Kehittäminen aihekuva

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito

Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa helmikuussa 2021. Opas päivitettiin Fimean koordinoimassa projektissa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja Aluehallintovirastojen kanssa.

Oppaan tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Oppaan liitteenä on lääkehoitosuunnitelman mallipohja.

Tällä sivustolla julkaistavat oppaan käyttöä tukevat materiaalit ja usein kysytyt kysymykset on toteutettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran, Aluehallintovirastojen sekä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa.

Turvallisen lääkehoidon opas tutuksi -webinaaritallenne

 

Usein kysytyt kysymykset aihepiireittäin:

Lääkehoidon toteuttaminen
Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
Lääkehoitoprosessin vastuut ja turvallisuus
Lääkehoitosuunnitelma

Lääkkeiden säilyttäminen ja käyttökuntoon saattaminen

Lue lisää:

Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (VALTO)

Säker läkemedelsbehandling. Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling (VALTO)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Aluehallintovirasto

Lääkehoito ja lääkehuolto (STM)

Lääkehoito (Valvira)

Lääkehoito (Aluehallintovirasto)

Infektiotaudit ja rokotukset (THL)

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Turvallinen lääkehoito lisätietoja

Lisätietoja

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi