Valvonta aihekuva

Päätökset

Päätökset

Euroopan farmakopea, 10. painos FIMEA/2019/000441 
Voimaan 1.1.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.1 FIMEA/2020/001358 
Voimaan 1.4.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.2 FIMEA/2020/003611 
Voimaan 1.7.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.3 FIMEA/2020/007194
Voimaan 1.1.2021

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.4 FIMEA/2021/001600
Voimaan 1.4.2021

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.5 FIMEA/2021/003525
Voimaan 1.7.2021

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.6 FIMEA/2021/007163
Voimaan 1.1.2022

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.7 FIMEA/2022/001310
Voimaan 1.4.2022 

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.8 FIMEA/2022/003184
Voimaan 1.7.2022