Valvonta aihekuva

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Euroopan farmakopean voi tilata:

  • EDQM:n Online verkkokaupasta
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Ajankohtaista

Euroopan farmakopean kymmenennen painoksen neljäs täydennysosa (European Pharmacopoeia 10th Edition, Supplement 10.4) on voimassa 1.4.2021 alkaen. Samassa yhteydessä tulevat voimaan nopeutetulla menettelyllä päivitetyt Euroopan farmakopean monografiat Candesartan cilexetil (2573), Irbesartan (2465), Losartan potassium (2232), Olmesartan medoxomil (2600) ja Valsartan (2423).

Kansallisen farmakopea-aineiston luettelo voimassa olevista monografioista on päivitetty Euroopan farmakopean 10. painoksen neljännen täydennysosan edellyttämin lisäyksin ja muutoksin.