Lääkebarometri

Lääkebarometri -aineistojen käyttöluvat

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Joka toinen vuosi toteutettavan väestökyselyn sisältö koostuu vaihtuvista lääkehoidon ajankohtaisia teemoja käsittelevistä moduuleista. Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset tuovat lisätietoa rekistereistä saatavaan tietoon väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vasta Fimea. Aineistot ovat saatavilla erillisellä käyttölupahakemuksella tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun käyttölupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön riittävä tieteellinen pätevyys, tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä suunnitelma julkaisuiksi vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimuksen, jossa aineistoa käytetään, tulee noudattaa kyselyjen saatekirjeissä osoitettua tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Ohjeet Lääkebarometri -aineistojen hakemiselle tutkimuskäyttöön

Käyttölupaa tieteellistä tutkimusta varten voi hakea täyttämällä käyttölupahakemuksen ja siihen liitettynä tutkimussuunnitelman, tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen sekä salassapitositoumukset käyttölupahakemuksessa mainituilta tutkijoilta.

Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Lue lisää:

Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8/2018 (pdf)

Lääkebarometri 2017. Aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 12/2018 (pdf)

Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016 (Lääkebarometri 2015)

Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. Fimea kehittää arvio ja informoi
-julkaisusarja 7/2018.

Lääkebarometri: sisältö

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512