Sisältöjulkaisija

null Aamuwebinaarit potilaiden osallisuudesta jatkuvat 27.9.2023 klo 8.30–10 – Ilmoittaudu mukaan!

Aamuwebinaarit potilaiden osallisuudesta jatkuvat 27.9.2023 klo 8.30–10 – Ilmoittaudu mukaan!

18.8.2023

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja Lääkeinformaatioverkoston yhteinen työryhmä jatkaa aamuwebinaarien järjestämistä potilaiden osallisuudesta. Tällä kertaa webinaarisarjassa kuullaan kokemuksia HUS Psykiatrialla toteutettavasta tutkimushankkeesta, jonka tarkoituksena on kuvata potilaiden kokemuksia videovälitteisistä etävastaanotoista ja vahvistaa siten tutkimuksellista tietoa potilaan näkökulmasta psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisessä ja kohdentamisessa.  

Tutkimusryhmässä keskeisessä roolissa ovat koulutetut tutkimus- ja kokemusasiantuntijat, jotka ovat osallistuneet tutkimuksen suunnitteluun, toteuttavat aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa. Samalla luodaan ja kehitetään yhdessä mallia aidolle tutkimusyhteistyölle kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Videovälitteiset hoitomuodot ovat tutkimuksen mukaan tehokkaita psykiatrisessa hoidossa ja COVID-19 pandemian aikana niiden käyttö yleistyi huomattavasti. Kuvailevaa tutkimustietoa potilaiden kokemuksista on kuitenkin vähän. Tutkimuksen aineisto muodostuu videovälitteistä hoitoa saaneiden potilaiden ja heidän omaistensa haastatteluista.  

Keskustelua alustavat kokemusasiantuntijat Kristo Hirsma ja Theresa Majalahti sekä HUS Psykiatrian johtava ylihoitaja Päivi Soininen.

Ilmoittaudu mukaan aamuwebinaariin viimeistään 22.9.2023 (linkki lomakkeelle).

Webinaarit jatkuvat keväällä 2024

Aamuwebinaarien tavoitteena on lisätä tietoa ja keskustelua potilaiden osallisuudesta tutkimushankkeissa – ja sitä kautta edistää potilaiden osallisuutta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa. Syyskuun webinaari on järjestyksessään viides. Seuraava webinaari järjestetään 10.4.2024 klo 8.30–10. Ehdotuksia webinaarien aiheiksi otetaan mielellään vastaan (lähetä ehdotuksesi osoitteeseen: katri.hameen-anttila@uef.fi).

Lue lisää

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI Fimean verkkosivuilla

Lääkeinformaatioverkosto Fimean verkkosivuilla

EUPATI (englanniksi)

EUPATI Suomi -Facebook-sivu

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, professori, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto, katri.hameen-anttila@uef.fi
  • Jasmin Paulamäki, proviisori, tutkija, p. 029 522 3604
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.