Sisältöjulkaisija

null Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

21.8.2012

Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 2.8.2012 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perusteella. Luettelon laatimisessa on otettu myös huomioon 15.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (294/2012) sekä 14.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (308/2012). Näissä laki- ja asetusmuutoksissa korjattiin velvoitevarastointilain ja -asetuksen välisiä teknisiä ristiriitoja. Lainsäädäntömuutoksilla ei lisätty tai poistettu mitään aikaisemmin velvoitevarastoinnin piirissä olleita lääkeaineita. Varastointivelvollisten on saatettava velvoitevarastonsa edellä mainittujen laki- ja asetusmuutosten mukaiseksi 31.12.2012 mennessä.

Luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista koostuu valtioneuvoston asetuksessa vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.

Luettelossa on yhteensä 1573 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 16.8.2010. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 253 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 246 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen luetteloon.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 050 4301724

Outi Kolju, tutkijakoordinaattori p. 050 4280714

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.