Sisältöjulkaisija

null Vältettäviä lääkkeitä käytetään iäkkäillä aiempaa vähemmän

Vältettäviä lääkkeitä käytetään iäkkäillä aiempaa vähemmän

5.8.2019

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt 75 vuotta täyttäneillä iäkkäillä, osoittaa Fimean tuottama seurantatieto. Monilääkityksen yleisyydessä ja lääkekustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisen neljän vuoden aikana. Fimea seuraa lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä ikääntyvässä väestössä Kelan rekisteritiedon avulla.

Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta suosittaa tiettyjen lääkeaineiden käytön välttämistä iäkkäillä. Indikaattoritiedon perusteella vältettäviä lääkkeitä hankkineiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on pienentynyt neljän vuoden tarkastelujaksolla. Vuonna 2015 joka neljäs ikääntynyt oli hankkinut vähintään yhden vältettäväksi luokitellun reseptilääkkeen. Vastaavasti vuonna 2018 enää joka viides oli ostanut vältettäviä lääkkeitä. Vältettävien lääkkeiden käytön väheneminen parantaa lääkitysturvallisuutta iäkkäillä.

Lääkevaihdon toimivuutta seurattava

Lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat (35,9 miljoonaa euroa) mutta pysyneet ennallaan kahden viime vuoden aikana. Lääkkeiden saatavuusongelmat voivat heijastua myös lääkevaihdon toimivuuteen. Saatavuushäiriöstä johtuvat lisäkustannukset olivat kasvaneet 0,9 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon vuosien 2017 ja 2018 välillä (+77 %). Lääkärin kirjaamasta vaihtokiellosta johtuvat kustannukset ovat kuitenkin edelleen suurin lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttama kustannuserä (17,2 miljoonaa euroa).

Sic!-lääketietolehden tuoreessa verkkoartikkelissa kerrotaan lisää indikaattoritiedoista. Nyt julkaistua indikaattoritietoa kannattaa hyödyntää myös terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja tutkimuksessa.

Lue lisää

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä (Sic!)

Lääke75+ -tietokanta 

Lisätietoja antaa

  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Johanna Jyrkkä, FaT, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.