Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosti (RATTI)

RATTI-tutkimusverkoston tavoitteena on:

  • Tiedon välittäminen ja monitieteisen yhteistyön lisääminen rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeissa
  • Tutkimuksen ja kehittämisen nivominen sote-alueiden toiminnaksi
  • Uusien tietovarantojen ja olemassa olevien aineistojen tehokkaampi hyödyntäminen
  • Tutkimusrahoituksen ja tutkimusmenetelmäosaamisen edistäminen

Fimea koordinoi tutkimusverkostoa, joka toimii mm. seuraavin tavoin:

  • Tutkimusseminaarit ja alueelliset verkostoitumistilaisuudet
  • Yhteinen keskustelu- ja tiedonvälittämiskanava LinkedIN:ssä
  • 3–4 kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje (tilaa uutiskirje)

Verkoston toiminta perustuu Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan. Tutkimusstrategia laadittiin osana Sipilän hallitusohjelman rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja se julkaistiin yhdessä muiden toimeenpano-ohjelmassa laadittujen raporttien kanssa.

Verkoston toiminnan keskiössä on tutkimusedellytysten parantaminen rationaalisen lääkehoidon tutkimusalueella.

Verkosto on avoin kaikille. Tilaamalla uutiskirjeen ja liittymällä LinkedIn-kanavalle saat informaatiota verkoston toiminnasta. Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste muodostuvasta Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto -rekisteristä löytyy Fimean verkkosivulta.

Ladattavat logot

  • Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto -logo (jpg-zip)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston yhteyshenkilöitä

Lisätietoja:

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi