Arviointiprosessi

Fimean lääkehoitojen arvioinnissa käytetyt prosessit on kuvattu Fimean suosituksessa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista sekä uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin protokollassa.

Fimea tuottaa käyttötarkoituksesta riippuen seuraavia lääkehoitojen arviointeja:

 • Sairaalalääkkeiden nopeassa arvioinnissa tavoitteena on tuottaa tietoa uuden sairaalassa käytettävän lääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista tilanteessa, jossa lääkkeen käyttöönottoa harkitaan sairaalassa.
 • Arviointikooste perustuu kirjallisuuskatsaukseen tai ulkomaisessa arviointiyksikössä tehdyn arvioinnin tuloksiin. Arviointikooste sisältää yhteenvedon lääkehoidon  hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi arviointikoosteessa voidaan kuvailla esimerkiksi hoidon nykykäytäntöjä Suomessa tai tutkimusnäytön sovellettavuutta Suomeen. Arviointikoosteen laajuus voi vaihdella tarpeen mukaan, ja lyhyitä koosteita tuotetaan esimerkiksi tilanteissa, joissa arviointinäyttöä tarvitaan hyvin nopeasti.
 • Lääkekohtaisessa arvioinnissa lääkehoitoa verrataan hoidollisesti tarkoituksenmukaisimpaan yhteen tai muutamaan hoitovaihtoehtoon määrätyssä käyttöaiheessa.
 • Laajassa arvioinnissa useampaa vaihtoehtoista lääkehoitoa arvioidaan keskenään määrätyssä käyttöaiheessa tai yhtä lääkehoitoa arvioidaan useammassa käyttöaiheessa kussakin yhteen tai muutamaan tarkoituksenmukaisimpaan hoitovaihtoehtoon verrattuna. Laaja arviointi voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun arvioitavat lääkkeet ovat olleet markkinoilla pidempään.

 

Lisätietoa

 • Härkönen Ulla
  tutkijalääkäri puh. 0295223530
 • Kiviniemi Vesa
  arviointipäällikkö puh. 0295223516
 • Oravilahti Tuomas
  lääketaloustieteilijä puh. 0295223521