Sisältöjulkaisija

null Aamuwebinaarissa keskusteltiin potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa

Aamuwebinaarissa keskusteltiin potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa

13.10.2022

RATTI-verkoston, Eupati Suomen ja Lääkeinformaatioverkoston yhteisessä tilaisuudessa 12.10.2022 alusti WHO Collaborating Centre -keskuksen johtaja, Anna Birna Almarsdottir. Hän kertoi, millaiset rakenteet ja toimintamallit edistävät potilaiden osallisuutta tutkimuksissa ja mitä hyötyä potilaiden osallisuudesta on mahdollista saavuttaa. Kuulimme myös esittelyn WHO Collaborating Centre for Research and Training in the Patient Perspective on Medicines Use -keskuksen toiminnasta. Tilaisuutta kuunteli ja keskusteluun osallistui noin 40 potilasta, tutkijaa ja eri sektoreilla työskentelevää terveydenhuollon ammattilaista.

Anna Birna Almarrsdottir korosti eroa potilaan näkökulman tutkimisessa (doing studies on the patient perspective on medicines = patient insights) ja potilaan osallisuudessa tutkimushankkeissa (studying important perspectives with patients = patient engagement). Näistä potilaan näkökulman tutkimisella tyypillisesti laadullisin tutkimusmenetelmin on pitkät perinteet. Sen sijaan potilaan osallisuus tutkimushankkeissa tutkimusryhmän jäsenenä on uutta. Terminologia näiden välillä on edelleen epäselvää ja vaatii kirkastamista.

Keskeisiä haasteita potilaiden osallisuudessa tutkimushankkeissa ovat:

  • miten ja milloin potilaat voivat osallistua
  • mitä potilaiden osallisuus (engagement/involvement) todella tarkoittaa
  • menetelmät potilaiden osallisuuteen.

WHO Collaborating Centre:n sivuilta löytyy ilmainen verkkokurssi ja muuta ohjeistusta potilaan näkökulman tutkimiseen lääkkeiden käytössä.

Tilaisuuden järjestivät Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI), Lääkeinformaatioverkosto ja EUPATI-Suomi. Kyseessä oli ensimmäinen aamuwebinaari potilaiden osallisuuden merkityksestä rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa. Seuraavat aamuwebinaarit järjestetään 8.12.2022 ja 1.2.2023. Tavoitteena on lisätä tietoa ja keskustelua aiheesta – ja sitä kautta edistää potilaiden osallisuutta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa. Tarkoituksena on myös laatia tutkijoille ja potilaille suunnattua ohjeistusta potilaan osallisuudesta tutkimushankkeissa.

Aamuwebinaarit jatkuvat: Potilastutkimusraadin perustaminen ja toiminta 8.12.2022 klo: 8.30–10 – Ilmoittaudu mukaan!

RATTI-tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja Lääkeinformaatioverkoston yhteinen työryhmä jatkaa aamuwebinaarien järjestämistä potilaiden osallisuudesta. Tällä kertaa keskustelua alustaa tutkimushoitaja Emmi Liljeström. Hän kertoo kokemuksia HUS:n potilastutkimusraatien perustamisesta ja toiminnasta.

Ilmoittaudu mukaan aamuwebinaariin viimeistään 5.12.2022

Ilmoittautuminen

Lue lisää

WHO Collaborating Centre for Research and Training in the Patient Perspective on Medicines Use 

Being involved as a patient

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI Fimean verkkosivuilla

Lääkeinformaatioverkosto Fimean verkkosivuilla

EUPATI 

EUPATI Suomi 

Fimean verkkouutinen 12.10.2022 aamuwebinaarista 

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, professori, Itä-Suomen yliopisto, katri.hameen-anttila@uef.fi

Jasmin Paulamäki, tutkija, Fimea, p. 029 522 3604

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi