Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.2008–31.12.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.2008–31.12.2008

28.8.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.2008–31.12.2008

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2008.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 81 lääkevalmistetta.

Uusien rinnakkaisvalmisteiden takia luetteloon on lisätty 75 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy metformiinin ja sitagliptiinin yhdistelmä, enalapriilin ja lerkanidipiinin yhdistelmä sekä perindopriilin ja amlodipiinin yhdistelmä.

Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytyksien rauettua kolesterolilääke fluvastatiinin ja syöpälääke bikalutamidin rinnakkaisvalmisteet tulevat listalle. Fluvastatiineja tulee 8 ja bikalutamideja 45 valmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon on lisätty 6 valmistetta. Niistä uusi vaikuttava aine on tsafirlukasti.

Luettelosta on poistunut 278 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Määrä on poikkeuksellisen suuri, mikä heijastaa Sunset clause -artiklan voimaantuloa.

Luettelossa on yhteensä 3488 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 309 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (269 kpl), antipsykootti risperidoni (163 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (138 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (97 kpl), protonipumpun estäjä lansopratsoli (66 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke ramipriili (64 kpl) ja verenpainelääke karvediloli (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 47 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7358.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:Luettelon laatimisperiaatteet: 

Professori Pekka Kurki, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu