Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2008–30.9.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2008–30.9.2008

28.5.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2008–30.9.2008

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2008.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 120 lääkevalmistetta.

Rinnakkaisvalmisteiden takia luetteloon on lisätty 112 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy unilääke tematsepaami.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon on lisätty 8 valmistetta. Niistä uusi vaikuttava aine on malarialääke meflokiini.

Luettelosta on poistunut 70 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3432 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 305 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (307 kpl), antipsykootti risperidoni (197 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (162 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (94 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke ramipriili (75 kpl), protonipumpun estäjä lansopratsoli (72 kpl) ja verenpainelääke karvediloli (64 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7501.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:Luettelon laatimisperiaatteet: 

Professori Pekka Kurki, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu