelle.

Eläinlääkkeiden myyntiluvat, lue lisää

Lisätietoja

Lisätietoja

  • Aromaa Virve
    Jaostopäällikkö, myyntilupakoordinaattori / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit puh. 0295223302