Sisältöjulkaisija

null Potilasneuvottelukunnassa esillä lääkkeen tie potilaalle

Potilasneuvottelukunnassa esillä lääkkeen tie potilaalle

2.11.2020

Fimean potilasneuvottelukunta kokoontui virtuaalisesti toiseen tapaamiseensa torstaina 29.10.2020. Tapaamisessa kokoontui lähes 40 osallistujaa, neuvottelukuntaan nimettyjä edustajia ja fimealaisia eri toiminnoista.

Keskeisenä teemana tapaamisessa oli lääkkeen tie myyntiluvasta potilaalle ja sen jälkeen. Miten lääke saa myyntiluvan ja miten Fimea toimii osana Euroopan lääkevalvontaverkoston eri myyntilupaprosesseja. Lääkkeitä arvioidaan erilaisin arviointiprosessein myös myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Fimea arvioi sairaalalääkkeiden hoidollista arvoa ja Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) käyttää arviota suosituksissaan. Apteekeissa myytävät lääkkeet saavat Kela-korvattavuutensa puolestaan lääkeyritysten hakemuksella sosiaali- ja terveysministeriön alaiselta Lääkkeiden hintalautakunnalta.

Keskustelua herätti ajankohtainen koronaviruspandemian tilanne ja sen vaikutukset. Koronavirusta vastaan kehiteltävät rokotteet ovat biologisia valmisteita, joille myyntilupaa haetaan Euroopan lääkeviraston EMA:n kautta keskitetystä menettelystä. Lyhyissä tietoiskussa selkeytettiin maskeihin ja koronatesteihin liittyviä kysymyksiä sekä Suomessa laillisten verkkoapteekkien toimintaa.

Fimea arvostaa Potilasneuvottelukunnalta saatua palautetta

Kolmantena teemana tapaamisessa olivat Fimean viestintä ja palvelut kansalaisille. Viestinnän toiminta ja käytössä olevat viestintäkanavat käsiteltiin. Lyhyesti esiteltiin myös uudistettua Lääkehakua sekä Kansalaisen lääketieto -osiota, jonka kehittämiseen Potilasneuvottelukunta oli antanut panoksensa kesän aikana. Potilasneuvottelukunnan jäseniltä oli lisäksi ennakkotehtävänä pyydetty näkemyksiä, kuinka Fimea paremmin tavoittaisi ja palvelisi eri potilasryhmiä.

Fimea kiittää potilasneuvottelukunnan jäseniä aktiivisesta osallistumisesta, hyvästä keskustelusta ja saaduista palautteista. Seuraava tapaaminen on sovittu maaliskuuhun 2021.

Potilasneuvottelukunnan 2. tapaamisen esitykset ovat saatavilla tapaamisen materiaaleissa Fimean verkkosivuilla.

Lisämateriaaleja:

Tapaamisen materiaalit

•Youtube video: Myyntiluvan hakeminen ja käsittely Fimeassa avaa Fimean myyntilupaprosessia.

• Sic! -artikkeli: Miten lääkevalmisteen hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan?
Mitä myyntiluvan jälkeen tapahtuu ennen kuin lääke on potilaalla?

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi