Takaisin edelliselle sivulle

Schengen-alueen laajeneminen ja henkilökohtaisten lääkkeiden tuonti

Schengen-alueen laajeneminen ja henkilökohtaisten lääkkeiden tuonti

21.12.2007

Schengen-alueen laajeneminen ja henkilökohtaisten lääkkeiden tuonti

Schengen-sopimusalue laajenee 21.12.2007 yhdeksään uuteen valtioon. Sopimuksen piiriin liittyvät Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta. Samalla huumausaineiksi luokiteltavien henkilökohtaisten lääkkeiden tuontimenettelyt muuttuvat edellä mainituista maista.

Henkilökohtaisten lääkkeiden tuonnista Suomeen on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (1088/2002). Asetuksen mukaan huumausaineeksi luokiteltavan lääkkeen tuonti Schengen-valtiosta edellyttää, että yksityishenkilö voi esittää ns. Schengen-todistuksen maahantuonnin yhteydessä. Todistuksessa mainitaan mm. maahantuotavan lääkkeen nimi ja määrä.

Schengen-todistuksen ja lääkettä koskevan lääkemääräyksen tulee olla annettu lääkettä tuovan henkilön pääasiallisessa asuinvaltiossa. Todistus annetaan apteekista toimitetuille huumausaineiksi luokiteltaville lääkkeille, joita henkilö tarvitsee toisessa Schengen-maassa oleskelunsa aikana.

Suomessa pääasiallisesti asuva henkilö ei voi saada Schengen-todistusta huumausaineiksi toisessa Schengen-maassa tapahtuvaa huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden hankkimista ja Suomeen tuontia varten.

Huumausainetta sisältävää lääkevalmistetta ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Henkilökohtaisten lääkkeiden tuontia koskevat säännökset eivät anna Lääkelaitokselle mahdollisuutta antaa yksityishenkilöille asiaan liittyviä poikkeuslupia. Huumausainelain ja lääkelain säännöksistä johtuu, että Lääkelaitos ei voi myöntää yksityishenkilöille huumausainelain mukaisia maahantuontilupia.

Schengen-sopimusalueen laajeneminen ei aiheuta muita muutoksia lääkkeiden henkilökohtaiseen tuontiin.

Matkustaja voi edelleen kuljettaa Schengen-valtioiden välillä kotimaasta mukaan otetut matkan aikana tarvitsemansa huumausaineiksi luokitellut lääkkeet, kun mukana on myös Schengen-todistus.

Schengen-valtioita ovat 21.12.2007 alkaen Belgia, Espanja, Hollanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Lue lisää:

Matkailijan lääkkeet

Lisätietoja:

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

etunimi.sukunimi(at)laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu