Arviointisuositukset ja termistö

Fimea on julkaissut kaksi suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin sekä arvioinnin termistön.

Suosituksissa kuvataan Fimean lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosesseja sekä menetelmiä ja raportointitapoja.

Termistön tavoitteena on yhdenmukaistaa termien käyttöä ja niiden käsitesisältöä sekä edesauttaa suomenkielisten termien vakiintumista.

 

Lisätietoa

  • Kiviniemi Vesa
    arviointipäällikkö puh. 0295223516