Kehittäminen aihekuva

Tapaamiset

Potilasneuvottelukunnan tapaamiset

Fimean potilasneuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisten ohjelmat ja materiaalit ovat julkisia.

3. Tapaaminen 25.3.2021: ohjelma ja esitykset

Ohjelma 25.3.2021 (pdf)

Lääkinnällisten laitteiden valvonta, Tuomo Aarnikka, tarkastaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö (pdf)

Koronavirusrokotteiden tuotanto, Mari Martikainen, erikoistutkija, Lääkevalmisteiden arviointi, Biologisten valmisteiden jaosto (pdf)

Miten koronavirusrokotteet saavat myyntiluvan Euroopassa ja mitä tiedämme niiden tehosta?, Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, Lääkevalmisteiden arviointi, Kliinis-farmakologinen yksikkö (pdf)

Koronavirusrokotteiden turvallisuus, Maija Kaukonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri, Lääkevalmisteiden arviointi, Lääketurva-arviointi -jaosto (pdf)

Haku Fimean potilasneuvottelukuntaan kaudelle 2022–2023 (pdf)

2. Tapaaminen 29.10.2020: ohjelma ja esitykset

Ohjelma 29.10.2020 (pdf)

Tapaamisen avaus, Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, Lääkehoitojen arviointiprosessi (pdf)

Lääkkeiden myyntilupaprosessi, Marjo-Riitta Helle, Yksikön päällikkö, Lääkevalmisteiden arviointiprosessi (pdf)

Myyntiluvan jälkeen: lääkkeen hinnan määräytyminen, korvattavuus ja erilaiset arvioinnit, Jarno Kotajärvi, lääketaloustieteilijä, Lääkehoitojen arviointiprosessi (pdf)

Fimean viestintä kansalaisille, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, Esikunta (pdf)

Uudistunut Kansalaisen lääketieto -sivusto, Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Lääkehoitojen arviointiprosessi (pdf)

Apteekkipalvelut verkossa, Johannes Pietiläinen, yliproviisori, Lääkealan toimijoiden valvonta (pdf)

Terveydenhuollossa käytettävät nenä-suusuojaimet, kirurgiset maskit ja koronatestit, Nelli Karhu, ylitarkastaja, Lääkealan toimijoiden valvonta (pdf)

1. Tapaaminen 26.3.2020: ohjelma ja esitykset

Ohjelma 26.3.2020 (pdf)

Kokouksen kulku, Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, Fimea (pdf)

Ajankohtaista Fimeasta, Eija Pelkonen, ylijohtaja, Fimea (pdf)

Lääkkeiden saatavuushäiriöt, Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, Fimea (pdf)

Kuinka uudistunut Lääkehaku palvelee kansalaisia?, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, Fimea (pdf)