Sisältöjulkaisija

null Varastointivelvoitteen alaisten lääkevalmisteiden luettelo on vahvistettu

Varastointivelvoitteen alaisten lääkevalmisteiden luettelo on vahvistettu

16.1.2009

Varastointivelvoitteen alaisten lääkevalmisteiden luettelo on vahvistettu

Lääkelaitos on vahvistanut uuden velvoitevarastointiasetuksen mukaisen luettelon niistä lääkevalmisteista, joita varastointivelvoite koskee.

Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Velvoitevarastointilain 4 §:n 1 momentissa mainitaan ne lääkeryhmät, joita varastointivelvoite koskee. Velvoitevarastointiasetuksessa on määritelty edellä mainittuihin ryhmiin sisältyvät lääkeaineet. Velvoitevarastointilaissa todetaan, että Lääkelaitos vahvistaa tarvittaessa nimikkeittäin ne valmisteet, jotka sisältävät varastointivelvoitteen alaisia lääkeaineita. Jatkossa varastointivelvoitteen alaisten valmisteiden luetteloa päivitetään neljännesvuosittain.

Lääkevalmistekohtaista luetteloa ei esitetä syöpälääkkeistä, koska niiden varastointivelvoite koskee vain terveydenhuollon toimintayksiköitä. Valmistekohtaista luetteloa ei myöskään esitetä kansalliseen rokoteohjelmaan sisältyvistä rokotteista, joiden varastoinnista huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lue lisää: Luettelo varastointivelvoitteen piiriin kuuluvista lääkevalmisteista (pdf) 16.1.2009

Ks. Päivitetty luettelo (29.1.) eri tiedostomuodoissaan sivulta Velvoitevarastointiluettelo.

Lisätietoja:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, puh. (09) 4733 4225

Pia Marttila, ylilääkäri, puh. (09) 4733 4457

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, puh. (09) 4733 4224

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi