Valvonta aihekuva

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Euroopan farmakopean voi tilata:

  • EDQM:n Online verkkokaupasta
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Ajankohtaista

Euroopan farmakopean kymmenennen painoksen seitsemäs täydennysosa (European Pharmacopoeia 10th Edition, Supplement 10.7) on voimassa 1.4.2022 alkaen.

Kansallisen farmakopea-aineiston luettelot voimassa olevista monografioista, farmaseuttis-teknisistä testeistä ja lääkemuotomonografioista on päivitetty Euroopan farmakopean 10. painoksen seitsemännen täydennysosan edellyttämin lisäyksin ja muutoksin.