Sisältöjulkaisija

null Sidosryhmien kommentit Fimean laatimaan apteekkien tilinpäätösanalyysiin

Sidosryhmien kommentit Fimean laatimaan apteekkien tilinpäätösanalyysiin

20.3.2012

Sidosryhmien kommentit Fimean laatimaan apteekkien tilinpäätösanalyysiin

Lokakuussa 2011 Fimea julkaisi verkkosivuillaan ensimmäisen laajamittaisen selvityksen apteekkien taloudellisen tilan kehittymisestä vuosina 2008–2010: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010 (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2011). Selvityksessä kuvattiin apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä sekä eriteltiin heikosti kannattavien apteekkien ominaispiirteitä.

Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille ja eri viranomaisille sekä muille sidosryhmille Fimean perustehtävien mukaisesti.

Samassa yhteydessä Fimea pyysi sidosryhmiä ja muita aiheesta kiinnostuneita tahoja kommentoimaan selvityksen tuloksia, käytettyjä menetelmiä ja tuotetun tiedon hyödyntämiseen liittyviä asioita Fimean verkkosivuilla.

Fimea on laatinut koosteen saaduista arvokkaista kommenteista ja antanut jokaiseen oman vastineensa. Kommenteista on poistettu nimiin tai tahoihin viittaavat tiedot. Tämän lisäksi koosteessa esitetään vain katsaukseen liittyviä kommentteja ja niistä on poistettu pääsääntöisesti esimerkiksi lääketaksaan tai apteekkimaksuun liittyvät kommentit.

Kommenttien perusteella Fimea kehittää tulevia apteekkitaloutta koskevia selvityksiä.

Lue lisää:

Kooste Apteekkien tilinpäätösanalyysin kommenteista (pdf)

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010 (pdf)

Fimea selvitti apteekkien kannattavuutta – maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuus ei tältä osin uhattuna, Fimean lehdistötiedote 12.10.2011

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. (09) 4733 4552, 050 447 2877

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4542, 050 514 3292

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@fimea.fi.