Sisältöjulkaisija

null Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpano selvillä ‒ verkoston työryhmiin ilmoittautuminen alkaa!

Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpano selvillä ‒ verkoston työryhmiin ilmoittautuminen alkaa!

5.11.2020

Fimea on päättänyt Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpanon toimikaudelle 2021‒2023. Se esiteltiin keskustelutilaisuudessa ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026” torstaina 5.11.2020. 

Fimea kutsuu koordinaatioryhmään seuraavat toimijat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Suomen Apteekkariliitto 
 • Terveysalan AMK –verkosto

Lisäksi jokainen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä valitsee keskuudestaan edustajan koordinaatioryhmään.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on johtaa Lääkeinformaatioverkostoa Fimean tukena.

Ilmoittautuminen Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin käynnistyy ‒ Tervetuloa mukaan!

Lääkeinformaatioverkostossa kaudella 2021‒2026 toimii seuraavat, lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat työryhmät: 

 • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
 • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
 • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
 • Tutkimus ja seuranta
 • Lääkealan viestijät 

Jokaisella ryhmällä on vastuullaan edistää strategisen tavoitteen alle koottuja toimenpiteitä (kts. liite Lääkeinformaatiostrategian tavoitteista ja Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteistä). Ryhmä priorisoi, aikatauluttaa ja toteuttaa toimenpiteet mukana toiminnassa olevien organisaatioiden resurssien mukaan. Verkostolla ei ole olemassa erillistä toimintaa tukevaa rahoitusta.

Ilmoittautuminen on avoinna ajalla 5.11.‒3.12.2020. Työryhmän jäsenet edustavat aina jotakin organisaatiota, esimerkiksi potilasjärjestöä, ammattiliittoa, yhdistystä, julkista toimijaa, koulutusorganisaatiota, yritystä tai muuta vastaava tahoa, joka tuottaa, välittää tai käyttää lääkeinformaatiota ja haluaa edistää Kansallisen lääkeinformaatiostrategian 2021‒2026 tavoitteita. Verkoston nykyiset ja uudet organisaatiot ovat tervetulleita ilmoittautumaan resurssiensa puitteissa myös useampaan työryhmään. Jokaiseen työryhmään toivotaan lääkkeiden käyttäjien edustajia.

Työryhmiin voidaan myöhemmin tarvittaessa kutsua lisää organisaatioita, joiden katsotaan edistävän työryhmän toimintaa. Mikäli työryhmien jäsenten lukumäärä näyttää muodostuvan niin suureksi, ettei toiminta ole käytännössä mahdollista saada sujuvaksi, Fimea päättää työryhmien kokoonpanosta. Työryhmät järjestäytyvät alkuvuodesta 2021 ja valitsevat keskuudestaan ryhmän puheenjohtajan, sihteerin ja edustajan koordinaatioryhmään.

Kansallisen lääkeinformaatiostrategian päivitys loppusuoralla

”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2016” -tilaisuudessa keskusteltiin myös julkisella kommentointikierroksella strategiaan saaduista kommenteista ja niiden huomioimisesta strategian viimeistelyssä. Lääkeinformaatiostrategia julkaistaan tammikuussa 2021.

Linkit kootusti:

Lääkeinformaatiostrategian tavoitteet ja Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteet kaudelle 2021‒2026 (pdf)

Webropol-linkki työryhmien ilmoittautumislomakkeeseen on avoinna ajalla 5.11.‒3.12.2020

Keskustelutilaisuudessa 5.11.2020 esitetty materiaali (pdf)

Lääkeinformaatioverkoston toiminta

 

Lisätietoja antaa

 • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
 • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi