Sisältöjulkaisija

null Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostossa (RATTI) löydettiin uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostossa (RATTI) löydettiin uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön

19.2.2019

Järkevästä lääkehoidosta ja sen edistämisestä kiinnostuneet tutkijat ja alan toimijat keskustelivat tutkimusyhteistyöstä ja sen rahoitusmahdollisuuksista 14.2.2019 pidetyssä verkostoitumis-tilaisuudessa. Tavoitteena oli edistää monialaista tutkimusta ja löytää uusia kumppaneita tutkimusyhteistyöhön. Tärkeiksi tutkimusteemoiksi keskusteluissa nousi erityisesti iäkkäiden lääkehoidon järkevöittäminen, lääkitysturvallisuutta edistävät käytännöt ja lääkehoidon vaikuttavuus.

Hissipuheet esittelivät tutkimuskenttää

Verkostoitumistilaisuudessa tutustuttiin yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien osaamiseen sekä meneillään oleviin järkevää lääkehoitoa käsitteleviin tutkimushankkeisiin hissipuheiden avulla.  Tämän avulla osallistujat pystyivät löytämään sopivia tutkimuksen rajapintoja ja rakentamaan yhteistyöhankkeita. Hissipuheissa oli esillä monipuolisesti osaamista eri tutkimusalueilta kuten terveystaloustieteestä ja rekisteripohjaisesta tutkimuksesta. Tutkimusaiheista esillä olivat lääkitysturvallisuus, lääkkeiden ympäristövaikutukset, apteekkien palvelut, lääkkeiden väärinkäyttö, lääkepolitiikka ja biosimilaarien käyttöönotto.

Tilaisuudessa oli mahdollista myös kommentoida Fimean toteuttaman Lääkebarometri-kyselyn tulevaa sisältöä. Voit antaa edelleen palautetta barometriin sisällytettävistä moduuleista Fimealle. Palautteita hyödynnetään syksyllä 2019 toteuttavan Lääkebarometrin toteutuksessa.

Tutkimusviestintää kehitettävä

Tilaisuudessa todettiin, että lääkealalla tehdään laadukasta tutkimusta, jonka näkyvyyttä on edistettävä jatkossa ammattimaisella viestinnällä. Verkostoitumistilaisuudessa keskusteltiin uusista viestinnällisistä keinoista, joilla pystytään edistämään tietoisuutta tutkimuksesta ja parantamaan tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tärkeää on saada viesti välittymään laajasti eri tahoille, kuten osaksi poliittista päätöksentekoa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkkeen käyttäjille.

Tilaisuudessa päätettiin laatia RATTI-verkoston käyttöön lyhyt lomakepohja (ns. policy brief), jonka avulla tutkijat pystyvät esittelemään tutkimuksensa ja tiedottamaan sen tuloksista. Lomakkeen toivotaan edistävän paitsi tutkijoiden tietoisuutta lääkealalla tehtävästä tutkimuksesta myös tutkimustietoa hyödyntävien tahojen perehtymistä tutkimuksiin.

Ota käyttöön RATTI-verkoston logo

Tilaisuudessa julkistettiin myös RATTI-logo, joka on tutkijoiden vapaassa käytössä. Logon avulla halutaan lisätä järkevää lääkehoitoa käsittelevän tutkimuksen tunnettuutta. Logo on saatavilla RATTI-verkoston nettisivuilta, myös ruotsin- ja englanninkielisenä.

Liity mukaan verkostoon - LinkedIN ja uutiskirje

Verkoston toiminta perustuu Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan. Kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat ja alan toimijat ovat tervetulleita mukaan verkostoon. Kannattaa liittyä mukaan RATTI-verkoston LinkedIN-ryhmään, jonka tarkoituksena on toimia tiedotus- ja keskustelukanavana kaikille järkevästä lääkehoidosta kiinnostuneille. Tilaa myös RATTI-uutiskirje, jonka avulla pysyt ajan tasalla verkoston toiminnasta.

Lue lisää

RATTI-verkosto

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma

Lääkebarometri

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.