Myyntilupien voimassaolo

Myyntilupien voimassaolo

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaan eläinlääkkeiden myyntiluvat ovat voimassa toistaiseksi, eikä niitä tarvitse uudistaa.

Poikkeuksen tästä muodostaa ns. suppeille markkinoille hyväksytyt valmisteet, joiden myyntilupa on voimassa myyntiluvan myöntämisestä 5 vuotta. Tämän jälkeen niille pitää lähettää uudelleentarkastelua koskeva hakemus. Hakemus pitää lähettää 6 kk ennen myyntiluvan voimassaolon päättymistä.

Eläinlääkkeiden myyntilupien uudistaminen Lue lisää

Lisätietoja

Lisätietoja

  • Aromaa Virve
    Jaostopäällikkö, myyntilupakoordinaattori / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit puh. 0295223302