Takaisin edelliselle sivulle

Velvoitevarastointi uudistuu 1.1.2009 alkaen

Velvoitevarastointi uudistuu 1.1.2009 alkaen

30.12.2008

Velvoitevarastointi uudistuu 1.1.2009 alkaen

Uusi lainsäädäntö lääkkeiden velvoitevarastoinnista tulee voimaan 1.1.2009. Tasavallan Presidentti on hyväksynyt uuden velvoitevarastointilain 19.12.2008 ja valtioneuvoston asetus velvoitevarastoinnista on annettu tänään 30.12.2008. Uusitulla lailla ja asetuksella korvataan pääosin vuodesta 1984 voimassa olleet säädökset.

Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on kohdentaa lääkkeiden velvoitevarastointiin käytettävät voimavarat valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon jatkuvuus sekä laaja yleiskirurginen ja tehohoidon toiminta.

Valtioneuvoston asetus määrittelee ne lääkeaineet, joita varastointivelvollisuus koskee, antaa tarkempia määräyksiä muun muassa varastointivelvoitteen järjestämisestä eräissä erityistilanteissa, määrittelee perusteet, joilla erityistapauksissa voidaan vapautua varastointivelvoitteesta sekä säätää korvausten maksamisesta ja valvonnasta.

Lääkkeiden velvoitevarastointiasioista vastaavat keskeiset viranomaiset ovat velvoitteen toteutumista valvova Lääkelaitos sekä velvoitevarastoinnin aiheuttamista kustannuksista lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille korvauksia maksava Huoltovarmuuskeskus.

Tänään annetun asetuksen perusteella Lääkelaitos tulee vahvistamaan nimikkeittäin varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat lääkevalmisteet. Luettelo varastoitavista lääkevalmisteista julkaistaan Lääkelaitoksen verkkosivuilla tammikuun 2009 alkupuolella.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu