Tietoa Fimeasta aihekuva

VES/TES-asiakirjat

Fimean VES/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Fimean voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Fimean lupaa.

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 20.12.2010
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 13.11.2009
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Fimean tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankodan siirtämisestä, allekirjoitettu 31.5.2011
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Pöytäkirja 23.10.2015 Fimean,  Jukon ja Pardian välillä käydyistä VMn 3.12.2013 antamien neuvottelu-  ja sopimusmääräysten jaksossa 8 tarkoitetuista neuvotteluista
Voimassaolo: 31.1.2017 asti

Pöytäkirja 27.1.2014 Fimean, Jukon ja Pardian välillä käydyistä VMn 3.12.2013 antamien neuvottelu-  ja sopimusmääräysten jaksossa 8 tarkoitetuista neuvotteluista
Voimassaolo: 31.1.2017 asti

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES –asiakirjat: Netra >

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön sivut >