Valvonta aihekuva

Päätökset

Päätökset

Euroopan farmakopea, 10. painos FIMEA/2019/000441 
Voimaan 1.1.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.1 FIMEA/2020/001358 
Voimaan 1.4.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.2 FIMEA/2020/003611 
Voimaan 1.7.2020

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.3 FIMEA/2020/007194
Voimaan 1.1.2021

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.4 FIMEA/2021/001600
Voimaan 1.4.2021

Euroopan farmakopea, täydennysosa 10.5 FIMEA/2021/003525
Voimaan 1.7.2021