Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkosto kokoontui muistelemaan strategiakautta 2012–2020

Lääkeinformaatioverkosto kokoontui muistelemaan strategiakautta 2012–2020

14.12.2020

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto perustettiin vuonna 2012 toteuttamaan Suomen ensimmäistä kansallista lääkeinformaatiostrategiaa ”Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön – Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020”. Strategiakauden päätteeksi työryhmien jäsenet kokoontuivat viimeiseen yhteistapaamiseen, jossa paitsi muisteltiin yhteisiä hetkiä vuosien varrelta, myös siirrettiin katse kohti uutta strategiakautta ja uudistuvaa verkostomallia.

Ylijohtaja Eija Pelkonen toi Fimean tervehdyksen Lääkeinformaatioverkoston jäsenille. Hän korosti luotettavan lääkeinformaation merkityksen ja sen jakamisen korostuvan tänä aikana, kun koronarokotetta odotetaan ja se saadaan käyttöön. Yhteisillä viesteillä sekä avoimesti ja rehellisesti viestimällä pystymme yhteistyössä lisäämään kansalaisten luottamusta rokotteeseen.

”Teette työtä, jolla on merkitystä! Kiitos koko Fimean puolesta!”, kirjoitti Eija Pelkonen lopuksi virtuaaliyhteyden viestikenttään.

Jokainen verkoston työryhmä on toiminut aktiivisesti

Jokainen verkoston työryhmä esitteli tapaamisessa toimintaansa, tuloksia ja jakoi hauskoja muistoja vuosien varrelta.

Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä on toiminut moniammatillisesti. Keskeisiä työryhmän tuloksia on ollut mm. työ lääkeinformaation saatavuuden parantamiseksi ns. epätyypillisillä alueilla sekä keskeisten lääketiedon lähteiden ja työkalujen kokoaminen eri ammattiryhmille.

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä nosti esiin esimerkiksi Tunne lääkkeesi -Facebook sivuston käynnistämisen. Sivusto on hieno esimerkki uudesta konseptista, jossa useat eri toimijat ylläpitävät ja jakavat yhteistä sisältöä. Työryhmä koosti myös Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan lääkkeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Koulutustyöryhmä on käynnistänyt joka toinen vuosi järjestettävän kansallisen Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin. He ovat myös mm. laatineet suosituksen lääkeinformaatioon ja lääkeneuvontaan liittyvään peruskoulutukseen.

Lääkeinformaatiotutkimus on ollut vahvasti mukana strategiatyössä ja verkoston toiminnasta kauden alusta loppuun. Toiminnalla on aidosti ollut vaikutusta lääkeinformaatiotutkimuksen edistämisessä ja tulosten soveltamisessa käytäntöön.

Lääkeinformaatioverkoston viestintätiimi loi kauden alussa Lääkeinformaatioverkoston ”Luotettavan lääketiedon puolesta” logon ja sloganin. Viestintätiimin rooli on ollut verkostoa sparraava ja viestintätoimenpiteitä ideoiva.

Koordinaatioryhmää on pidetty aitiopaikkana koko verkoston toiminnan, mutta myös laajemminkin lääkealan seuraamisen kannalta. Koordinaatioryhmä on ollut aktiivinen mm. Lääkeinformaatiofoorumien järjestäjänä. Foorumit ovat avanneet verkoston toimintaa kaikille kiinnostuneille.

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Sari Kujala nosti loppupuheenvuorossaan esille Suomen kuvalehden suomalaisille teettämän kyselyn pohjalta hyvän elämän elementtejä. Verkostotyöhön sopii erinomaisesti viides hyvän elämän elementti. Hyvä elämä on yhteyksiä muihin ihmisiin: läheisiin, työtovereihin, verkostoihin. Ollaan yhteydessä muihin, rakennetaan jotakin merkityksellistä yhteistyössä.

Lääkeinformaatioverkosto jatkaa toimintaansa uudistuneena

Lääkeinformaatioverkostossa kaudella 2021‒2026 toimii seuraavat, lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat työryhmät: 

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
  • Tutkimus ja seuranta
  • Lääkealan viestijät

Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa koordinaatioryhmä. Toiminnan perustana on päivitetty lääkeinformaatiostrategia ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026”, joka julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Lue lisää:

Yhteistilaisuuden 11.12.2020 esitykset:

Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen 11.12.2020 Sari Kujalan ja Eija Pelkosen esitys (pdf)

Lääkeinformaatiota ammattilaisille työryhmän saavutuksia 2013‒2020 (pdf)

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille työryhmä 2012‒2020 (pdf)

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän muistelot 11.12.2020 (pdf)

Tutkimustyöryhmän nostoja vuosien varrelta 11.12.2020 (pdf)

Fimea verkkouutinen 5.11.2020: Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpano selvillä ‒ verkoston työryhmiin ilmoittautuminen alkaa!

Lääkeinformaatioverkostossa valmistuneet Laadukas lääkeinformaatio -materiaalit

 

Lisätietoja antaa

  • Sari Kujala, johtaja, p. 029 522 3610
  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi