Sisältöjulkaisija

null Kommentoi Fimean lääkehoitojen arvioinnin termistön luonnosta

Kommentoi Fimean lääkehoitojen arvioinnin termistön luonnosta

4.7.2012

Kommentoi Fimean lääkehoitojen arvioinnin termistön luonnosta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut luonnoksen lääkehoitojen arviointiin liittyvästä termistöstä, jota on tarkoitus ylläpitää ja täydentää tarpeen mukaan.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa termien käyttöä ja niiden käsitesisältöä sekä edesauttaa suomenkielisten termien vakiintumista. Termistöä ei ole tarkoitettu Fimean viralliseksi suositukseksi tai normiksi.

Pyydämme kommentteja termistöluonnokseen 30.9.2012 mennessä. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita ja ne huomioidaan termistöä ylläpidettäessä.

Lue lisää:

Lääkehoitojen arvioinnin termistö

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin

Arvioinnit

Lisätietoja:

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 050 514 3292

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.