Valvonta aihekuva

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Euroopan farmakopean voi tilata:

  • EDQM:n Online verkkokaupasta
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Ajankohtaista

Euroopan farmakopean kymmenennen painoksen kahdeksas täydennysosa (European Pharmacopoeia 10th Edition, Supplement 10.8) on voimassa 1.7.2022 alkaen.

Kansallisen farmakopea-aineiston luettelot voimassa olevista monografioista, farmaseuttis-teknisistä testeistä ja lääkemuotomonografioista on päivitetty Euroopan farmakopean 10. painoksen kahdeksannen täydennysosan edellyttämin lisäyksin ja muutoksin.

Fimea on päivittänyt rokotemonografioiden suomenkielisiä nimiä. Rokotemonografianimien tarkistaminen ja korjaaminen nähtiin tarpeelliseksi, koska nimistössä huomattiin epäjohdonmukaisuuksia. Uudet, tarkistetut käännökset noudattelevat pääsääntöisesti englanninkielistä rokotemonografianimeä suomen kielen ominaispiirteet huomioiden. Päivitetyt rokotemonografianimet löytyvät kansallisen farmakopea-aineiston luettelosta voimassa olevista monografioista sekä erillisenä listauksena .