Kehittäminen aihekuva

Lääkebarometri

Lääkebarometri -aineistojen käyttöluvat

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Joka toinen vuosi toteutettavan väestökyselyn sisältö koostuu vaihtuvista lääkehoidon ajankohtaisia teemoja käsittelevistä moduuleista. Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset tuovat lisätietoa rekistereistä saatavaan tietoon väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vasta Fimea.

Lääkebarometri 2015 ja 2017 -aineistot ovat saatavilla erillisellä käyttölupahakemuksella tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun käyttölupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön riittävä tieteellinen pätevyys, tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä suunnitelma julkaisuiksi vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimuksen, jossa aineistoa käytetään, tulee noudattaa kyselyjen saatekirjeissä osoitettua tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Lääkebarometri 2019 -aineisto on saatavilla erillisellä käyttölupahakemuksella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Ohjeet Lääkebarometri-aineistojen hakemiselle tutkimuskäyttöön

Käyttölupaa voi hakea täyttämällä käyttölupahakemuksen ja siihen liitettynä tutkimus- tai aineiston käyttösuunnitelman, tietosuojailmoituksen sekä salassapitositoumukset käyttölupahakemuksessa mainituilta tutkijoilta ja muilta aineistoa käsitteleviltä henkilöiltä.

Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan sopimus.

Lue lisää:

Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8/2018 (pdf)

Lääkebarometri 2017. Aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 12/2018 (pdf)

Lääkebarometri 2019. Aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8/2019 (pdf)

Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016 (Lääkebarometri 2015)

Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. Fimea kehittää arvio ja informoi -julkaisusarja 7/2018.

Lääkebarometri 2019. Lääkehoito hallussa? Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2020 (pdf)

Infograafi lääkehoitoon osallistumisesta (pdf)

Lääkebarometri: sisältö

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512