Sisältöjulkaisija

null Nomegestrolia ja kloorimadinonia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöön uusia suosituksia

Nomegestrolia ja kloorimadinonia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöön uusia suosituksia

8.7.2022

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut nomegestrolia ja kloorimadinonia sisältävien lääkevalmisteiden meningeoomariskiä. Meningeooma on hyvänlaatuinen aivoja ja selkäydintä ympäröivän aivokalvon kasvain, joka voi harvinaisissa tapauksissa sijaintinsa takia aiheuttaa vakavia ongelmia. Nomegestrolia tai kloorimadinonia sisältäviä lääkevalmisteita käytetään gynekologisten häiriöiden hoitoon ja raskauden ehkäisyyn.

PRAC suosittelee, että lääkkeitä, jotka sisältävät korkean annoksen joko nomegestrolia (3.75−5 mg) tai kloorimadinonia (5-10 mg), tulisi käyttää mahdollisimman pienellä annoksella, mahdollisimman lyhyen aikaa ja vain, jos muita hoitovaihtoehtoja ei voida käyttää. Mitään nomegestrolia tai kloorimadinonia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää potilailla, joilla on tai on ollut meningeooma.

PRAC suosittelee nomegestrolia tai kloorimadinonia käyttävien potilaiden seurantaa meningeoomaoireiden varalta. Oireita voivat olla näön muutokset, kuulon heikkeneminen, korvien soiminen, hajuaistin katoaminen, päänsärky, muistinmenetys, kouristuskohtaukset ja raajaheikkous. Jos potilaalla todetaan meningeooma, lääkitys tulee lopettaa pysyvästi.

Suomessa ei ole kaupan yhtään kloorimadinonia sisältävää valmistetta ja vain yksi nomegestrolia sisältävä yhdistelmäehkäisyvalmiste (Zoely), joka sisältää estradiolia ja matalan annoksen nomegestrolia (2.5 mg). Valmisteen tuotetiedoissa on jo tietoa meningeoomariskistä nyt annetun suosituksen mukaisesti.

Seuraavaksi PRACin suosituksia käsittelee EMAn lääkevalmistekomitea (CHMP), joka antaa asiasta lopullisen päätöksen.

Lue lisää

EMAn tiedote 8.7.2022

EMA aloittaa meningeoomariskin arvioinnin nomegestrolia ja kloorimadinonia sisältävillä lääkkeillä (1.10.2021)

Lisätietoja antaa

  • Aino Pennanen, ylilääkäri, p. 029 522 3470
  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455 (paikalla 8.8.2022)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. sukunimi@fimea.fi.