Kehittäminen aihekuva

Lääkebarometri

Lääkebarometri -aineistojen käyttöluvat

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Joka toinen vuosi toteutettavan väestökyselyn sisältö koostuu vaihtuvista lääkehoidon ajankohtaisia teemoja käsittelevistä moduuleista. Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset tuovat lisätietoa rekistereistä saatavaan tietoon väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vasta Fimea.

Lääkebarometri 2015 ja 2017 -aineistot ovat saatavilla erillisellä tietolupahakemuksella tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun tietolupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön riittävä tieteellinen pätevyys, tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä suunnitelma julkaisuiksi vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimuksen, jossa aineistoa käytetään, tulee noudattaa kyselyjen saatekirjeissä osoitettua tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Lääkebarometri 2019 -aineisto on saatavilla erillisellä tietolupahakemuksella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Ohjeet Lääkebarometri-aineistojen hakemiselle tutkimuskäyttöön

Tietolupaa voi hakea täyttämällä tietolupahakemuksen ja siihen liitettynä tutkimus- tai aineiston käyttösuunnitelman, tietosuojailmoituksen sekä salassapitositoumukset tietolupahakemuksessa mainituilta tutkijoilta ja muilta aineistoa käsitteleviltä henkilöiltä. Allekirjoitettu tietolupahakemuslomake liitteineen toimitetaan Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(@)fimea.fi.

Samoilla ohjeilla voidaan hakea myös muita Fimean tutkimusaineistoja. Fimea arvioi tietolupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan sopimus. Tutkimusaineistojen tietopyynnöstä ja aineistojen toimittamisesta ei peritä maksua.

Lue lisää:

Lääkebarometri muuttujakirja (pdf)

Lääkebarometri: sisältö

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514